Zákon o významné tržní síle - novela

11.4.2016

Zákon o významné tržní síle se vztahuje na dodavatele a odběratele potravin s tím, že zakazuje zneužití dominantního postavení odběratele a to konkrétně dle jeho § 4 např.: a) sjednávání nevyvážených smluvních podmínek b) sjednávání neopodstatněných plateb (např. nesmluvené pokuty, apod.) c) vyžadování dodatečných slev d) požadování odměny za přijetí do prodeje e) sjednávání nebo uplatňování doby splatnosti faktur delší než 30 dnů g) požadování odběru neprodaného zboží (dříve časté v pekařství) h) přenášení nezaviněné škody na dodavatele (hrazení pokut uložených odběrateli) ch) diskriminování dodavatele vůči jiným dodavatelům při stejných podmínkách i) provádění auditu nebo jiné formy kontroly dodavatele odběratelem na náklady dodavatele včetně požadování rozborů potravin na náklady dodavatele.

 

 Důležité je, že zákon stanovuje povinnost upravit současné smlouvy s dodavateli dle těchto kritérií do 6. června 2016. Nepřizpůsobení obsahu smluv požadavkům ustanovení § 3a tohoto zákona je správním deliktem podle § 8 odst. 1 písm. d) tohoto zákona. 

 

Za závažná porušení zákona lze uložit pokutu do 10.000.000,- Kč nebo 10 % z čistého obratu odběratele za poslední účetní období. V současné době tedy vrcholí vyjednávací procesy mezi řetězci a dodavateli, kdy je nutné řádně negociovat podmínky smlouvy. Dozor nad dodržováním zákona provádí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nově navrhovaná úprava zakotvuje možnost Úřadu uplatnit princip oportunity, tj. eliminuje případy, kdy by byl zákon využíván k soukromoprávním sporům, nebo by se jednalo o bagatelní porušení vůči malému počtu subjektů ze strany disponující významnou tržní silou. Ustanovení též vyrovnává zrušení podmínky podstatného narušení soutěže tak, aby např. Úřad v případě bagatelního zneužití významné tržní síly nemusel vést správní řízení.

 

Potřebujete v této oblasti pomoci? Obraťte se na naši advokátní kancelář Olomouc, advokátní kancelář Hradec Králové, Advokátní kancelář Letohrad. Více informací Vám podáme na dohnal@akdps.cz

 

Chcete vědět víc?