Zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny

24.3.2022

V pondělí 21. 3. 2022 nastal dlouho očekávaný okamžik, kdy byla ve sbírce zákonů vyhlášena trojice zákonů, pro které se vžilo společné označení „Lex Ukrajina“. Jedná se o zákony č. 65, 66 a 67/2022 Sb., kdy nejvýznamnějším z nich je zákon s pořadovým číslem 66, který upravuje podmínky zaměstnávání uprchlíků.

 

Co tedy od 21. 3. 2022 platí? Podívejte se níže na stručný přehled, který pro Vás zpracoval náš specialista na pracovní právo Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  1. Každý cizinec, který se prokáže vízem o strpění nebo potvrzením o udělení dočasné ochrany, má zcela volný přístup na trh práce (úplně stejně jako občané ČR).
  2. Každý takový cizinec pak může být zaměstnán na jakékoliv pozici a nepotřebuje žádné speciální povolení od Úřadu práce ČR. Hlásit se může na jakékoliv místo, tedy i na místa, která nebyla zaevidována na Úřadu práce ČR.
  3. Pro tyto cizince je možné využít jak pracovní smlouvy, tak DPP/DPČ. Doporučuje se však, aby tyto smlouvy/dohody měly vždy alespoň strojový překlad do ukrajinštiny nebo do jiného jazyka, kterému cizinec prokazatelně rozumí.
  4. Vstupní lékařská prohlídka může být vykonána i bez příslušné zdravotnické dokumentace, neboť na tyto situace zákon také pamatuje (§ 7 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 373/2011 Sb.). Posuzující lékař však musí provést náročnější (časově a finančně) variantu prohlídky, která krom základního vyšetření obsahuje také další odborná vyšetření. Nezapomínejme, že vstupní prohlídku musí cizinec absolvovat vždy nejpozději den před nástupem do práce (§ 32 zákoníku práce); pokud tedy cizinec nastupuje do práce ve středu 23. 3. 2022, musí být prohlídka provedena nejpozději v úterý 22. 3. 2022.
  5. Doklady týkající se BOZP a PO musí být sepsány tak, aby zejména rizikům pracoviště cizinci skutečně porozuměli. Lze tak jen doporučit, aby tyto bezpečnostní instrukce byly alespoň strojově přeloženy.
  6. Nejpozději v den nástupu do práce je nutné nahlásit na Úřad práce ČR (krajské pobočce podle místa výkonu práce), že cizinec do práce skutečně nastoupil (formulář ZDE). Do příslušného formuláře se uvede, že se jedná o cizince podle § 98 písm. a) zákona o zaměstnanosti.
  7. Dále je také nutné hlásit, pokud dojde k předčasnému ukončení zaměstnání (např. pracovní poměr byl sjednán do 21. 3. 2023, ale cizinec zruší pracovní poměr ve zkušební době), formulář ZDE.
  8. Každý zaměstnavatel, který zaměstnává cizince (byť jen jednoho), musí vést příslušnou evidenci podle § 102 zákona o zaměstnanosti. Tato evidence může být vedena i v elektronické podobě a musí být na výzvu kontrolních orgánů předložena.
  9. Pokud budou cizinci vykonávat práci na základě DPP/DPČ a nebudou tak nahlášeni na ČSSZ, je nutné, aby na každém pracovišti, kde pracující cizinci, byly vždy kopie těchto dohod.
  10. Samozřejmě pak také platí, že cizinec má nárok na stejnou mzdu a stejné benefity, jako ostatní zaměstnanci, kteří jsou původem z ČR. Možnou výjimkou jsou pak benefity, které jsou navázány na určitou dobu trvání pracovního poměru (věrnostní programy).

 

V případě potřeby se neváhejte obrátit přímo na Mgr. Jakuba Olivu, LL.M., vedoucího advokáta ARROWS na oliva@arws.cz

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: