Zásadní změna pro uživatele datových schránek

7.1.2022

Jste uživatelem datové schránky? Pokud ano, tak by Vám neměla uniknout zásadní změna v užívání datových schránek, která je účinná už od 1. 1. 2022. Změna se týká veškerých uživatelů datových schránek - tedy jak datových schránek právnických osob, tak „soukromých“ fyzických osob.

O jakou změnu se vlastně jedná?

Od 1. 1. 2022 se prostřednictvím datové schránky povinně přijímají soukromé datové zprávy. Zatímco do 31. 12. 2021 bylo možné v nastavení datové schránky zakázat, aby Vám mohly být doručovány soukromé zprávy, tj. zprávy od jiných subjektů, než jsou orgány veřejné moci (např. soudy, finanční úřad, atd.), od 1. 1. 2022 může do Vaší datové schránky zprávy zasílat opravdu kdokoliv. Tato změna proběhne zcela automaticky, bez nutnosti provedení změn v nastavení Vaší datové schránky.

Jaký to pro Vás má praktický dopad?

Každý dokument, který Vám bude zaslán do Vaší datové schránky, a to právě i dokument od soukromého subjektu (např. předžalobní výzva), bude považován za doručený v okamžiku, kdy se do datové schránky sami přihlásíte. Pokud se do Vaší datové schránky nepřihlásíte během 10 dní od dodání datové zprávy, považuje se zpráva za doručenou uplynutím této lhůty k přihlášení (tzv. fikce doručení).

Na druhou stranu budete moci i Vy nově zasílat datové zprávy veškerým uživatelům datových schránek, tedy i těm, kteří měli do 31. 12. 2021 příjem soukromých zpráv v nastavení zakázán. Mělo by tak dojít ke zlepšení dosažitelnosti adresátů. Tímto způsobem lze také ušetřit související náklady na běžnou komunikaci prostřednictvím České pošty (tisk dokumentace, obálky, poštovné apod.).

Na co je tak potřeba dát si pozor?

Důležité tak od 1. 1. 2022 zejména bude nerezignovat na vybírání datové schránky, aby nedošlo s ohledem na okamžik doručení (hlavně v případě doručení fikcí) např. k promeškání některé zásadní lhůty. V nejhorším případě může pak dojít ke smazáním zprávy z datové schránky po uplynutí stanovené doby (90 dní) v případě, že nemáte aktivovaný tzv. datový trezor, a datové zprávy se Vám tak v datové schránce nearchivují.

Tip na závěr

Pokud je u Vás používání datové schránky na denním pořádku, pak pro Vás tento tip zřejmě nebude novinkou, avšak je dobré poukázat na možnost nastavení zasílání upozornění v případě, že je Vám do datové schránky doručena nová zpráva. V rámci záložky „Nastavení“, bod „Notifikace“, si můžete nastavit upozornění prostřednictvím e-mailu a/nebo SMS zprávy, a v okamžiku, kdy Vám do datové schránky přijde nová zpráva, budete o tomto bezplatně informováni zvoleným způsobem. Jedná se tak o jednoduchý nástroj, jak zmírnit riziko promeškání nebo přehlédnutí doručené datové zprávy

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: