Zkušenosti se zaváděním umělé inteligence do společnosti ARROWS, advokátní kancelář

2.1.2024

Pojmem roku 2023 byl v naší firmě jednoznačně GPT, pokročilý jazykový model od OpenAI. Ten se masové adopce dočkal v listopadu 2022 po spuštění chat.openai.com, tedy aplikace chatGPT. Naše advokátní kancelář ARROWS s implementací umělé inteligence pracovala velmi intenzivně po celý rok 2023. Účelem tohoto článku je shrnout naše zásadní zkušenosti a podělit se o ně s těmi z Vás, kteří si myslí, že jim něco uteklo. Naopak, vlak nikomu zatím neujel, stále je ještě čas naskočit. Ovšem čím dříve, tím lépe. K překonání prvních překážek má pomoci právě tento článek.

Je zjevné, že umělá inteligence přináší nejen nové možnosti pro automatizaci a efektivitu, ale také zásadně změnila způsob, kterým společnosti fungují a hlavně velmi brzy fungovat budou. My v ARROWS razíme interní heslo “tradice, inovace, efektivita”. To znamená, že si vážíme našeho tradičního odvětví, nasazujeme na něj metody a snažíme se být pro klienty co nejvíce cenově efektivní. Máte to ve společnosti podobně? Pak čtěte dál - hodí se to i pro zkušenosti s umělou inteligencí v roce 2024.

Víte, my se rádi o naše know-how dělíme. Právě proto vznikl tento článek, protože s implementací umělé inteligence budeme pokračovat i v roce 2024. Pokud byste tuto cestu chtěli sdílet s námi, napište nám na dohnal@arws.cz nebo hucikova@arws.cz a rádi se s Vámi sejdeme na kafe. Hledáme jak nadšence, tak obchodní partnery. 

Pojďme se tedy podívat na naši cestu za umělou inteligencí v naší obchodní společnosti.

Jak šel čas s umělou inteligencí v roce 2023 a o co jste možná přišli?

Boom používání GPT přišel se spuštěním chatGPT na adrese chat.openai.com v listopadu roku 2022. Tehdy bylo možné přímo v aplikaci generovat poměrně sofistikované texty a začala mánie kolem promptingu (tedy zadávání správných instrukcí). Na internetu se objevila spousta materiálů a vzorů promptů.

Nás ale nejvíce zaujalo to, že příkazy šlo zadávat prostým jazykem ve formě “udělej   prosím časový harmonogram implementace AI. Výstupem bude tabulka”. To odlišilo už od počátku tento systém od ostatních řešení, protože:

1) chatGPT od počátku komunikuje česky

2) chatGPT umožňuje zadávat příkazy prostým jazykem

3) chatGPT zpracuje překlepy, sémantické nedostatky zadání a další

Ze začátku jsme ve firmě byli dva, kteří viděli obrovské možnosti využití AI. Já a Petra Hučíková, která se posléze stala team leaderem našeho AI týmu. Později se k nám víceméně dobrovolně přidávali další a další. Stačilo ve výsledku málo - zapálit jiskru.

Již v roce 2018 Lukáš Slanina, advokát a partner, spustil projekt mojeuschova.cz. Díky využití standardu PSD2 nabízí tento projekt přehledné náhledy na úschovní účty klientů. Už v roce 2014 Lukáš představil myšlenku implementace EPR systému v advokacii, tehdy novinku, a zavedení řešení G suite.

Navíc náš vedoucí ARROW international, Vojtěch Sucharda již několik let úspěšně provozuje Anywhere.legal - aplikaci, která centralizovaně řeší mezinárodní právní záležitosti našich klientů. Psali o nás dokonce v Czech crunch.

V ARROWS jsme vždy otevření inovacím, a proto byl další rozvoj umělé inteligence logickým a přirozeným krokem vpřed.

Proč další rozvoj? Umělá inteligence je mezi námi samozřejmě dlouho. Ať už v ARROWS, kde je používána v některých oblastech provozu už od roku 2016, ale umělá inteligence je i činnost robotického vysavače. Já se ale nechci rozepisovat o historii AI. O tom si prosím přečtěte jinde. Budeme se věnovat čistě generativním jazykovým modelům.

V průběhu roku 2023 jsme byli svědky několika významných inovací v ChatGPT, které si získaly širokou popularitu v naší společnosti:

 1. Aplikace chatGPT nyní plynule mluví! V češtině, což je obrovský krok vpřed oproti Siri. Tento jazykový pokrok představuje skutečně novou úroveň interakce. Používáme ji například pro procvičování mluvené angličtiny.
 2. ChatGPT nyní umí zpracovávat obrázky, což znamená, že můžeme vkládat například zápisy z porad s označenými částmi pro další rozpracování, nebo fotky faktur, které může program převést do jiných formátů. Vše se musí anonymizovat a klientská data nevkládáme!
 3. Byla zavedena funkce nahrávání souborů PDF, Word a Excel přímo do prostředí chatGPT (v placené verzi). ChatGPT dokáže pracovat s daty v Excelu, provádět úpravy a opravy, což znamená, že již nemusíme spoléhat na externí pluginy. Ty v roce 2023 prakticky zanikly.
 4. Spuštění „custom botů“ umožnilo vkládání vlastních datových podkladů a interakci s nimi. Toto nás vedlo k vývoji vlastních databází, na kterých aktuálně pracujeme.
 5. Došlo k významnému rozšíření rozsahu zpracovávaných podkladů. Zpočátku bylo možné zpracovat jednu stránku A4, nyní je to až deset stran a v brzké době se očekává zvýšení až 300 stran. 

Rok 2023 přinesl řadu inovací v technologii AI, ale v tomto článku se soustředíme na ty, které nejvíce ovlivnily naši společnost. Jednou z nejvýznamnějších je možnost zpracovávat rozsáhlé textové dokumenty. Tato funkce se ukázala jako neocenitelný nástroj pro práci s právními texty, ale její využití je mnohem širší. Je ideální pro analýzu a rekapitulaci komplexních dokumentů, jako jsou stavební normy, ISO normy, dotační výzvy a technické manuály. Možnost efektivního zpracování více PDF souborů najednou přináší významnou úsporu času a zvyšuje produktivitu v mnoha odvětvích.

Prakticky? Na začátku roku 2023 GPT (a další jazykové modely - viz dále) nebyl schopen “udržet v paměti” více než cca 2 A4. Dnes to je cca 30 stran u GPT4 (čeká se 300 A4) a 300 stran u Claude2.

Příjemné bylo, že si mojí činnosti velmi rychle všimli ve Forbes. Ke konci roku jsem pak mohl o AI hovořit v podcastu Komory daňových poradců v jejich podcastu. Rozhovor se serverem EPRAVO.CZ se také točil kolem AI. Provedli jsme desítky školení od bank, přes firmy, obce, kraje. To nás navedlo směrem, který požadují ti, kteří s umělou inteligencí pracují.

O našem AI týmu napsal Czech Crunch. Přečíst si můžete zde.

Jak jsme s umělou inteligencí začínali, co používáme a jaké to má nevýhody?

V ARROWS ETL, naší advokátní kanceláři, jsme vždy kladli důraz na efektivní využití AI pro interní potřeby. Jedním z aktuálních příkladů je zpracování standardních rozsudků Nejvyššího soudu pro naše knowledge báze a sdílení těchto informací s kolegy. Například funkce "Shrnutí v bodech" umožňuje vytvořit stručné a věcné souhrny pro informační e-maily cílené na právníky ve věku 30-50 let.

Stejný princip lze aplikovat ve Vaší společnosti, bez ohledu na obor. Pro dotační společnosti to může znamenat zpracování dotačních výzev, pro architektonické kanceláře shrnutí technických požadavků na stavby a pro výrobce potravinových doplňků monitoring regulací. Klíčem je efektivní využití jazyka, ať už prostřednictvím textu, hlasu, obrazu či zvuku.

V ARROWS jsme testovali různé jazykové modely vedle GPT, jako Bard, Claude2, Google Bard a Bing Chat (Copilot). Claude2, například ve verzi „poučeného Google prohlížeče Perplexity.ai“, nabízel možnost zpracování delších textů, ale museli jsme jej adaptovat pro češtinu – schopnost, kterou mají všechny tyto modely. Přesto jsme se v roce 2023 rozhodli pro chatGPT, díky jeho jednoduchosti a univerzálnímu využití ve firmě.

V ARROWS máme jasné pravidlo: raději nepřijmeme žádnou novinku, než abychom zavedli příliš komplikovanou inovaci, kterou nebude používat nikdo. Podobně jako s mobilními aplikacemi – máte jich mnoho, ale používáte jen několik základních. Proto jsme se rozhodli pro jednoduchost a efektivitu s chatGPT, abychom podpořili, ne omezovali, naši práci.

Implementace umělé inteligence přináší podnikům řadu výhod. Nejen že zvyšuje efektivitu práce díky automatizaci rutinních úkolů, ale také poskytuje významnou konkurenční výhodu. Firmy, které využívají AI pro zlepšení svých služeb a procesů, jsou schopny nabídnout rychlejší, přesnější a personalizovanější zpracování textu, což je relevantní v zásadních manažerských oblastech.

V předchozím odstavci, který napsal chatGPT, jsou zřetelně patrné jak jeho přednosti, tak omezení. AI (zatím) nevykoná práci za Vás, ale může být cenným pomocníkem při vytváření základů a generování nápadů. V ARROWS jsme využívali tyto přístupy:

 1. nejdříve necháme vygenerovat osnovu, následně samotný text a “fyzicky provádíme revize”;
 2. nejdříve napíšeme hrubý text a pak nám pomáhá GPT (ostatně jako v tomto textu).

Kouzelné je, že existuje množství metod využití. Koneckonců je to jako v reálném životě. Když hledáte šablonu nájemní smlouvy, pravděpodobně zadáváte do vyhledávače "nájemní smlouva final", nikoli "nájemní smlouva vzor". Tato zdánlivě malá nuance ukazuje, že i v digitálním světě je zatím lidská zkušenost klíčová. ARROWS není high-tech vesmírné studio; jsme naopak vysoce efektivní společnost, kde ale lidskost stojí na prvním místě. Nemáme rádi přílišnou strohost a formalismus, což se odráží i v našem přístupu k práci.

V roce 2023 se v naší společnosti ARROWS jasně ukázalo, že chatGPT může efektivně pomoci řešit personální krizi a snižovat náklady. Díky této technologii jsme byli schopni zvýšit kvalitu a snížit náklady našich marketingových a interních komunikačních aktivit, procesního managementu a reportingu. Konkrétně, chatGPT nám pomohl snížit nákladové položky o přibližně 480.000,- Kč během roku.

Tento úspěch nám umožnil udržet velmi konkurenceschopné ceny našich právních služeb. Ačkoliv na právnících (zatím) šetřit nelze, v oblasti administrativních pozic se naskýtají výrazné možnosti pro zdokonalení a efektivizaci. Díky chatGPT jsme dokázali optimalizovat mnohé administrativní procesy, čímž jsme uvolnili lidské zdroje pro složitější a kreativnější práci, což přináší hmatatelné výsledky jak v produktivitě, tak v nákladové efektivitě.

Nutno upozornit, že chatGPT nikdy nepoužíváme na klientská data. I tak ale bylo ve společnosti spousty činností, kde se dalo chatGPT použít. Například:

 1. těžba použitých dat z minulosti a jejich transformace na aktuální podobu
 2. analýza anonymizovaných číselných dat - grafická znázornění a trendy
 3. revize interních směrnic, které nepodléhají utajení (bez osobních dat)
 4. vytváření personalizovaných cenových nabídek a reklamních textů
 5. drafty HR postupů, jednoduché nasměrování managementu
 6. brainstorming nad dalšími postupy v jednotlivých situacích 
 7. optimalizace PPC kampaní - klíčová slova, cílení, textace
 8. tvorba komunikační strategie kanceláře a jejich realizace
 9. komplexní využití ve všech marketingových aktivitách
 10. projektové plány, onboarding a offboarding procesy
 11. denní aplikace ve všech administrativních úkonech 
 12. tvorba dotazníků spokojenosti a testových sad
 13. rekapitulace veřejných dotačních výzev
 14. benchmarking a rychlé srovnávání dat
 15. knowledge shrnutí odborných textů 
 16. vytváření komunikačních skriptů
 17. vytváření vzdělávacích plánů
 18. příprava na budoucnost!

Proč jsme založili k implementaci umělé inteligence AI tým? A jak to můžete udělat ve Vaší firmě, obci nebo instituci?

(na fotografii AI tým advokátní kanceláře ARROWS) 

Velmi záhy po představení chatGPT ve společnosti a sérii interních školení mi bylo jasné, že je nutné mít vícečlenný tým, který bude řešit tyto otázky:

 1. Jak umělou inteligenci implementovat do tak tradičního prostředí jako je advokacie?
 2. V jakých vlastně oblastech (vytvoření vnitřních use case) ji budeme používat?
 3. Jak duplikovat naše schopnosti a sdílet know-how?
 4. Kde hledat vhodné dodavatele?

Začlenění AI do firemního prostředí je proces, který přesahuje pouhou technologickou připravenost. Klíčem je vytvoření kultury otevřené inovacím. Firmy úspěšné v implementaci AI jsou ty, které jsou otevřené novým technologiím a disponují zaměstnanci ochotnými se učit a adaptovat. Zásadní je také mít v týmu vedoucí osobnost, která udává směr.

V naší společnosti ARROWS jsem se osobně snažil propagovat nadšení pro AI, a toto úsilí bylo následně podchyceno Petrou Hučíkovou, naší firemní partnerkou a výkonnou ředitelkou. Petra převzala vedení AI týmu a stala se hnací silou této inovace v naší kanceláři. Její přístup a vedení byly klíčové pro úspěšnou integraci AI do našich firemních procesů a kultury.

Toho si brzy všimla i média:

Právní AI komando. Advokáti z Arrows učí konzervativní odvětví efektivně využívat umělou inteligenci

Pět událostí na trhu právních služeb, které by vám neměly uniknout

Petra vystupovala s tématem AI i na konferenci Future summit, což bylo pro mne osobně velké ocenění naší práce.

Čtvrtý ročník unikátní B2B online konference FUTURE SUMMIT proběhne 19. října 2023 | e15.cz

Do vedoucí role AI týmu jsme tedy logicky jmenovali Petru Hučíkovou a začali hledat další kolegy, kteří by se chtěli zapojit. V ARROWS, naší advokátní kanceláři, jsme rychle identifikovali osoby, které byly nadšené z generativních jazykových modelů. Sestavili jsme tým z pozic pokrývajících široké spektrum činností, protože naše firma není tvořena jen právníky nebo administrativou, ale funguje jako celek. Současná struktura AI týmu ARROWS zahrnuje:

 1. odborné profese (v našem případě právníci)
 2. support (administrativa, obchod)
 3. analytika
 4. IT? Kde je IT? …

Není důležité, aby byli ve společnosti všichni pro používání AI nadšeni. Důležité ale je, aby ze strany vedení vymezeny základní směry, kterými se bude AI ubírat. V našem případě jsme tedy ve velmi rané fázi GPT představili a následně zacílili na support. Ukázalo se totiž, že směr, kterým se udávají ostatní nebyl úplně správný. 

Konkurenční advokátní kanceláře v roce 2023 cílily striktně na použití jazykových modelů v právu. My jsme se ale chtěli nejdřív se vším sžít, vše řádně vyzkoušet a inspirovat se od klientů. Jsme advokátní kancelář, ne IT firma a ačkoliv jsme na IT poměrně zaměření a razíme heslo “Tradice, inovace, efektivita”, bylo nejdříve nutné najít směr.

Je klíčové, aby členové AI týmu disponovali základními analytickými dovednostmi, byli adaptabilní a rozuměli potřebám a cílům společnosti. Bez porozumění tomu, jak efektivně využít umělou inteligenci, by sama technologie byla bezcenná. Analytika má různé rozsahy. Není důležité mít načteno tunu knih, ale umět se na společnost podívat shora. Kdo Vám pomůže s tím, jak analyzovat procesy? No, stačí se zeptat chatGPT.

Během naší cesty s AI jsme si uvědomili, že cíle i metody se mohou měnit. Původně jsme chtěli model schopný „chatovat“ s našimi daty, ale posléze jsme se zaměřili na hledání řešení pro anonymizaci dokumentů. Tato změna směru nám ale ukázala, že klíčové budou vlastní databáze, adaptabilita a rychlost odpovědí na dotazy = aby systém fungoval rychle a spolehlivě.

Vždy, když v ARROWS zavádíme novou automatizaci či proces, kladu svým kolegům tyto otázky:

 1. Jak často se daná činnost opakuje?
 2. Jak dlouho trvá její provádění?
 3. Jaké jsou s tím spojené náklady = vyplatí se to vůbec automatizovat?

V kontextu využití umělé inteligence platí staré přísloví: „Když máte kladivo, všechno vypadá jako hřebík“. To znamená, že existuje tendence aplikovat GPT modely na vše, i když to není vždy nutné nebo efektivní. Proto jsme zjistili, že je výhodné upravovat pomocí AI pozvánky a materiály na webináře, kterých pořádáme stovky ročně, ale bude chvíli trvat, než budou vytvářet soudní podání, která nejsou všechna stejná.Tento přístup nám umožnil najít optimální rovnováhu mezi využitím technologie a zachováním kvality a efektivity naší práce.

Při budování interního AI týmu v ARROWS jsme si uvědomili, že úspěšná implementace AI nevyžaduje od začátku mít v týmu technické experty. Zásadní v první fázi je zapojit lidi, kteří hluboce rozumějí obchodním cílům firmy a dokáží identifikovat, jak AI může přispět k jejich dosažení. Tito členové týmu často pocházejí z oblastí jako management, marketing nebo operations.

Z našich zkušeností, stejně jako u našich klientů, je zapojení odborných profesí, jako jsou právníci, obvykle krokem následujícím až po vyjasnění základních otázek "co" a "proč". Tato fáze předchází technickému "jak".

V některých situacích je vhodné spolupracovat s externími technickými konzultanty, specializovanými na určité aspekty AI, jako jsou vektorizace dat, databázové systémy nebo vývoj AI aplikací. Tito konzultanti mohou poskytnout cenné technické znalosti a podporu. Mezitím se interní tým může soustředit na integraci AI do firemních procesů a na dosahování strategických cílů společnosti, což je přístup, který se nám osvědčil a který nám umožnil efektivně využít AI v souladu s našimi obchodními potřebami a cíli.

Skvělé bylo, že se i na českém právním trhu objevilo spoustu nových přátel, kteří se o AI začali více zajímat. Mými nejbližšími byli Petr Kohout se kterým jsme vytvořili e-book Nástroje AI ve veřejné správě, Ondřej Lichnovský, autor komentáře daňového řádu, který se kvůli svému nadšení do AI učí Python a Natálie Kuňáková, přední česká odbornice na AI act.

S těmi všemi plánujeme pro rok 2024 cyklus školení AI v právním a firemním světě.

Zajímá Vás, se kterými dodavateli spolupracujeme? Kontaktujte mne na dohnal@arws.cz. Víte, my se rádi o naše know-how dělíme. Právě proto vznikl tento článek, protože s implementací umělé inteligence budeme pokračovat i v roce 2024. Pokud byste tuto cestu chtěli sdílet s námi, napište nám na dohnal@arws.cz, nebo hucikova@arws.cz a rádi se s Vámi sejdeme na kafe. Hledáme jak nadšence, tak obchodní partnery. 

Proč to lže, jede to pomalu a neumí to za minutu zpracovat 50 stran?

V roce 2023, když jsme s Petrou Hučíkovou a Stanislavem Karasem začali školit chatGPT a veřejně jej prezentovat, čelili jsme stejným dotazům a reakcím. Jedním z častých výtek bylo, že AI "lže" nebo neposkytuje dokonale přesné informace. Jakmile chatGPT začal umět zpracovávat PDF, objevovaly se otázky, proč nedokáže zpracovat 50 stran za minutu. Představy o tom, co AI může a mělo by dokázat, často překračovaly realistické možnosti - co trvalo týden, nyní lidé chtěli mít hotové okamžitě.

Přesně to byl důvod, proč jsme pořádali školení - nejen abychom rozšířili kontakty a získali informace z trhu, ale také abychom nastavili realistická očekávání a objasnili možnosti a omezení AI. Postupně se objevily naše "kopie" v podobě podobných iniciativ i od jiných advokátních kanceláří. 

Tento trend kopírování je v podnikání běžný a my to vnímáme jako uznání naší práce a přístupu. Všem konkurentům posíláme srdečný pozdrav a vnímáme to jako příležitost k dalšímu rozvoji a inovacím.

Jak tedy odpovědět na jednotlivé otázky?

Proč to tedy lže? …

Když se setkáváme s otázkou "Proč AI, jako je chatGPT, 'lže'?", je důležité pochopit základní principy fungování generativních jazykových modelů. Zajímavým faktem je, že klíčovou roli v rozvoji těchto technologií sehrál český vědec Tomáš Mikolov, původem ze Šumperka – stejného města jako zakládající partner ARROWS tax, Richard Sokol. Mikolov stojí za technologií Word2vec, která výrazně přispěla k boomu jazykových modelů.

Generativní jazykové modely, jako je chatGPT, často vytvářejí odpovědi, které mohou působit jako „halucinace“ - nepřesné nebo nesmyslné. Toto je způsobeno tím, že tyto modely generují text na základě nejvyšší pravděpodobnosti následujících slov dle svých trénovacích dat. Tyto data nemusí být vždy přesná a mohou obsahovat zkreslení. Navíc modely nemají skutečné porozumění kontextu ani reálnému světu, což znamená, že jejich odpovědi jsou založené spíše na statistických vzorcích jazyka než na faktickém pochopení.

Příklad? Když řekneme "Ema mele...", může nám napadnout "maso". Ale co když pokračujeme "Ema mele pusou?" nebo "Ema mele hlouposti?" Zde vidíme, že model neklame, ale generuje odpovědi na základě toho, co se zdá být nejpravděpodobnější v daném jazykovém kontextu. Jeho „odpovědi“ jsou odrazem toho, co se naučil ze svých trénovacích dat, a ne nutně odrazem reality nebo pravdy. Pro podrobnější vysvětlení doporučuji shlédnout tuto přednášku: 

Romportl: Kterak se umělá inteligence do nás propálila skrz ChatGPT - EDO 2023

A proč mu to někdy trvá a jak to udělat rychleji?

Během roku 2023 jsme v ARROWS zjistili, že rychlost odpovědí chatGPT nesplňuje očekávání některých uživatelů. Zatímco dříve bylo běžné, že zpracování 20 souborů koncipientem trvalo půl dne, nyní se mnozí domnívali, že AI by měla stejnou práci zvládnout za pouhé 3 minuty. Nicméně realita byla složitější a my jsme pochopili důvod.

V základu je to tak, že pro chatGPT je vše převedeno na binární kód - jedničky a nuly. Veškerá data, ať už jsou to obrázky, řeč, nebo text, jsou pro něj v konečném důsledku jen soubory jedniček a nul. Pro generování odpovědí je tedy nutné všechna data převést do tohoto binárního formátu a pak zase zpátky. Proto se v roce 2023 ukázalo jako klíčové vytvoření vhodné sady dat v jedné databázi. Velké poděkování patří Ondřeji Lichnovskému, advokátovi, který nás na tuto cestu nasměroval.

V podstatě jde o to, že pro chatGPT jsou všechno jedničky a nuly. Vše jsou tzv. MLM, tedy multi language models. Obrázek je soubor jedniček a nul = jazyk. Řeč je ve výsledku (v “očích” chatGPT) jedničky a nuly, to samé text. Proto, aby mohla být vytvořena odpověď, se tedy vše musí převést do jedniček a nul a pak zase zpátky.

Pokud tedy firma chce efektivně využívat AI s vlastními daty, je klíčové investovat čas do několika specifických oblastí. To platí zejména v kontextu potřeby převádění různých typů dat - PDF souborů, obrázků, textových instrukcí - do binárního formátu pro rychlejší zpracování. Tato investice zahrnuje:

 1. Vytvoření procesních map: tento krok určí, kde a jak může být AI využita. Procesní mapy pomohou identifikovat, ve kterých oblastech a pro jaké úkoly může AI přinést největší přínos. Tím se zajistí, že investice do AI bude mít konkrétní a měřitelné výsledky.
 2. Výběr dat pro zpracování do databáze: je důležité pečlivě vybírat data, která budou vložena do databáze AI. Firmy by měly zvážit, zda mají dostatečně kvalitní a relevantní data, která mohou být pro AI užitečná. Kvalitní data jsou klíčem k efektivnímu využití AI.
 3. Zajímá vás, jaký je ten další krok? Kontaktujte nás na dohnal@arws.cz, nebo hucikova@arws.cz a vyměníme si zkušenosti. 

Co plánujeme pro rok 2024?

V roce 2024 budeme dál sdílet naše know-how se stávajícími i novými klienty formou školení, kurzů a článků. Pojede náš projekt na výuku chatGPT ve školách, který děláme v rámci naší politiky sociální zodpovědnosti a zaměříme se na hlubší využití AI v jednotlivých procesech. Velmi důležité bude zabezpečení dat a rychlost jejich zpracování. Zároveň představíme první společné projekty s našimi klienty, se kterými se dělíme o naše zkušenosti z reálného využití AI.

Jak jsem psal několikrát výše. Víte, my se rádi o naše know-how dělíme. Právě proto vznikl tento článek, protože s implementací umělé inteligence budeme pokračovat i v roce 2024. Pokud byste tuto cestu chtěli sdílet s námi, napište nám na dohnal@arws.cz, nebo hucikova@arws.cz  a rádi se s Vámi sejdeme na kafe. Hledáme jak nadšence, tak obchodní partnery. 

Při přípravě tohoto článku jsem se na LinkedIn obrátil na čtenáře s žádostí o zaslání dotazů, které je zajímají v souvislosti s našimi zkušenostmi v oblasti AI v roce 2023. Výběr z těch nejzajímavějších a nejčastějších otázek, které nám čtenáři zaslali:

Q: Používáte (máte zkušenosti) ve firmě chatGPT, custom GPT, Assistant GPT nebo i s vlastním LLM?

A: Vlastní jazykový model zatím nevyvíjíme. S ohledem na velikost českého právního trhu se nám to jeví jako neekonomické. S ohledem na naši velikost plánujeme využít některé ze stávajících řešení. Důležité pro nás je, aby uživatelské prostředí bylo pro naše kolegy přívětivé.

S Custom GPT aktuálně pracujeme pro naše interní personální účely. Konkrétně pro různé pracovní manuály. Učíme se na nich to, jak pracovat v budoucnu, až budeme vyvíjet vlastní řešení. Pracujeme taky na custombotu pro výuku právního jazyka.

Assistant GPT zkoušíme cca 3 měsíce. Nutno ale upřímně dodat, že jsme advokátní kancelář, ne IT firma. To je ale zároveň naše výhoda. Klientům přinášíme řešení, která sami využíváme. Nesnažíme se udělat “show, která zůstane v šuplíku”, ale řešení, které budou chtít klienti využívat. Velkou budoucnost vidíme v reportingu.

Q: Čeho chcete s pomocí AI dosáhnout?

A: Ušetření nákladů, zdokonalení stávající práce, vytvoření lepšího pracovního prostředí a nástroje pro naše právníky + konkurenční výhoda.

Q: Co přinese Vašim klientům největší hodnotu?

A: Na to budou muset odpovědět primárně oni, ale já se domnívám, že to bude lepší cena právních služeb oproti jiným kancelářím při vyšší kvalitě služeb. Větší rychlost při zachování kvality a menší ceně. To je game changer a my u něj chceme být.

Q: Jak využijete Vaše zkušenosti s umělou inteligencí v roce 2023 pro rok 2024?

A: Povedlo se nám do implementace zapojit kolegy, kteří mají různé stupně zkušeností s AI. To vytváří poměrně zajímavou personální výhodu, protože můžeme některé nápady sdílet a dále rozvíjet.

Q: Proč hovoříte jen o chatGPT? Existuje Bard, Claude2 a další a další. 

A: Ano, od toho je ale svět krásný, že se každému líbí něco jiného. ChatGPT má nejvyšší míru funkčnosti a univerzality. Bard nás nijak nepřesvědčil skrz jazykové schopnosti, stejně jako Claude2. A popravdě, nechceme systém měnit každé 3 týdny. ChatGPT se ukázal jako uživatelsky nejpřívětivější a míra uživatelské adopce byla v ARROWS nejvyšší.

Q: Co říkáte na Microsoft copilot? Tedy implementaci AI do Office365?

A: Nadšeně na něj čekáme. Očekáváme, že míra adopce mezi uživateli se razantně zvýší. Právě proto ale pracujeme s GPT. Abychom byli připraveni zadávat správné instrukce.

Q: Co říkáte na aplikace na tvorbu obrázků a další AI nástroje?

A: Používáme jen to, co nám přijde užitečné pro provoz společnosti. V ARROWS máme jasné pravidlo: raději nepřijmeme žádnou novinku, než abychom zavedli příliš komplikovanou inovaci, kterou nebude nikdo používat.

Q:  Jak se mění role studentů v právní kanceláři v době, kdy AI přebírá mnohé úkoly? Učíte je přímo pracovat s AI?

A: Obecně platí, že studentů, kteří by chtěli do advokacie je aktuálně méně. My sice odliv lidí nepociťujeme, ale chceme být připraveni. Naši mladí kolegové s chatGPT pracují, chceme, abychom v tom byli leadery na trhu. Zatím je jejich role dost podobná, ale kolegům to pomáhá se strukturováním textů dle vzorů a dalších procesech. Zaměříme se na to v roce 2024.

Q: Jakým způsobem přesvědčujete v kanceláři skeptiky o výhodách AI? Máte strategii pro zapojení těch, kdo AI odmítají? 

A: Velmi dobrá otázka a díky za ni. Zcela upřímně aplikuji metodu osvícenského absolutismu a je pro mne zcela zásadní, aby kolegové v roce 2024 zahájili cestu umělé inteligence na všech pozicích. Zatímco tedy v roce 2023 měli právníci spíše generální pardon (a trénovali lidé ze supportu), rok 2024 bude rokem AI právníků.

Q: Máte nějakou vizi kam až by využití umělé inteligence mohlo v blízké budoucnosti u Vás v kanceláři směřovat?

A: V tomto roce se budeme soustředit na to, zda zvolíme nástroj od Microsoftu (copilot), nebo od Google (duet), což pro nás bude naprosto zásadní. Základním pracovním nástrojem právníka a poradce je prostě textový editor. Pokud bude AI implementovaná v něm, pak to bude game changer. Na to se budeme tedy soustředit nejvíce.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu