Znalostní a dovednostní hry z pohledu zákona o hazardních hrách

6.9.2021

Přemýšleli jste někdy nad tím, že byste za účelem zisku začali pořádat turnaje v různých karetních hrách, deskových hrách, online hrách jako je např. FIFA, Pro Evolution Soccer, Dota, popř. jiných obdobných hrách s dovednostními prvky, v nichž by proti sobě hráči soupeřili o peněžité výhry? Jestliže Vás obdobná myšlenka napadla, doporučujeme Vám velmi pečlivě si zhodnotit, zda takový Váš záměr nespadá pod regulaci zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „herní zákon“).

Platí sice, že regulace herního zákona se obecně nevztahuje na tzv. znalostní a dovednostní hry, ve spoustě případů však bude poměrně náročné určit, zda hra bude do této kategorie her spadat či nikoliv.

Charakteristika znalostních a dovednostních her

Za znalostní můžeme označit ten typ her, jejichž výsledek je determinován šíří hráčových vědomostí. Za hru se znalostními prvky můžeme označit například všeobecně populární televizní soutěž „Chcete být milionářem“, v rámci níž měli soutěžící za úkol postupně odpovídat na předem stanovený okruh otázek, jejichž obtížnost se v průběhu hry postupně zvyšovala. V závislosti na počtu správně zodpovězených otázek mohl následně soutěžící vyhrát peněžitou výhru v řádech několika tisíc korun až po vyšší jednotky milionů.

Dovednostními pak jsou pak ty hry, v nichž o výsledku rozhodují individuální schopnosti jednotlivých hráčů. V dovednostních hrách tak výsledek hry závisí kupříkladu na rychlosti hráčových reakcí, jeho kombinačních schopnostech či strategických dovednostech. Mezi tuto kategorii her lze zařadit např. hru go, šachy, piškvorky apod.

V praxi se budeme často setkávat se hrami, v nichž se budou kombinovat jak znalostní tak dovednostní prvky. Jak již bylo řečeno výše, čistě znalostní a dovedností hry (někdy se lze setkat též s pojmem skill games) obecně nejsou herním zákonem považovány za hazardní. Důležité je však mít na paměti to, že ne každá hra, ve které je v byť ve velmi vysoké míře zastoupen prvek znalosti či dovednosti, automaticky spadá do kategorie znalostních či dovednostních her.

Rozdíl mezi hazardními a dovednostními hrami

Hazardní hru herní zákon definuje v ustanovení § 3 odst. 1 jako hru, sázku nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo z části náhoda nebo neznámá okolnost. Mezi základní znaky charakterizující hazardní hru tak patří:

  • sázka, jejíž návratnost se nezaručuje;
  • možnost výhry; a
  • existence náhody či neznámé okolnosti rozhodující o výhře.

Vedle těchto znaků je dále třeba rovněž vždy hodnotit povahu hry, zamýšlený účel jejího provozování, to zda je hra určena pouze pro omezený okruh hráčů či zda se hry budou moci účastnit osoby z řad široké veřejnosti a spoustu dalších nezbytných kritérií.

Obecně však lze shrnout, že v případě, kdy hra bude naplňovat všechny tři shora uvedené znaky (tj. prvek sázky, náhody a možnosti výhry), bude hrozit riziko, že taková hra bude ze strany dozorových orgánů považována za hazardní.

Zda došlo k naplnění definičních prvků hazardní hry, si můžeme demonstrovat na následujícím příkladu. Představte si, že budete chtít každou sobotu pořádat malý pokerový turnaj pro maximálně 16 hráčů, do něhož se bude moci přihlásit kdokoliv z řad veřejnosti. Od každého hráče budete vybírat vstupní vklad ve výši 1.000,- Kč, jehož zaplacení bude podmínkou pro účast v turnaji. Ze vstupného, které bude v případě takto určeného počtu hráčů činit celkem 16.000,- Kč, si ponecháte 4.000,- Kč pro sebe jako odměnu za pořádání turnaje, zbylých 12.000,- Kč pak bude sloužit jako hlavní cena pro vítěze turnaje. Otázka v takovém případě zní, jedná se o provozování hazardní hry ve smyslu herního zákona?

Úhradou vstupního vkladu, jímž si hráč zajistil možnost účastnit se turnaje, dochází k naplnění prvního znaku charakterizujícího hazardní hru, tj. vložení sázky (vkladu), jejíž návratnost se nezaručuje. Z pravidel turnaje přitom vyplývá, že po složení vstupního vkladu účastník turnaje nemá možnost požadovat po pořadateli vrácení svého vkladu zpět. Vzhledem k tomu, že každý účastník má možnost vyhrát v turnaji celkem 12.000,- Kč, je splněn i druhý znak definující hazardní hru, tj. možnost výhry.

Pakliže by o výhře rozhodovala náhoda či neznámá okolnost, došlo by k naplnění veškerých definiční znaků tzv. provozování hazardní hry podle § 5 herního zákona, v důsledku čehož by bylo nutné posoudit, zda provozování takovéhoto typu turnaje neodporuje platné a účinné právní úpravě.

Prvek náhody či neznámé okolnost ve hře

Typickým příkladem náhody nebo předem neznámé okolnosti ve hře může být tažení určitého čísla, zastavení kuličky na určitém čísle ruletového kola či vygenerování totožných symbolů na hracím automatu. Obecně lze říci, že prvek náhody můžeme nalézt ve všech hrách, u nichž hráč nemá výsledek hry zcela ve svých rukou, tj. všude tam, kde hráč nemá objektivní možnost žádným způsobem ovlivnit, předvídat či jinak zjistit výsledek hry.

Platí přitom, že náhoda nemusí být ve hře zastoupena ve většinovém podílu, její podíl nicméně musí mít určitou váhu. Náhodu či neznámou okolnost lze tak nalézat všude tam, kde hraje nikoli nezanedbatelnou roli.

Z hlediska toho, do jaké míry ovlivňují výsledek hry znalosti a dovednosti hráče a do jaké míry pak náhoda, rozlišujeme tři základní kategorie her: (i) hry založené na náhodném procesu; (ii) hry založené na náhodném procesu ovlivněném znalostmi či dovednostmi; a (iii) hry založené na kombinaci náhody a znalosti či dovednosti.

V případech, kdy se na výhře nebo prohře podílí znalosti či dovednosti hráče v kombinaci s prvkem náhody, je třeba vždy pečlivě vážit vliv obou těchto prvků na výsledek hry, resp. na samotnou možnost dosažení výhry. Bez povolení příslušných orgánů bude možné provozovat pouze takové hry, u nichž výsledek hry nebude náhodou ovlivněn buď vůbec, popř. u nichž výsledek hry náhodnou okolností sice ovlivněn bude, avšak pouze zcela v zanedbatelném rozsahu.

V případě shora uvedeného příkladu pokerového turnaje se vítězem stává hráč, který bude schopen postupně porazit veškeré soupeře. Přestože převážná většina amatérských i profesionálních hráčů považuje hru Poker Texas Hold´em za hru, v níž hrají hlavní roli psychologie, disciplína či matematické dovednosti hráčů, považují soudy České republiky tuto karetní hru za hazardní, podléhající zákonné regulaci, neboť prvek náhody je dle názoru českých soudů nedílnou součástí této hry.

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že budete-li chtít provozovat jakoukoliv hru, u níž se domníváte, že splňuje veškeré atributy dovednostní či znalostní hry, bude přesto na místě celou situaci pečlivě zvážit a zkonzultovat s odborníkem, neboť ačkoliv se tak nezdá, lze určitou míru náhody nalézt u valné většiny všech možných typů her, ať už se jedná o hry karetní, deskové či počítačové. Pakliže tak neučiníte, vystavíte se riziku, že z Vaší strany bude docházet k neoprávněnému provozování hazardní hry, za což Vám může v lepším případě hrozit pokuta v řádech několika set tisíc korun. V horším případě může být Vaše činnost stran orgánů činných v trestním řízení posouzena jako trestný čin neoprávněného provozování hazardní hry, za což Vám může v krajním případě hrozit i několikaletý trest odnětí svobody.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: