Zvyšování nájmů v roce 2014 a nový občanský zákoník

7.1.2014

Nový občanský zákoník umožňuje pronajímatelům zvyšovat nájemné u nájemních smluv. A to i u kontraktů, které byly uzavřeny před rokem 2014, klidně v roce 1986 na 50 let! Pronajímatel má možnost nájemné zvýšit buďto pro dorovnání nájemného k tržní ceně (§ 2249 NOZ), nebo při modernizaci domu, které trvale zlepšují užitnou hodnotu pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě, anebo má za následek trvalé úspory energie nebo vody (§ 2250). Úprava je inspirována německou legislativou (konkrétně § 558 a § 559 Bürgerliches Gesetzbuch), ačkoli má drobné odchylky. Na rozdíl od německé právní úpravy nepřipouští náš občanský zákoník jednostranné zvýšení nájmu, ale nejdříve musí být ze strany pronajímatele učiněna nabídka k dohodě a v případě její neakceptace se může obrátit s žalobou na soud.

 

Problematiku nájemního bydlení v souvislosti s novým občanským zákoníkem v naší kanceláři spravuje Jakub Dohnal.

 

Chcete vědět víc?