Oborová řešení

Komu už pomáháme

Obce

Více info

Zajišťujeme monitoring vhodných dotačních titulů a jejich realizaci. Zpracováváme projektové žádosti a poskytujeme právní servis při realizaci výběrových řízení. Zastupujeme při případných sporech s poskytovateli dotace a konzultujeme veřejné zakázky.

Obchodní korporace

Více info

Zajišťujeme finanční prostředky pro rozvoj společností z vhodných dotačních titulů a aministrujeme výběrová řízení. Pro klienty zajišťujeme kompletní dotačně, právně, poradenský servis.

Investoři

Více info

Vyhledáváme vhodné dotační příležitost a poskytujeme vysoce odborné poradenství pro případy problémů s řešením dotací a subvencí.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt