daňové poradenství

Servisní společnosti

Nastavujeme systémy vedení účetnictví při současném požadavku na co nejnižší zatížení klienta z pohledu celkových nákladů. Zpracováváme vnitropodnikové účetní směrnice.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt