Billing Information

In this section, you will find all the necessary billing information and mandatory notices required by law. Our company places great emphasis on transparency and compliance with the law, so we strive to provide all necessary information with the utmost accuracy.

If you are looking for specific information relevant for tendering purposes, please do not hesitate to contact us via email at office@arws.cz.

(photo shows the ARROWS Prague team together with several colleagues from the ARROWS tax and accounting office)

 

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ:06717586, DIČ: CZ 06717586, spisová značka: C 287750 vedená u Městského soudu v Praze
Kontaktní osoba: Michelle Dvořák Formanová I +420 777 118 385 I formanova@arws.cz

ARROWS tax & accounting, s.r.o.

se sídlem Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 06439977, DIČ: CZ06439977, spisová značka: C 297034 vedená u Městského soudu v Praze

ARROWS pojištění s.r.o.

se sídlem Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 02102790, spisová značka: C 215523 vedená u Městského soudu v Praze

Povinná poučení

Naše společnost přijímá oznámení dle zákona na ochranu oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat  a sledovat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup. Nevylučujeme přijímání od osoby,která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i)..
 
Pro ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

Příslušná osoba: Mgr. Vendula Růžková, LL.M

a)  elektronicky prostřednictvím nástroje pro přijímání a řešení Oznámení, dostupný na adrese https://www.nntb.cz/c/b17uexcg;
b) písemně k rukám Mgr. Venduly Růžkové, LL.M., na adresu ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, s označením WHISTLEBLOWING;
c) telefonicky na čísle +420  704 979 075  [od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00];
d)  nebo osobně, požádá-li o to oznamovatel.

Oznamovatel se může rozhodnout podat externí oznámení k Finančnímu analytickému úřadu či příslušné profesní komoře.

 
Pro ARROWS pojištění s.r.o.
Příslušná osoba: Petr Macháň 
Tel: 733 742 888
 

a) emailem na adresu  whistleblowing.pojisteni@arws.cz
b) písemně k rukám Petra Macháně., na adresu ARROWS  pojištění s.r.o. , tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, s označením WHISTLEBLOWING;
c) telefonicky na čísle +420  733 742 888  [od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00];
d) nebo osobně, požádá-li o to oznamovatel.

Oznamovatel se může rozhodnout podat externí oznámení k Finančnímu analytickému úřadu či příslušné profesní komoře.

 

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

Informace pro spotřebitele

Zásady ochrany osobních údajů společnosti ARROWS advokátní kancelář s.r.o.

ARROWS tax & accounting, s.r.o.

Informace pro spotřebitele

Zásady ochrany osobních údajů společnosti

ARROWS pojištění s.r.o.

Reklamační řád

Informace o zpracování osobních údajů společnosti ARROWS pojištění s.r.o.

Informace pro spotřebitele

Pravidla řízení střetu zájmů

Seznam spolupracujících pojišťoven