Ing. Petra Hučíková

Ing. Petra Hučíková
Procesy a finance

V ARROWS mám na starosti vrcholový provozní a finanční management kanceláře včetně fungování procesů. Vzdělání jsem získala v oboru Statistických metod v ekonomii a v oboru Provoz a ekonomika.

Jako výkonný ředitel nesu odpovědnost za správný chod poboček naší společnosti a soustředím se na nastavování procesů napříč středisky a hierarchií. Mimo jiné vedu support společnosti a věnuji se organizaci práce. 

Ve sféře finančního managementu úzce spolupracuji s účetním oddělením, což mimo jiné zahrnuje koordinaci vedení analytiky účetnictví a kontrolu zaúčtovaných položek. Dále tvořím pravidelný reporting chodu společnosti, který spočívá především v kontrole hospodaření našich poboček, mapování výkonů právníků kanceláře či reportingu pohledávek. 

Podílím se také na tvorbě business plánů a strategií společnosti, a to včetně zajištění úspěšné aplikace strategických kroků do procesu. 

Mou denní agendou je také úzká spolupráce a komunikace s vedoucími advokáty, manažery, team leadery a partnery společnosti.