Ing. Petra Hučíková

Ing. Petra Hučíková
Procesy a finance, partner

Ing. Petra Hučíková má ve společnosti ARROWS na starosti vrcholový provozní a finanční management kanceláře včetně fungování procesů. Vzdělání získala v oboru Statistických metod v ekonomii a v oboru Provoz a ekonomika.

Jako výkonná ředitelka nese odpovědnost za správný chod poboček naší společnosti a soustředí se na nastavování procesů napříč středisky a hierarchií. Mimo jiné vede support společnosti a věnuje se organizaci práce.

Ve sféře finančního managementu Petra úzce spolupracuje s účetním oddělením, což mimo jiné zahrnuje koordinaci vedení analytiky účetnictví a kontrolu zaúčtovaných položek. Dále tvoří pravidelný reporting chodu společnosti, který spočívá především v kontrole hospodaření našich poboček, mapování výkonů právníků kanceláře či reportingu pohledávek.

Petra je vedoucí týmu AI, má na starosti řízení zavádění umělé inteligence do všech procesů v rámci společnosti. Cílem jejího AI týmu je implementovat AI v rámci společnosti a poskytovat poradenství v rámci zavádění a právního zajištění problematiky v oblasti umělé inteligence.

Petra se též podílí na tvorbě business plánů a strategií společnosti, a to včetně zajištění úspěšné aplikace strategických kroků do procesu.

Její denní agendou je úzká spolupráce a komunikace s vedoucími advokáty, manažery, team leadery a partnery společnosti.