Ing. Richard Sokol

Ing. Richard Sokol
daňový poradce, partner

Richard Sokol je daňovým poradcem zapsaným v Komoře daňových poradců České republiky a vedoucím partnerem kanceláře za sekci Daně & účetnictví.

Jeho životní filosofie vychází z nepřetržité snahy posouvat se jak odborně, tak i lidsky neustále kupředu. Od útlého věku se věnoval kolektivním sportům, kde týmový duch hrál významnou roli. Svou cílevědomostí a pílí se mu podařilo dosáhnout profesionální úrovně, avšak kvůli zdravotním komplikacím tuto etapu života předčasně ukončil ve svých 26 letech - píle, úsilí a odhodlání mu však zůstává dále.

(na fotografii olomoučtí partneři advokátní kanceláře ARROWS společně s partnerem z daňové a účetní kanceláře ARROWS tax)

Ve své praxi se věnuje primárně daňovému poradenství, zejména daním z příjmů fyzických a právnických osob, silniční dani, dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí a v neposlední řadě i problematice DPH. Klientům je schopen poskytnout poradenství i v oblasti mezinárodního zdanění.

Současně se věnuje účetnímu poradenství, včetně nastavování vhodných účetních metod a procesních postupů, dále poradenství v oblasti přeměn obchodních korporací a působí rovněž jako likvidátor u dobrovolných likvidací obchodních korporací. V poslední době nabývá na významu i detailní znalost procesních postupů v oblasti daní, které od roku 2011 upravuje daňový řád. I tento zákon a odpovídající judikatura nejvyšších soudů poskytuje širokou škálu nástrojů k obranně procesních práv klientů, které ve své praxi důsledně využívá.

V minulosti působil na pozici finančního ředitele v korporaci s více než 500 zaměstnanci, díky čemuž lépe chápe provozní problémy a úskalí, která život a praxe na straně klientů přináší. Snaží se tedy nalézt takové varianty řešení, které naplní požadavky překotně se měnící legislativy a současně jsou ještě administrativně a provozně akceptovatelné z pohledu běžného fungování daného subjektu. 

Členství:

  • Komora daňových poradců České republiky – evidenční číslo 4847.