Služby

S čím Vám pomůžeme

Jsme stabilní partner, který poskytuje bankám, družstevním záložnám a jejich klientům právní poradenství ohledně akvizičního, realitního a projektového financování. Radíme také poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, pojišťovnám a dalším finančním institucím ohledně právní regulace jejich činností.

Zajišťujeme pro klienty emise cenných papírů a radíme jim ohledně regulace kapitálových trhů. Poskytujeme právní služby v oblasti kryptoměn, a to od navržení právního rámce pro Initial Coin Offering (ICO), až po právní podporu projektům založených na technologii Blockchain či Smart Contracts.

Oblast fúzí a akvizic je klíčovou oblastí specializace naší advokátní kanceláře. Pravidelně radíme s transakcemi jak kupujícím, tak i prodávajícím a úzce při nich spolupracujeme s našimi kolegy specializujícími se na daňovou problematiku. 

Poskytujeme komplexní právní poradenství k obraně proti krácení dotací. Řešíme veřejnosprávní kontroly, sporná řízení dle správního řádu a daňová řízení o porušení rozpočtové kázně, řízerní o vrácení dotace dle zvláštních zákonů atd.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství ve všech oblastech korporátního práva a úzce spolupracuje s naším daňovým týmem. Na této specializaci si opravdu zakládáme.

Jestli jsme na některou specializaci opravdu hrdí, tak je to pracovní právo. Kontroly, smlouvy, stanoviska, řešení. Pracovněprávní tým naší advokátní kanceláře je uznávaným pro svou hlubokou znalost a mnohaletou zkušenost v oboru.

Díky dlouholetým zkušenostem členů našeho zdravotněprávního týmu poskytujeme právní poradenství jak velkým nemocnicím, tak středním a menším zdravotnickým zařízením. Radíme také klientům v oblasti farmaceutického práva ohledně regulace jejich činností i jejich běžného provozu.

Poskytujeme právní služby v oblasti stavebního práva a to primárně v oblasti developerských projektů. Kromě dalších oblastí se specializujeme také na právní poradenství v oblasti územního plánování a stavebního řádu.

Našim klientům radíme v oblastech rodinného majetku, rodinného práva a peněz. Máme specialisty na rodinné právo a ochranu rodiny. Snažíme se vše vyřešit co nejrychleji, protože si uvědomujeme, že jakékoli procesy jsou zúčastněné nepříjemné a stresující. Vždy tedy zachováváme absolutní důvěrnost.

Naši odborníci mají letité zkušenosti v oblasti práva vrcholového sportu a v těchto citelných odlišnostech se dobře vyznají. Komplexní právní služby nabízíme jak sportovním klubům a organizacím, tak sportovcům.

Trestní obhajoba a prevence se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestní odpovědnost právnických osob. Obhajujeme klienty v přípravném řízení a zastupujeme je v řízení o vazbě i při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem. 

Poskytujeme právní poradenství samosprávným útvarům na všech úrovních jejich činností. Pravidelně spolupracujeme se zastupitelstvy a výkonnými orgány významných obcí i krajů. Zastupujeme v jednáních se státní správou, podnikateli i občany.

Podnikatele, ale i fyzické osoby zastupujeme v soudních sporech, které se primárně týkají obchodních věcí. Soudní spor nenabízíme klientům jako prioritu, ale pouze jako jednu z fází řešení problému.

Poskytujeme právní služby v kompletním rozsahu správního práva. Pomáháme při řešení sporů z veřejnosprávních smluv. Zastupujeme u všech druhů správních kontrol. Poskytujeme právní poradenství municipalitám i subjektům v oblasti stavebního práva a dalších předpisů.

Právní a daňové poradenství v oblasti hazardních her dle nového zákona o hazardních hrách a zákona o loteriích. Řešíme zastoupení od koncesního řízení až po zastoupení při kontrolách správních orgánů a regulaci reklamy. Navrhujeme vhodné postupy jak v oblastech, kde působí ministerstvo financí, tak municipality, či obchodní partneři.

Naše kancelář si vybudovala pevnou základnu klientů z řad škol. Vyprofilovali jsme tak tým odborníků mezi našimi právníky, kteří jsou velmi zdatní právě v této oblasti. Díky naší zkušenosti jsme schopni pohotově porozumět a reagovat na specifické problémy, kterým školská zařízení čelí.

Jsme specialisty na veřejné zakázky a zadávací postupy realizované dle jednotlivých metodik poskytovatelů dotací. V této souvislosti poskytujeme specializované právní služby jak zadavatelům, tak dodavatelům. V této oblasti máme velmi vysokou expertízu a úroveň specializace.

Naše kancelář pracuje jako konzultant a pověřenec (data protection officer) v oblasti GDPR. Pro naše klienty připravujeme analýzy z oblasti nakládání s osobními údaji. Komplexní řešení od posouzení rizikovosti zpracování, přes interní audity, až po následné konzultace a pravidelná školení.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt