Mgr. Jan Medek

Mgr. Jan Medek
vedoucí advokát, partner

Mgr. Jan Medek zastupuje majoritní nebo minoritní společníky ve sporech vznikajících v souvislosti s jejich účastí ve společnosti. Pro své klienty již nesčetněkrát řešil otázky týkající se převodů podílů/akcií, ale i otázky týkající se fair-exitu nebo práv na dorovnání při squeeze-outu.

Jan zajišťoval řadu projektů fúzí. Mimo jiné i fúzi předního dopravce s celorepublikovou působností. Řeší právo cenných papírů a práva obchodních společností, včetně smluv a soudů. Umí řešit potřeby klientů v otázce nastavení holdingové struktury a organizace chodu obchodní společnosti, stejně jako problémy související.

Specializuje se rovněž na poskytování právních služeb v oboru práva cenných papírů - akcií, dluhopisů a směnek. Mezi další obory práva, kterými se zabývá, patří právo IT a právo duševního vlastnictví. Má zkušenosti s licenčními smlouvami, úschovami kódů a dalšími službami pro IT organizace.

Rating:

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015-2020

Publikace: