Mgr. Jan Medek

Mgr. Jan Medek

Specializace

- korporátní právo
- fúze a akvizice
– směnky, akcie
- cenné papíry
- právo IT

Jsem advokát se specializací na korporátní agendu, oblast fúzí a akvizic, cenné papíry a právo IT.

Ve své dosavadní praxi jsem zajišťoval řadu projektů fúzí, mimojiné i fúzi předního dopravce s celorepublikovou působností. Denně se pak zabývám právem cenných papírů a právem obchodních společností, a to jak při tvorbě smluvní dokumentace, tak i při zastupování klientů před soudy. Umím tedy řešit potřeby klientů v otázce nastavení holdingové struktury a organizace chodu obchodní společnosti, ale i řešit problémy souvísející - zastupování majoritních nebo minoritních společníků ve sporech vznikajících v souvislosti s jejich účastí ve společnosti. Pro klienty jsem nesčetněkrát řešil otázky související s převody podílů/akcií, ale i otázky týkající se fair-exitu nebo práv na dorovnání při squeeze-outu.

Specializuji se rovněž na poskytování právních služeb v oboru práva cenných papírů - akcií, dluhopisů a směnek.

Dalším oborem práva, kterým se zabývám je právo IT a právo duševního vlastnictví. Umím jak licenční smlouvy, tak úschovy kódů a další služby pro IT organizace. 

S čím Vám, jako obchodní korporaci, mohu pomoci:

- založení společnosti, založení a reorganizace holdingové struktury

- komplexní zajištění uvažované přeměny či prodeji části závodu

- komplexní zajištění valné hromady a změn zakladatelských dokumentů, nastavení vnitřních procesů ve společnosti

- zajištění právní prověrky společnosti 

S čím Vám, jako společníkovi/akcionáři obchodní korporace, mohu pomoci:

- ochrana veškerých práv společníka/akcionáře obchodní korporace, včetně zastupování na valné hromadě společnosti a vykonávání souvisejících práv (zejména právo na informace, vysvětlení), případně i zastupování u soudu 

- nastavení procesu squeeze-outu

- nastavení procesu fair-exitu

- nastavení jiných procesů směřujících k odkupu podílů/akcií ať již z pozice menšinového nebo většinového společníka/akcionáře

- zajištění výměny akcií u společnosti 

S čím Vám mohu pomoci v oblasti cenných papírů a směnek:

- příprava prospektu cenných papírů, emisních podmínek  a další dokumentace spojené s emisí cenných papírů

- převody, zastavení a zajišťovací převody cenných papírů

- uplatnění nároků z cenných papírů, zejména ze směnek, zastupování ve směnečném řízení

S čím Vám mohu pomoci v oblasti IT:

- smlouvy o vývoji software z pozice objednatele i zhotovitele

- licenční smlouvy

- úschovy kódů 

Publikační činnost:

- Houstone, máme problém, nechce mi převést ty akcie a podílové listy!

- Mají akcionáři právo na vydání nových akcií za akcie neodevzdané, jež byly představenstvem prohlášeny za neplatné? Mají! 

Ocenění:
Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016 a 2017

Členství:

Česká advokátní komora