Mgr. Jan Medek

Mgr. Jan Medek
vedoucí advokát

Zastupuji majoritní nebo minoritní společníky ve sporech vznikajících v souvislosti s jejich účastí ve společnosti. Pro klienty jsem nesčetněkrát řešil otázky související s převody podílů/akcií, ale i otázky týkající se fair-exitu nebo práv na dorovnání při squeeze-outu.

Zajišťoval jsem řadu projektů fúzí. Mimo jiné i fúzi předního dopravce s celorepublikovou působností. Řeším právo cenných papírů a práv obchodních společností - smlouvy i soudy. Umím tedy řešit potřeby klientů v otázce nastavení holdingové struktury a organizace chodu obchodní společnosti, ale i řešit problémy souvísející.

Specializuji se rovněž na poskytování právních služeb v oboru práva cenných papírů - akcií, dluhopisů a směnek. Dalším oborem práva, kterým se zabývám je právo IT a právo duševního vlastnictví. Umím jak licenční smlouvy, tak úschovy kódů a další služby pro IT organizace. 

Rating:

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015-2020

Publikace:

  • Houstone, máme problém, nechce mi převést ty akcie a podílové listy!
  • Mají akcionáři právo na vydání nových akcií za akcie neodevzdané, jež byly představenstvem prohlášeny za neplatné? Mají! 
  • Jan Medek uspěl u Nejvyššího soudu