Mgr. Karel Kotrba

Mgr. Karel Kotrba Mgr. Karel Kotrba
advokát

Mgr. Karel Kotrba především řeší pro své klienty záležitosti s finančním úřadem a regulatorními orgány. Při své práci se opírá o zkušenosti nasbírané během zaměstnání ve finanční správě a v poradenských společnostech (Rödl and Partner).

Karel klientům pomáhá vyřešit prostřednictvím komunikace s finančními úřady a jejich nadřízenými orgány unést jejich povinnosti v daňové kontrole i v ostatních fázích daňového řízení.

Díky dobrému přehledu o soudních rozhodnutích v daňových otázkách jim je schopen poradit nejvhodnější postupy a strategii a také lépe odhadnout možný úspěch v daňovém nebo soudním řízení. 

Pro klienty řeší:

 • zrušení nebo zmírnění uložených sankcí (penále, úroku z prodlení, pokuty spojené s kontrolním hlášením nebo elektronickou evidencí tržeb aj.)
 • obhajování daňové uznatelnosti výdajů či odpočtu na výzkum a vývoj, odůvodnění převzetí a uplatnění daňových ztrát
 • spory o dvojí zdanění v různých státech (daňová arbitráž a dohadovací procedura)
 • obranu vůči nedůvodnému obvinění ze zneužití práva v daňové oblasti
 • obranu proti nedůvodnému obvinění ze zapojení do podvodu na DPH
 • obranu proti zajištění daní (zajišťovací příkaz) a daňové exekuci
 • obhájení nároku na odpočet DPH nebo na osvobození od DPH
 • záležitosti mezinárodního vymáhání daňových pohledávek
 • uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně
 • námitku prekluze práva stanovit daň
 • prokazování původu majetku

Aktuálně se také věnuje daňovým a právním otázkám souvisejícími s kryptoměnami. Dlouhodobě se také věnuje lektorské činnosti v oblasti daňových a právních aspektů.

Publikační činnost: