Mgr. Luděk Plachký

Mgr. Luděk Plachký
advokátní koncipient

Mgr. Luděk Plachký je úspěšným absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a v advokátní kanceláři ARROWS se již jako praktikant věnuje především oblasti soukromého práva se zaměřením na vymáhání pohledávek a smluvní právo.

Luděk následně získal cenné pracovní zkušenosti z odvětví trestního a rodinného práva a v oblasti řešení sporů vyplývajících ze smluv uzavíraných se spotřebiteli. Klientům je připraven poskytnout své služby zejména pokud byli poškození trestným činem, pokud svou osobní situaci musí řešit rozvodem manželství, potřebují upravit poměry k nezletilým dětem či vypořádat společné jmění manželů, ale také v případě, že potřebují poradit, jak upravit své smlouvy, aby předešli sporům se svými zákazníky, případně jak při řešení takových sporů postupovat.

Luděk v rámci svého studia absolvoval zahraniční pobyt na Neapolis University Pafos, kde jsem si prohloubil své znalosti v oboru Business Administration zaměřeném na řízení podniku a mikroekonomii.

Členství:

  • Výbor pro udržitelnou energetiku a dopravu Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Publikace: