Mgr. Luděk Plachký

Mgr. Luděk Plachký
advokátní koncipient

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a v advokátní kanceláři ARROWS jsem se již jako praktikant věnoval především oblasti soukromého práva se zaměřením na vymáhání pohledávek a smluvní právo.

Následně jsem získal cenné pracovní zkušenosti z odvětví trestního a rodinného práva a v oblasti řešení sporů vyplývajících ze smluv uzavíraných se spotřebiteli. Klientům jsem připraven poskytnout své služby zejména, pokud byli poškození trestným činem, pokud svou osobní situaci musí řešit rozvodem manželství, potřebují upravit poměry k nezletilým dětem či vypořádat společné jmění manželů, ale také v případě, že potřebují poradit, jak upravit své smlouvy, aby předešli sporům se svými zákazníky, případně jak při řešení takových sporů postupovat.

V rámci svého studia jsem také absolvoval zahraniční pobyt na Neapolis University Pafos, kde jsem si prohloubil své znalosti v oboru Business Administration zaměřeném na řízení podniku a mikroekonomii.

Členství:

  • Výbor pro udržitelnou energetiku a dopravu Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Publikace: