Mgr. Ludvík Novotný, LL.M.

Mgr. Ludvík Novotný, LL.M.
advokát

Mgr. Ludvík Novotný, LL.M. působí jako advokát v Letohradu.

Po absolutoriu Právnické fakulty Masarykovy univerzity Ludvík působil jako advokátní koncipient významného regionálního advokáta JUDr. Jiřího Slezáka, který se specializuje zejména na trestní a obchodní právo. Po roce a půl přestoupil do advokátní kanceláře Perthen, Perthenová, Švadlena, kde působil v pozici advokátního koncipienta do složení advokátní zkoušky v roce 2012.

Poté s touto advokátní kanceláří spolupracoval ještě rok a půl jako advokát, a to na velkých i menších kauzách ze všech klasických právních disciplín, jako je právo obchodní, občanské, rodinné a trestní, právo nemovitostí, soudní a rozhodčí řízení. V roce 2014 se Ludvík rozhodl vrátit se do svého rodného kraje a usídlit se v Letohradě.

Zde od počátku navázal spolupráci s naší advokátní kanceláří. Ludvík tak může klientům nabídnout širší a kvalitnější služby, a to i z právních oblastí, na které se specializují pouze advokátní kanceláře z větších měst. Při poskytování právních služeb se Ludvík vždy snaží, aby bylo možné se na jeho slovo spolehnout. Svým klientům nabízí osobní přístup, maximální vstřícnost, komplexní nazírání problémů, využití moderních technologií a především vysokou odbornost.

Ludvík se ve své praxi velmi často věnuje správnímu právu, především oblasti stavebního práva a územního plánování. V oblasti stavebnictví pomáhá klientům rovněž v soukromoprávní rovině, tedy ve sporech ze smluv o dílo. Také má bohaté zkušenosti s poskytováním právního poradenství územním samosprávným celkům, kde čerpá i ze svých poznatků získaných v pozici obecního zastupitele. Ludvíkův lidský přístup často velmi oceňují klienti poptávající služby z oblasti rodinného práva v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů a úpravou poměrů k dětem včetně stanovení, úpravy a vymáhání výživného.

Samozřejmostí je spolupráce s daňovými poradci, znalci, notáři a exekutory.

Ocenění:

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2022

Členství:

  • Česká advokátní komora

Média: