Mgr. Lukáš Fiedler

Mgr. Lukáš Fiedler
advokát

Jsem advokát vykonávající generální praxi, v rámci které se převážně zaměřuji na právo občanské, trestní, zdravotnické a insolvenční. V těchto oblastech se nejvíce věnuji právu rodinnému, developerskému, právu nemovitých věcí, spoluvlastnictví, sousedským sporům.

Pro klienty řeším rovněž věci týkající se insolvenčního práva, zdravotnictví a náhrady újmy na zdraví, včetně nároků vzniklých v důsledku dopravních nehod.

Naše klienty zastupuji před soudy a orgány činnými v trestním řízení.

Rating:

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

Členství:

  • Česká advokátní komora