Mgr. Lukáš Fiedler

Mgr. Lukáš Fiedler

Specializace

- rozvody manželství, úprava péče o děti
- rodinné právo
- trestní právo
- insolvenční právo
- zdravotnické právo

Jsem advokát vykonávající generální praxi, v rámci které se převážně zaměřuji na právo občanské, trestní, zdravotnické a insolvenční. V těchto oblastech se nejvíce věnuji právu rodinnému -úpravě péče k nezletilým dětem, určení výživného, rozvodu manželství, jakož i vypořádání společného jmění manželů, závazkovým a majetkovým vztahům, sousedským a spoluvlastnickým vztahům, dědictví, jakož i obhajobě v trestním řízení, ochraně práv pacientů / lékařů ve zdravotnictví a insolvenčnímu právu.

Naše klienty zastupuji před soudy a orgány činnými v trestním řízení. Díky své letité aktivní praxi v oblasti rodinného práva se orientuji v aktuální rozhodovací praxi vyšší soudů, vím, že je nutné každý případ posuzovat individuálně, s osobním přístupem,pečlivě se věnovat každému klientovi a hájit jeho právní zájmy, především v tak citlivé a tíživé životní situaci spojené s ukončením společného soužití manželů či druhů / partnerů a v otázkách s tím souvisejících. 

Poskytnout Vám mohu právní služby především v těchto oblastech:

 - komplexní právní poradenství v oblastech rodinného, trestního, insolvenčního a medicínského práva

- zastoupení v řízení o rozvod manželství

- zastoupení v řízení o úpravu péče k nezletilému dítěti

- zastoupení v řízení o určení / zvýšení / snížení výživného k dítěti

- zastoupení při vypořádání společného jmění manželů, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,

- zastoupení v rámci sousedských sporů a dědického řízení

- poradenství a řeší závazkových a majetkových vztahů, převody nemovitých věcí

- obhajobě v trestním řízení, zastoupení poškozené v trestním řízení

- zastoupení pacientů a zdravotnických pracovníků ve sporech týkajících se poskytování zdravotnických služeb

- vyhotovení insolvenčních návrhů, vč. návrhů na povolení oddlužení, zastoupení v insolvenčním řízení

Ocenění:

Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016 a 2017 

Členství:

Advokátní komora ČR