Mgr. Lukáš Fiedler

Mgr. Lukáš Fiedler
advokát

Mgr. Lukáš Fiedler je advokát vykonávající generální praxi, v rámci které se převážně zaměřuje na právo občanské, trestní, zdravotnické a insolvenční. V těchto oblastech se nejvíce věnuje právu rodinnému, developerskému, právu nemovitých věcí, spoluvlastnictví, sousedským sporům.

Pro klienty Lukáš řeší rovněž věci týkající se insolvenčního práva, zdravotnictví a náhrady újmy na zdraví, včetně nároků vzniklých v důsledku dopravních nehod.

Naše klienty zastupuje před soudy a orgány činnými v trestním řízení.

Rating:

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

Členství:

  • Česká advokátní komora