Mgr. Lukáš Fiedler

Mgr. Lukáš Fiedler
advokát

Jsem advokát vykonávající generální praxi, v rámci které se převážně zaměřuji na právo občanské, trestní, zdravotnické a insolvenční. V těchto oblastech se nejvíce věnuji právu rodinnému. Pro klienty řeším rovněž insolvenční právo a věci týkající se zdravotnictví.

Naše klienty zastupuji před soudy a orgány činnými v trestním řízení. 

Rating:

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

Členství:

  • Česká advokátní komora