Mgr. Martin Faktor

Mgr. Martin Faktor
advokátní koncipient

Mgr. Martin Faktor se jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři ARROWS zabývá obzvláště veřejnoprávními odvětvími práva. Jeho alma mater je Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, kde si oblíbil zejména právo autorské a ostatní práva k duševnímu vlastnictví, např. ochranné známky, průmyslové vzory a patenty. Cizí mu však není ani oblast veřejných zakázek či právo trestní. Zkušenosti získal také v insolvenčním a exekučním řízením. Dobře ovládá anglický jazyk.

Jako advokátní koncipient Vám pomůže s ochranou Vašich práv autorských a souvisejících, poskytne Vám poradenství v oblasti ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů apod.

Martin se rovněž věnuje běžné občanskoprávní a obchodněprávní agendě od sousedských sporů přes zakládání obchodních korporací až po řešení komplexních sporů mezi podnikateli. V neposlední řadě Vám může pomoci, máte-li v úmyslu zadat veřejnou zakázku nebo se účastnit zadávacího řízení coby dodavatel.