Mgr. Romana Vencel

Mgr. Romana Vencel
advokátní koncipientka

Mgr. Romana Vencel se ve své praxi specializuje na poskytování komplexních právních služeb v oblasti veřejných zakázek. Veřejným zakázkám se Romana věnuje od roku 2016, přičemž praktické zkušenosti v této oblasti získala především na Ministerstvu zemědělství.

Vzhledem ke zkušenostem v uvedené oblasti je rovněž připravena zajistit odborná stanoviska k zadávání veřejných zakázek, kontrolu správnosti postupu zadavatelů i uchazečů, případně zastupovat klienty v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i ve správním soudnictví.

Zadavatelům veřejných zakázek poskytuje právní podporu při přípravě veškerých druhů zadávacích řízení, kompletní přípravu zadávací dokumentace, včetně související smluvní dokumentace, administraci celého zadávacího řízení, právní poradenství při hodnocení podaných nabídek, zajištění komunikace s dodavateli, vyřizování námitek, zastupování v řízení o přezkumu úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Uchazečům poskytuje právní poradenství při přípravě nabídky na veřejnou zakázku, vypracování námitek a podnětů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Odbornost:

 • komplexní právní poradenství zadavatelům veřejných zakázek
 • pomoc při volbě vhodného způsobu zadání veřejné zakázky
 • zastupování zadavatelů v zadávacím řízení
 • vypracování či revize zadávací dokumentace
 • příprava smluvní dokumentace
 • administrace zadávacího řízení
 • hodnocení podaných nabídek
 • vyřizování námitek
 • zastupování dodavatelů v zadávacím řízení 
 • poradenství při podání nabídky na veřejnou zakázku
 • vypracování námitek proti postupu zadavatelů ve veřejných zakázkách
 • vypracování podnětů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • školicí a metodická činnost v oblasti veřejných zakázek

Romana se rovněž věnuje běžné občanskoprávní agendě a právu veřejnému.