CBD není omamná látka rozhodl Soudní dvůr EU

26.11.2020

Soudní dvůr Evropské unie vydal 19. listopadu 2020 zásadní rozhodnutí ovlivňující legálnost obchodování s CBD produkty v rámci EU. 

Rozhodnutí se týkalo dvou francouzských podnikatelů, jejichž společnost z České republiky dovážela náplně do elektronických cigaret obsahující CBD olej, extrahovaný z celé rostliny konopí, zatímco francouzské právní předpisy umožňují komerční využití konopí pouze u semen a vláken. Z tohoto důvodu bylo proti těmto podnikatelům zahájeno francouzskými úřady trestní stíhání a následně byly soudem v Marseille odsouzeni pro nedovolenou distribuci konopí. Odvolací soud se však zabýval otázkou, zda je francouzské právo, které zakazuje prodej CBD produktů legálně vyrobených v jiné členské zemi, v souladu s evropskými předpisy. Z tohoto důvodu odvolací soud předložil věc Soudnímu dvoru EU, aby rozhodl, zda je předmětná francouzská legislativa neporušuje základní principy, a to konkrétně svobodný pohyb zboží. 

Soudní dvůr EU tak nejprve rozhodl, že výtažek CBD extrahovaný z rostliny konopí, včetně jejích listů a květu není omamnou látkou, a proto jsou pravidla volného pohybu zboží v rámci EU aplikovatelná i na výtažek CBD z konopí. 

Své rozhodnutí Soudní dvůr opřel o výklad Jednotné úmluvy o omamných látkách, podle které by sice prostým jazykovým výkladem této úmluvy bylo označit CBD jako návykovou látku, nicméně toto je v rozporu s duchem úmluvy, a zejména s jejím cílem, kterým je ochrana zdraví. Soudní dvůr uvedl, že podle dosavadního stavu vědeckých poznatků se nezdá, že by CBD mělo psychotropní efekt nebo že by poškozovalo lidské zdraví. 

Na základě tohoto závěru pak Soudní dvůr dospěl k závěru, že CBD není omamná látka, a proto právo na volný pohyb zboží v rámci EU převáží nad francouzskou legislativou. 

Rozhodnutí soudního dvora však neznamená, že všechny státy EU musí umožnit dovoz a volné obchodování s CBD získaným z rostlin konopí. Členské státy mohou v souladu s čl. 36 Smlouvy o fungování evropské unie zakázat nebo omezit dovoz, a to z důvodu veřejné mravnosti, pořádku bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí. Tyto zákazy však nesmějí sloužit jako prostředek diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi státy. Aby takové omezení bylo v souladu s evropskými předpisy, francouzské úřady by své rozhodnutí musely podpořit dostupnými vědeckými údaji, které by dostatečně prokazovaly reálné a nikoli pouze hypotetické zdravotní riziko spojené s konzumací CBD.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: