Jak založit SPV a jaké dokumenty k tomu potřebujete?

30.10.2020

V rámci článku, dostupného zde, jste se mohli dočíst, co to vůbec SPV společnost je a jaký je její účel. Nyní si uvedeme, jak byste měli při založení SPV postupovat a jaké dokumenty k tomu budete potřebovat.

Jak jsme již uváděli ve výše citovaném článku, nejčastější formou SPV společností je společnost s ručením omezeným. Důvodem je pak zejména jednodušší a levnější způsob založení v porovnání s např. akciovou společností. Níže uvedený postup je tak aplikovatelný na založení společnosti s ručením omezeným, která bude mít jediného zakladatele (zpravidla jinou společnost).

Celý proces se dá zjednodušeně rozdělit do pěti fází:

 1. založení společnosti
 2. obstarání živnostenského oprávnění,
 3. založení bankovního účtu a splnění vkladové povinnosti,
 4. zápis společnosti do obchodního rejstříku,
 5. přihláška k registraci na daňový úřad.

Každá z výše popsaných fází vyžaduje specifické dokumenty, které budete potřebovat k tomu, aby nakonec došlo k zamýšlenému vzniku SPV společnosti. V rámci fáze založení společnosti pak budete potřebovat následující dokumenty:

 1. plná moc zakladatelské společnosti, kterou zmocní konkrétní osobu k založení společnosti,
 2. výpis z obchodního rejstříku zakladatelské společnosti,
 3. zakládací listina (příp. společenská smlouva),
 4. prohlášení jednatele SPV společnosti.

V rámci založení společnosti budete muset také počítat s náklady, a to jednak na ověření podpisů na dokumentech, u kterých je to potřeba, a také na odměnu notáře za sepsání zakladatelské listiny.

Předmětem druhé fáze je pak obstarání živnostenského oprávnění pro podnikatelskou činnost, kterou bude Vaše SPV společnost vykonávat. K získání živnostenského oprávnění budete potřebovat následující dokumenty:

 1. vyplněný jednotný registrační formulář, který je dostupný na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde,
 2. kopie zakládací listiny SPV společnosti,
 3. prohlášení odpovědného zástupce (s úředně ověřeným podpisem),
 4. doklad k prokázání odborné způsobilosti odpovědného zástupce (je-li třeba),
 5. doklad k doložení právního důvodu k užívání nemovitosti, ve které je uváděné sídlo.

Třetí fáze pak obnáší založení bankovního účtu a splnění vkladové povinnosti společníků SPV společnosti. K tomu budete potřebovat následující dokumenty:

 1. smlouva o zřízení účtu,
 2. potvrzení o složení vkladu na účet (vystavuje banka),
 3. prohlášení správce vkladu.

Po splnění výše uvedeného můžete konečně přistoupit ke čtvrté fázi, kterou je zápis společnosti do obchodního rejstříku. Návrh na zápis se podává místně příslušnému rejstříkovému soudu, a kromě samotného návrhu na zápis s úředně ověřenými podpisy musíte doložit následující dokumenty:

 1. prohlášení jednatele společnosti o úplné adrese sídla,
 2. souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla (s úředně ověřeným podpisem),
 3. výpis ze živnostenského rejstříku,
 4. zakládací listinu.

Zápisem do obchodního rejstříku jste docílili vzniku společnosti. V tomto okamžiku nezapomeňte ještě na poslední zákonem vyžadovanou záležitost, kterou je podání přihlášky k registraci na daňový úřad. Formulář pro přihlášení k registraci pro právnické osoby je dostupný na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde.

Poté, co jste úspěšně absolvovali všechny výše uvedené fáze, by vám již neměli nic bránit v začátku realizace projektu.

Ve výčtu dokumentů výše jsou uvedeny základní dokumenty, které jsou zpravidla k založení a vzniku společnosti potřeba. Samozřejmě se potřebné dokumenty mohou v jednotlivých případech více či méně lišit, a to v závislosti na specifikách jednotlivých případů (např. odlišná organizační struktura zakládané společnosti, odlišný počet zakladatelů, odlišné doklady pro vznik živnostenského oprávnění v závislosti na předmětné živnosti, apod.).

Pokud si nejste jisti, co vše budete k založení potřebovat, neváhejte se obrátit na naše specialisty, kteří Vám připraví dokumenty na míru a pomohou Vám projít celým procesem založení a vzniku společnosti.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: