Jakub Oliva: Nařizování dovolené v době překážek?

4.9.2019

V praxi se klienti advokátní kanceláře ARROWS velmi často setkávají se situacemi, kdy se nelze vyhnout překážkám v práci, a proto by bylo vhodné nařídit zaměstnancům čerpání dovolené a tím významně ušetřit mzdové náklady. Tento postup však může narazit na dva základní problémy, kterým je třeba se vyhnout.

Dle § 217 odst. 4 zákoníku práce totiž platí, že u některých překážek je nařízení dovolené úplně zakázáno (dočasná pracovní neschopnost, mateřská, rodičovská, apod.) a u dalších překážek v práci na straně zaměstnance lze pak nařídit dovolenou pouze se souhlasem daného zaměstnance (typicky návštěva lékaře, účast na pohřbu atd.).

Co se týče překážek na straně zaměstnavatele, tam dává zákoník práce zaměstnavatelům zelenou. Je však třeba vždy pamatovat na omezení dle § 217 odst. 1 zákoníku práce. Toto ustanovení nám říká, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (pravidlo 14 dní).

Co když není práce?

Mezi nejčastější v této oblasti patří situace, kdy zaměstnanec nastoupí na směnu, ale není pro něj žádná práce. V takovém případě se jedná o překážku na straně zaměstnavatele, nicméně zaměstnavatel už nesmí (nestihne) dovolenou nařídit, neboť by nedodržel pravidlo 14 dní. I tyto notoricky známé situace však lze efektivně řešit.

Dodržování výše uvedených pravidel důsledně kontroluje Státní úřad inspekce práce, který jen za minulý rok provedl celkem 5.063 kontrol, zjistil 6.957 pochybení a uložil zaměstnavatelům pokuty v souhrnné výši 38.650.600,- Kč.

Čtěte také: