Mgr. Jakub Oliva

Mgr. Jakub Oliva

Specializace

- obrana proti pokutám inspekce práce
- zastupování při kontrolách inspekce
- pracovní právo ve všech oblastech
- mzdová optimalizace společností
- prevence tzv. "švarcsystému"
- provozování agentur práce
- smlouvy o výkonu funkce
- odměňování manažerů
- kolektivní vyjednávání
- zaměstnávání cizinců

Advokát na pracovní právo

S našimi klienty jsem již absolvoval nespočet kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou již mnohá jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkajících se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

Mými klienty jsou jak jednotliví zaměstnanci, tak společnosti s více než 1500 zaměstnanci nebo také odborové organizace. Pracovní právo také pravidelně školím formou odborných seminářů pro klienty i širokou veřejnost a jsem spoluzakladatelem HR KLUBU v Olomouci. Jelikož se pracovním právem zabývám denně, mohu poskytovat konzultace i v oblastech, které nejsou pro běžné právníky s generální praxí jednoduché, neboť vyžadují velmi podrobnou znalost pracovněprávní problematiky.

Jsem právník na pracovní právo, kterého jeho práce baví.

 • kontroly ze strany inspekce práce a následnou obranu proti uloženým pokutám
 • právo pracovních agentur včetně nastavení komplexního systému fungování
 • nastavení dlouhodobé spolupráce mezi podnikateli (prevence švarcsystému)
 • neplatná skončení pracovního poměru a vymáhání souvisejících nároků
 • smluvní optimalizaci pracovněprávního chodu firmy
 • pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • fungování vedoucích zaměstnanců
 • kolektivní vyjednávání
 • zaměstnávání cizinců

Potkat se můžeme v Olomouci, v Praze nebo v Hradci Králové.

 • nerovné zacházení na pracovišti (přímá či nepřímá mzdová i jiná diskriminace)
 • smlouvy o spolupráci s uživatelem, odpovědnost za škodu, pojištění apod.
 • pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, mzdové směrnice, sankční řády aj.
 • zaměstnanecké karty, lékařské prohlídky v ČR, vyhoštění apod.
 • náhrada mzdy, odstupné, odchodné, náhrada škody atd.
 • odměňování, odvolání z funkce, zákaz konkurence aj.

Členství:

 • Česká advokátní komora
 • Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
 • Jednota českých právníků 

Ocenění:

 • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016 a 2017
 • Global law experts – recommended law firm

Publikační činnost, aneb o čem jsem už psal.

V rámci své praxe pravidelně publikuji na serverech jako je EPRAVO.cz, Právní prostor a Iurium.

Tištěné publikace:

 • Problematika skončení pracovního poměru u funkcionářů odborových organizací a související otázky. Acta Iuridica Olomucensia, 2016, Vol. 11, Supplementum 1, s. 267.
 • Kontrola dodržování ustanovení § 110 zákoníku práce, EPRAVO.CZ MAGAZINE, 2016, č. 1, s. 35.
 • Obchodní smlouvy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 230 s.
 • Pohled na zvlášť hrubé porušení pracovních povinností ve světle současné soudní praxe. Acta Iuridica Olomucensia, 2017, Vol. 12, No. 3, s. 155–162.
 • Škoda způsobená zaměstnancem ve formě nákladů na mzdu. Sborník VIII. Ročníku konference Olomoucké dny soukromého práva. Iuridicum Olomoucense o.p.s., 2018, s. 221.
 • Oliva, Jakub. Působení odborové organizace ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr. Právní rozhledy, 2019, č. 9, s. 327.