Koronavirus a placení: mohou obchodníci odmítnout platbu v hotovosti?

16.4.2020

Platba kartou v obchodě se stala běžnou součástí života – proto nepřekvapí, že v rámci série epidemiologických opatření v době koronavirové epidemie lze aktuálně na mnoha místech, ať už u pokladny či výdejního okénka, nalézt výzvu obchodníka k platbě právě tímto způsobem, případně upozornění, že obchodník neakceptuje hotovost. Co na to říká zákon?

Online právník nonstop

Problematiku placení, příjmu, výměny a obecně pravidla pro oběh tuzemských bankovek a mincí upravuje zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o oběhu bankovek a mincí“). Ten ustanovením § 5 odst. 1 stanoví každému povinnost přijmout tuzemské bankovky a mince bez omezení, ledaže je oprávněn jejich příjem odmítnout. Odmítnout však příjem tuzemských bankovek či mincí mohou ze zákona pouze za určitých podmínek úvěrové instituce, jestliže se jedná o tuzemské bankovky nebo mince prohlášené ČNB za neplatné, případně každý (s výjimkou České národní banky a úvěrové instituce provádějící pokladní operace), jestliže se jedná o více než 50 tuzemských mincí v jedné platbě.

Zjednodušeně řečeno tak lze ze strany obchodníka odmítnout pouze bankovky a mince, které jsou neplatné, poškozené nebo padělané či pozměněné, anebo je-li v rámci jedné platby kupujícím předloženo více než padesát mincí. Dále pak obchodník nemusí přijmout pamětní bankovky a pamětní mince. Další omezení pak vyplývá ze zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, dle jehož ustanovení § 4 odst. 1 a 2 platí, že poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 270.000 Kč je povinen provést platbu bezhotovostně. Příjemce platby, jejíž výše překračuje uvedený limit, pak nesmí tuto platbu přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně. 

Z dikce zákona tak jasně vyplývá, a obdobně se k této otázce staví rovněž Česká národní banka, že každý obchodník je povinen přijmout tuzemské bankovky a mince bez omezení, ledaže by se v posuzovaném případě uplatnila výjimka předpokládaná zákonem spočívající např. ve skutečnosti, že byla kupujícím předložena poškozená, padělaná či pozměněná bankovka nebo mince, anebo – jak je uvedeno shora – bylo-li v rámci jedné platby kupujícím předloženo více než padesát mincí.

Tento výklad zákona o oběhu bankovek a mincí potvrzuje i stanovisko České národní banky, které náleží dohled nad peněžním oběhem, ze dne 1. 3. 2019 (přesněji řečeno se jedná o odpověď na odborný regulatorní dotaz), nadepsané jako „K povinnosti akceptace hotovosti obchodníky“, jež je dostupné online1 a výše uvedené stvrzuje. 

A jak je to u našich zahraničních sousedů? Shodně. V Německu2, Polsku3 na Slovensku a v Rakousku je právní úprava obdobná – tedy ani za časů epidemie koronaviru obchodníci platbu v hotovosti odmítnout, pokud není dán jiný důvod, nemohou. 

Bez ohledu na to, co říká zákon, se však i my přikláníme k bezpečnějšímu způsobu platby, a sice platební kartou. Jste-li fanoušky moderních technologií, zajímavou alternativou může být i platba kryptoměnou.

__________________________________________________________

1https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladene-dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_povinnosti_akceptace_hotovosti_obchodniky.pdf

Dle ustanovení § 3 odst. 1 věty druhé mincovního zákona [Münzgesetz vom 16. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2402)] a stejně tak dle ustanovení § 14 I. věty druhé zákona o německé spolkové bance (BbankG – Gesetz über die Deutsche Bundesbank) platí, že v Německé spolkové republice jsou zákonné platidlo eurobankovky a euromince. 

3 https://bezprawnik.pl/sprzedawca-nie-moze-odmowic-przyjecia-gotowki/

Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: