Mgr. Hynek Petřík: Nová dotační možnost pro podnikatele

26.8.2019

V současné době je vyhlášena výzva Úspory energie V, která může být relevantní právě pro Vaši oblast podnikání. Od zateplení, přes využití odpadní energie, až po modernizace budov. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Tím se rozumí aplikace opatření, která vedou k úspoře konečné spotřeby energie.

Mezi podporované aktivity se řadí:

  • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách výrobních závodů
  • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace hospodaření s energií
  • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu
  • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
  • Snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, zateplení obvodového pláště, výměna a renovace výplní, instalace vzduchotechniky
  • Využití odpadní energie, snižování energetické náročnosti výrobních procesů
  • Instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřeby podniku
  • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie
  • Instalace akumulace elektrické energie 

Podporována je většina ekonomických odvětí, nově i Ubytovaní a Stravování a pohostinství. Nepodporovanými sektory je Rybolov a akvakultura, Výroba tabákových výrobků a Činnost heren, kasin a sázkových kanceláří. Příjem žádostí bude probíhat od 16. září 2019 do 30. dubna 2020 s celkovou alokací 6 mld. Kč. Příjemci mohou být malé, střední a velké podniky. Míra podpory je dle velikosti příjemce 50 %, 40 % a 30 %. Projekty musí být realizovány mimo Prahu, avšak sídlo žadatele v Praze být může. 

Máte-li zájem o více informací, neváhejte kontaktovat naše dotační oddělení. Odborně posoudíme Váš investiční záměr a zpracujeme dotační žádost včetně navazujících úkonů.