Nový realitní zákon

13.12.2019

Realitní zákon přináší nové povinnosti pro realitní makléře. Víte za co může dostat makléř pokutu? Jak dělat správně úschovy? Jak získat povolení k tomu být makléřem? Čtěte dál info o Zákon o realitním zprostředkování 2020.

Realitní úschovy

Jedna z největších změn nastává v písemné smlouvě oblasti realitních úschov. Realitní makléři budou muset ke každé úschově sepisovat písemnou smlouvu a následně zřizovat samostatný účet pro každého uschovatele, klienta, který bude veden na jméno realitního makléře a spolu s tím bude třeba bance předávat další informace. Tyto prostředky pak mohou být užity pouze pro ujednaný účel nebo vydány zpět uschovateli. Zákon zároveň makléřům zamezuje přebírat peníze do úschovy v hotovosti a nařizuje předávání peněz do úschovy pouze za pomocí bezhotovostního převodu.

Další velkou novinkou jest povinné vedení evidence úschov, kde bude muset makléř ke každé přijaté úschově zaznamenat údaje o uschovateli, výši prostředků a mnoho dalších specifických bodů, potřebných pro identifikaci každé jednotlivé úschovy.

Daleko jednodušší tedy bude advokátní úschova, kde tato pravidla už dávno platí.

Pojištění realitního makléře

Nově bude muset mít každý realitní zprostředkovatel, a to bez ohledu na to, zda poskytuje úschovy, či nikoliv, zřízené povinně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své profese. Toto pojištění bude muset mít poměrně vysoké limity již v minimální stanovené výši, kterými jsou částky 1.750.000,- Kč pro jednu pojistnou událost ročně a 3.500.000,- Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce. Tato pojištění musí zároveň splňovat další podmínky.

Každou podstatnou změnu, nebo změnu týkající se pojistných limitů, bude muset makléř vždy do deseti dnů po uzavření takovéto nové smlouvy nahlásit Ministerstvu pro místní rozvoj.

Není však vše postaveno čistě proti makléřům. Těm, kteří vykonávají svou činnost jménem jiného realitního zprostředkovatele bude stačit uzavřené pojištění s polovičními limity, než je uvedeno výše.

Doložení výpisu z katastru nemovitostí

Další novou povinností, která však i v minulosti byla dobrou praxí, je povinnost makléře předat zájemci o koupi nemovitosti nejpozději v den uzavření smlouvy o realitním zprostředkování výpis z veřejného seznamu, kde je daná nemovitost evidována a tento výpis nesmí být pořízen dříve než tři dny před uzavřením této smlouvy. V důsledku porušení této povinnosti vzniká zájemci o koupi nemovitosti právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od jejího uzavření.

Provize realitního makléře v roce 2020

Provize realitního makléře je dle nové úpravy splatná nejdříve ke dni uzavření realitní smlouvy, pokud si strany ve smlouvě o realitním prostředkování neujednají jinak. Pokud toto ujednání chybí, provize nesmí být splatný dříve než uzavřením realitní smlouvy. Splatnost provize však může být vázáná nejdříve na moment, kdy realitní zprostředkovatel poskytne zájemci první příležitost uzavření realitní smlouvy, tj. např. nabídne první byt zájemci o koupi bytu.

Pokuty a sankce pro realitní makléře

V případě že realitní zprostředkovatel zanedbá nebo zcela opomene nějakou ze svých zákonných povinností, hrozí mu s novou zákonnou úpravou vysoké sankce. Nejvyšší sankce hrozí makléři pokud nebude správně pojištěn, zde se sankce může pohybovat až do částky 1.000.000,- Kč. Nejmírnější sankci zákon ukládá za porušení povinnosti doložit Ministerstvu pro místní rozvoj veškeré změny pojistné smlouvy, jak je zmiňováno výše.

Pravidla pro vzdělání realitních makléřů a živnostenské oprávnění

Spolu se zákonem o realitním zprostředkování přichází změna živnostenského zákona. Realitní zprostředkování se nově řadí jako samostatná živnost mezi vázané živnosti. Je tedy zapotřebí tuto svou „novou“ živnost živnostenskému úřadu oznámit do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona.

Nově jsou dále přidány podmínky na vzdělání realitních zprostředkovatelů, a to například magisterské vzdělání v oboru právo, či ekonomie, bakalářské spolu s absolvováním jednoletého mezinárodně uznávaného kurzu se zaměřením na nemovitosti nebo například vysokoškolské vzdělání v jiných oborech v kombinaci s tříletou praxí. Živnostenský zákon nadále upravuje i další možné způsoby kvalifikace pro výkon této „nové“ živnosti.

 

 

Čtěte také:

Služby advokátní kanceláře ARROWS pro realitní kanceláře

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: