daňové poradenství

Daňové spory

Poradenství při sporech s finančním úřadem

 • Prověřoval u vás finanční úřad nadměrný odpočet DPH? Mohl vám vzniknout nárok na úrok až 14% ročně.
 • Byl u vás finanční úřad na místním šetření, a následně zahájil daňovou kontrolu? Možná není oprávněn požadovat penále z doměřené daně.
 • Probíhá u vás daňová kontrola daňové povinnosti, která vznikla před více než 3 lety? Pak už možná probíhá neoprávněně.
 • Odmítl finanční úřad akceptovat dodatečné daňové přiznání na nižší daň a vyhověl až  vašemu odvolání? Mohl vám vzniknout nárok na úrok ve výši nejméně. 14% ročně ze snížení daně.
 • Zpochybnil finanční úřad váš nárok na odpočet DPH na základě skutečností, které nastaly u někoho jiného, anebo jen kvůli formálním vadám dokladů? Pak může být jeho postup nezákonný.
 • Jste si jistí, že vám byla stanovena správná výše úroku z prodlení? A víte, že je možné úrok snížit nebo prominout?
 • Víte, že i pokutu za kontrolní hlášení k DPH lze prominout? Někdy je však vhodnější se nejprve odvolat.
 • Víte, kdy se můžete stát ručitelem za cizí daň?
 • Víte, co je po vás oprávněn finanční úřad požadovat, a co naopak není vaše povinnost?
 • Víte jak správně reagovat na výzvu k podání přiznání, se kterou nesouhlasíte?
 • Víte, kdy a jak můžete nárokovat náhradu škody způsobené daňovým řízením?

O těchto a dalších otázkách se vedou „daňové spory“. V mnoha z výše zmíněných už proběhly úspěšně.  Uvozovky jsou zcela na místě. Naším cílem totiž není za každou cenu vyvolat a vést spor se správcem daně, ale naopak najít co nejrychlejší a nejvhodnější řešení pro klienta. A pokud možno i využít všech zákonných prostředků, jak snížit jeho finanční zátěž v daňovém řízení. Často to tedy znamená naopak spíše zažehnat hrozící „válku se správcem daně“, někdy to ale bohužel bez sporu nejde, a i pak hledáme tu nejlepší cestu. Některé z výše položených otázek totiž zodpověděl až soud.

Preventivní daňové poradenství

V naší práci pro klienty se především řídíme heslem „právo náleží bdělým“. V daňovém řízení totiž platí doslova, že čas jsou peníze.

Zkušenost z praxe ukazuje, že daňová kontrola, ve které poplatník aktivně uplatňuje svá práva, trvá podstatně kratší dobu než ta, ve které jen pasivně reaguje na požadavky správce daně. Rozdíl je zřejmý nejpozději v okamžiku, kdy finanční úřad„vystaví účet“ v podobě platebního výměru na úrok z prodlení (ten totiž nabíhá zpětně, po celou dobu řízení, až do zaplacení daně, tudíž platí přímá úměra - čím delší kontrola, tím vyšší úrok).

Rozhodně se tedy vyplácí mít situaci pod kontrolou již od prvního kroku správce daně a znát dobře svá práva a povinnosti. Až příliš často se totiž nevhodně formulované vyjádření učiněné při prvním kontaktu s finančním úřadem stane základním kamenem pro stanovení daně, který  nezviklají ani následná další vysvětlení či důkazy, a nápravu zjedná až nezávislý soud o několik let později.  

V neposlední řadě je třeba mít na paměti, že platebním výměrem to někdy nekončí, a že finanční úřady jsou v zásadě povinny oznamovat podezření na zkrácení či neodvedení daně orgánům činným v trestním řízení. Objevily se již také pokusy povolat k odpovědnosti za daňový nedoplatek jednatele společnosti, kterého finanční úřad posléze dokonce vyzval k úhradě dlužné daně coby ručitele. I pro takové případy máme k dispozici specialisty.

Pro klienty jsme již řešili následující případy z oblasti daňového práva:

 • obhájení nároku na odpočet DPH nebo na osvobození od DPH,
 • obranu proti nedůvodnému obvinění ze zapojení do podvodu na DPH,
 • obhajování daňové uznatelnosti výdajů či odpočtu na výzkum a vývoj, odůvodnění převzetí a uplatnění daňových ztrát
 • obranu vůči nedůvodnému obvinění ze zneužití práva v daňové oblasti
 •  záležitosti mezinárodního vymáhání daňových pohledávek,
 • spory o dvojí zdanění v různých státech (daňová arbitráž a dohadovací procedura),
 • uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně,
 • zrušení nebo zmírnění uložených sankcí (penále, úroku z prodlení, pokuty spojené s kontrolním hlášením nebo elektronickou evidencí tržeb aj.),
 • obranu proti zajištění daní (zajišťovací příkaz) a daňové exekuci,
 • námitku prekluze práva stanovit daň,
 • prokazování původu majetku.

„Nejlepší věci jsou v životě zadarmo, ale dříve či později vláda nalezne způsob, jak je zdanit.“

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu

Zaujali jsme Vás?
Kontakt