daňové poradenství

Daňové spory

Poradenství při sporech s finančním úřadem

Prověřoval u vás finanční úřad nadměrný odpočet DPH? Mohl vám vzniknout nárok na úrok až 14% ročně.

Byl u vás finanční úřad na místním šetření, a následně zahájil daňovou kontrolu? Možná není oprávněn požadovat penále z doměřené daně.

Probíhá u vás daňová kontrola daňové povinnosti, která vznikla před více než 3 lety? Pak už možná probíhá neoprávněně.

Odmítl finanční úřad akceptovat dodatečné daňové přiznání na nižší daň a vyhověl až  vašemu odvolání? Mohl vám vzniknout nárok na úrok ve výši nejméně. 14% ročně ze snížení daně.

Zpochybnil finanční úřad váš nárok na odpočet DPH na základě skutečností, které nastaly u někoho jiného, anebo jen kvůli formálním vadám dokladů? Pak může být jeho postup nezákonný.

Jste si jistí, že vám byla stanovena správná výše úroku z prodlení? A víte, že je možné úrok snížit nebo prominout?

Víte, že i pokutu za kontrolní hlášení k DPH lze prominout? Někdy je však vhodnější se nejprve odvolat.

Víte, kdy se můžete stát ručitelem za cizí daň?

Víte, co je po vás oprávněn finanční úřad požadovat, a co naopak není vaše povinnost?

Víte jak správně reagovat na výzvu k podání přiznání, se kterou nesouhlasíte?

Víte, kdy a jak můžete nárokovat náhradu škody způsobené daňovým řízením?

O těchto a dalších otázkách se vedou „daňové spory“. V mnoha z výše zmíněných už proběhly úspěšně.  Uvozovky jsou zcela na místě. Naším cílem totiž není za každou cenu vyvolat a vést spor se správcem daně, ale naopak najít co nejrychlejší a nejvhodnější řešení pro klienta. A pokud možno i využít všech zákonných prostředků, jak snížit jeho finanční zátěž v daňovém řízení. Často to tedy znamená naopak spíše zažehnat hrozící „válku se správcem daně“, někdy to ale bohužel bez sporu nejde, a i pak hledáme tu nejlepší cestu. Některé z výše položených otázek totiž zodpověděl až soud.

Preventivní daňové poradenství

V naší práci pro klienty se především řídíme heslem „právo náleží bdělým“. V daňovém řízení totiž platí doslova, že čas jsou peníze.

Zkušenost z praxe ukazuje, že daňová kontrola, ve které poplatník aktivně uplatňuje svá práva, trvá podstatně kratší dobu než ta, ve které jen pasivně reaguje na požadavky správce daně.Rozdíl je zřejmý nejpozději v okamžiku, kdy finanční úřad„vystaví účet“ v podobě platebního výměru na úrok z prodlení (ten totiž nabíhá zpětně, po celou dobu řízení, až do zaplacení daně, tudíž platí přímá úměra - čím delší kontrola, tím vyšší úrok).

Rozhodně se tedy vyplácí mít situaci pod kontrolou již od prvního kroku správce daně a znát dobře svá práva a povinnosti. Až příliš často se totiž nevhodně formulované vyjádření učiněné při prvním kontaktu s finančním úřadem stane základním kamenem pro stanovení daně, který  nezviklají ani následná další vysvětlení či důkazy, a nápravu zjedná až nezávislý soud o několik let později.  

V neposlední řadě je třeba mít na paměti, že platebním výměrem to někdy nekončí, a že finanční úřady jsou v zásadě povinny oznamovat podezření na zkrácení či neodvedení daně orgánům činným v trestním řízení. Objevily se již také pokusy povolat k odpovědnosti za daňový nedoplatek jednatele společnosti, kterého finanční úřad posléze dokonce vyzval k úhradě dlužné daně coby ručitele. I pro takové případy máme k dispozici specialisty.

Pro klienty jsme již řešili následující případy z oblasti daňového práva:

 • obhájení nároku na odpočet DPH nebo na osvobození od DPH,
 • obranu proti nedůvodnému obvinění ze zapojení do podvodu na DPH,
 • obhajování daňové uznatelnosti výdajů či odpočtu na výzkum a vývoj, odůvodnění převzetí a uplatnění daňových ztrát
 • obranu vůči nedůvodnému obvinění ze zneužití práva v daňové oblasti
 •  záležitosti mezinárodního vymáhání daňových pohledávek,
 • spory o dvojí zdanění v různých státech (daňová arbitráž a dohadovací procedura),
 • uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně,
 • zrušení nebo zmírnění uložených sankcí (penále, úroku z prodlení, pokuty spojené s kontrolním hlášením nebo elektronickou evidencí tržeb aj.),
 • obranu proti zajištění daní (zajišťovací příkaz) a daňové exekuci,
 • námitku prekluze práva stanovit daň,
 • prokazování původu majetku.

 

„Nejlepší věci jsou v životě zadarmo, ale dříve či později vláda nalezne způsob, jak je zdanit.“

Zaujali jsme Vás?
Kontakt