korporátní pojištění

Analýza rizik a risk management

Pro klienty provádíme popis a analýzu rizik. Zpracováváme rizikové zprávy zejména pro místa, kde je kumulovaný majetek vyšší hodnoty, či pro provozy se specifickou rizikovostí, jako je například dřevozpracující, chemický, papírenský, energetický, či potravinářský průmysl. 

Díky kvalitní analýze rizik zajistíme klientům poptání optimálního rozsahu pojištění za výhodných podmínek a zlepšení bezpečnostního profilu firmy.

Online právník

Zaujali jsme Vás?
Kontakt