korporátní pojištění

Audit pojištění

Zdarma zpracujeme audit Vašeho stávajícího pojištění, stejně tak jako Vašich odběratelů, dodavatelů, či subdodavatelů. Zkvalitníme rozsah pojistného krytí, vyjednáme u pojistitelů lepší podmínky a najdeme úspory. Navrhneme optimální variantu pro pokrytí rizik, dle Vašich požadavků a potřeb.

Online právník

Zaujali jsme Vás?
Kontakt