JUDr. Lukáš Slanina

JUDr. Lukáš Slanina

Specializace

– korporátní právo, obchodní právo
– zastupování v soudních sporech
– reality a development
- fotbalové právo

Klientům pomáhám v různých oborech práva, ale výrazně převažuje právní poradenství podnikatelskému sektoru. Díky tomu, že se jako partner advokátní kanceláře nevěnuji pouze právu, ale i rozvoji kanceláře, tak vím, co obnáší podnikání a mám tak přirozeně blíže k právním službám spojeným s podnikáním a obchodním právem.

Podnikatelům a manažerům obchodních společností jsem schopen pomoci téměř ve všech právních záležitostech, s nimiž se při jejich činnosti potkají. Dlouhodobě zajišťuji služby v rámci obchodů s nemovitostmi, developerských projektů. Rovněž se často věnuji zastupování minoritních i majoritních společníků a akcionářů při uplatňování jejich práv v obchodních společnostech. Ke klientů přistupuji s úctou a snažím se, aby naše služby nebrali jako nutné zlo, ale aby viděli přidanou hodnotu, kterou jsme jim schopni nabídnout.

Jakožto hrdý člen advokátního stavu jsem rád, že mohu pomoci i v rámci České advokátní komory jako člen kontrolní rady ČAK. 

Ocenění:

Inovativní právník roku 2018 dle časopisu Ekonom

Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016 a 2017

Členství:

Advokátní komora ČR - člen kontrolní rady a zástupce představitele ČAK

Fotbalová asociace ČR - člen sboru rozhodců a místopředseda odvolací a revizní komise HK