JUDr. Martin Bareš

JUDr. Martin Bareš
advokát

Absolvoval jsem právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2012), kde jsem následně složil i rigorózní zkoušku. Předmětem mého studijního zájmu, který se promítl i do závěrečných prací, byly vývojové tendence kontraktačního procesu.

Během dosavadní praxe jsem se věnoval především zastupování klientů v soudních sporech, a to především ve věcech civilních, obchodních, korporátních, dědických, komunálních i restitučních. Podílel jsem se na řešení kauz s předmětem sporu přes 100 mil. Kč a dosáhl jsem úspěchu i s ústavní stížností.

Klientům mohu nabídnout zkušenosti též s obhajobou v trestních věcech, zejména u majetkových trestných činů, s nemovitostními transakcemi a poradenstvím pro společenství vlastníků jednotek.

Členství:

  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • Němčina
  • Angličtina