JUDr. Martin Bareš

JUDr. Martin Bareš
advokát

JUDr. Martin Bareš se jako advokát specializuje na zastupování klientů v soudních sporech ve všech stádiích řízení ve věcech civilních, obchodních, korporátních, exekučních, dědických, komunálních i restitučních. Podílel se na řešení kauz s předmětem sporu přes 100 mil. Kč a dosáhl úspěchu jak s ústavní stížností, tak s dovoláním.

Klientům může nabídnout zkušenosti též s obhajobou v trestních věcech, zejména u majetkových trestných činů, s nemovitostními transakcemi a poradenstvím pro společenství vlastníků jednotek. Zkušenosti z generální praxe mu umožňují posouzení věci v širších souvislostech.

Litigace:

  • příprava procesní strategie k uplatnění nároků nebo při obraně proti uplatněným nárokům
  • revize a nastavení firemních procesů jako preventivní opatření k předcházení sporům
  • zastupování v soudním řízení i při mimosoudním řešení sporů
  • zajištění právní prověrky nároků

Publikace:

Členství:

  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • Němčina
  • Angličtina