Mgr. Robert Dürrer

advokátní koncipient

Mgr. Robert Dürrer je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde dokončil studium s vyznamenáním. Jeho práce je charakteristická pečlivostí, důrazem na detail a schopností najít efektivní řešení i v komplexních situacích.

V advokátní kanceláři ARROWS ETL se věnuje především oblasti soukromého práva se zaměřením na reality.

Rád Vám ale poradí i v jiných oblastech práva.