Jakým způsobem probíhá insolvence?

15.2.2021

Ocitli jste se v pozici věřitele, aniž byste měli hlubší znalost problematiky insolvencí? Hledáte řešení, jak přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení, a získat tak šanci na alespoň částečné zaplacení své pohledávky? Přečtěte si následující článek, kde Vám tuto problematiku přiblížíme.

Jak insolvenční proces probíhá, naleznete také v následujícím videu, kde je jednoduchou formou vysvětleno, jak v daných případech postupovat.

 ZZ

 

Co je to úpadek?

Úpadek je stav, kdy má dlužník více závazků a není schopný je splácet. Dlužník je v úpadku, pokud dluží alespoň dvěma osobám a není schopný tyto závazky plnit. Závazky musí být po splatnosti více jak 30 dnů.

Podnikatelé mohou být v úpadku i tehdy, jsou-li tzv. předluženi. O předlužení se jedná, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho dluhů převyšuje hodnotu jeho majetku.

Jak poznat, že je dotyčný v insolvenci?

Za varovné signály svědčící o možném úpadku na straně dlužníka lze považovat situace, kdy dlužník

  • nehradí závazky;
  • hledá výmluvy, proč nestihl zaplatit;
  • přestává komunikovat;
  • nehradí závazky ani ostatním obchodním partnerům.

Pokud je na dotyčnou osobu již podán insolvenční návrh, tak je informace o případném úpadku dostupná v insolvenčním rejstříku na portále www.justice.cz.

Jak postupovat, pokud je na dotyčnou osobu podán insolvenční návrh?

Nejprve je nutné podat přihlášku své pohledávky do insolvenčního řízení prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách Ministerstva spravedlnosti. K formuláři je nutné přiložit podklady, které prokazují danou pohledávku. Takovým dokumentem může být smlouva, faktura, objednávka nebo například doklad o platbě v případě neuskutečněného plnění.

Jaký je postup po přihlášení pohledávky?

Po přihlášení pohledávky probíhá přezkum pohledávek, jestli jsou nároky věřitelů po právu a zda pohledávky skutečně existují.

Následně probíhá zpeněžení majetku dlužníka, aby byly pohledávky věřitelů splaceny.

Insolvenční řízení negarantuje uspokojení všech věřitelů a proces je závislý na mnoha faktorech jako je například

  • jaká je hodnota dlužníkova majetku;
  • jak se podaří majetek zpeněžit;
  • jaké pohledávky měli ostatní věřitelé.

Pokud je pohledávka věřitele zajištěna majetkem dlužníka (např. zástavním právem na jeho nemovitosti), má věřitel oproti nezajištěným věřitelům konkurenční výhodu a zpravidla obdrží větší uspokojení.

Věřitel se může dále angažovat ve věřitelském výboru, což je orgán, který dohlíží na insolvenčního správce, potažmo celé řízení, a má možnost jeho směřování ovlivňovat. 

Pro věřitele je tedy zásadní řádně přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení a aktivně se v něm angažovat, např. prostřednictvím účasti ve věřitelském výboru.

Celý průběh insolvenčního řízení je možné sledovat na www.justice.cz.

Pokud potřebujete naši asistenci v souvislosti s insolvenčním řízením, tak nás neváhejte kontaktovat. 

 

 

 

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: