Koronavirus - připravované změny v oblasti ošetřovného

22.3.2020

V rámci mimořádného jednání vlády konaného dne 19. 3. 2020 ministři schválili návrh zákona, kterým se mění podmínky pro vyplácení ošetřovného rodičům, kteří doma pečují o děti v době uzavření škol a jiných dětských zařízení. Změny musí ještě projít Parlamentem ČR. Poslanecká sněmovna i Senát by měli návrh zákona v režimu legislativní nouze projednat v úterý 24. 3. 2020. Po schválení bude ošetřovné vypláceno i zpětně. 

Schválené změny přitom nejsou novelou zákona o nemocenském opatření, ale samostatným zákonem, který má reagovat na mimořádná opatření při epidemii vyvolané COVID-19. V době ukončení mimořádného stavu budou platit původní podmínky pro poskytování ošetřovného. Vládní návrh zákona je k dispozici na stránkách poslanecké sněmovny.

Jaké jsou podmínky poskytování ošetřovného nyní?

 • Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.
 • Dítě, které nemůže navštěvovat školní zařízení je mladší 10 let.
 • Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.
 • Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Kalkulačka Ministerstva práce a sociálních věcí pro výpočet ošetřovného je dostupná zde.
 • U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.
 • Žádost o poskytnutí ošetřovného se podává prostřednictvím tiskopisu České správy sociálního zabezpečení.

Jaké změny se se v oblasti ošetřovného chystají?

 • Prodlužuje se doba vyplácení ošetřovného na dobu trvání mimořádného opatření vlády o zákazu školní docházky, bude tedy náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby.
 • Ošetřovné po skončení zákonem stanoveného nároku (9 dnů) bude nadále vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení. 
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.
 • Zvyšuje se maximální věková hranice pro přiznání nároku na ošetřovné. Ošetřovné se bude vztahovat na péči o děti mladší 13 let.
 • Rozšiřuje se vyplácení ošetřovného i na péči o zdravotně hendikepované osoby. Nárok na ošetřovné vznikne za podmínky soužití ve společné domácnosti i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení.
 • V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti poskytovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nárok na ošetřovné pro živnostníky

Stát má nově vyplácet finanční příspěvek za ušlý výdělek (ošetřovné) i pro osoby samostatně výdělečně činné, které po zavedení mimořádného opatření vlády pečují o děti ve věku 6 až 13 let za podmínky, že druhý člen rodiny již nečerpá ošetřovné. Příspěvek by měl činit 424,- Kč za den (tj. necelých 14.000,- Kč za měsíc). Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že manžel či manželka podnikatele již nečerpají ošetřovné v rámci zaměstnaneckého poměru. 

Žádosti bude pravděpodobně vyřizovat místně příslušný živnostenský úřad, protože tato dávka pro OSVČ spadá do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. Nárok na ošetřovné by měl vzniknout i živnostníkům, kteří si předtím dobrovolně neplatili nemocenské pojištění. 

Aktuální informace o přijatých změnách v oblasti ošetřovného Vám přineseme po projednání návrhů v Parlamentu ČR.

Potřebujete poradit s žádostí o poskytnutí ošetřovného? Ptáte se, jaké další finanční nároky mohou zaměstnanci a OSVČ požadovat v souvislosti s mimořádnými opatřeními? Ozvěte se nám a naši specialisti na pracovní právo, rodinné právo a právo sociálního zabezpečení Vám rádi poradí. 

Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.

Čtěte také: