Hromadné propouštění 2020

15.3.2020

V souvislosti s aktuálními krizovými opatřeními - koronavirus asi začínáte řešit hromadné propouštění. Jaké kroky musíte učinit v situaci, kdy musíte bohužel hromadně propouštět? 

Kde to najdete v zákoníku práce?

Výpovědní důvody (zde většinou nadbytečnost) najdete v § 52 a samotné hromadné propouštění pak v § 62 zákoníku práce.

V jakých případech se jedná o hromadné propouštění?

Vždy žáleží na tom, kolik lidí chcete propouštět. Přesnou definici najdete v § 62 zákoníku práce, kdy jde o situace, kdy hodláte propustit:

  • 10 zaměstnancům pokud máte Vy, nebo Vaše firma od 20 do 100 zaměstnanců,
  • 10 % zaměstnanců pokud máte Vy, nebo Vaše firma od 101 do 300 zaměstnanců nebo
  • 30 pokud máte Vy, nebo Vaše firma více než 300 zaměstnanců.

Nezapomeňte na to, že pokud skončíte pracovní poměr u pěti zaměstnanců a více, započítávají se do celkového počtu hromadně propuštěných i ti, u kterých jste ukončili pracovní poměr z organizačních důvodů dohodou!

Jaký postup musíte dodržet při hromadném propouštění?

  1. nejpozději do 30 dnů před dáním výpovědi musíte písemně informovat odborovou organizaci, anebo radu zaměstnanců, pokud je a to nepříjemném záměru hromadného propouštění. Co se tam musí uvést? Důvody propuštění, doba, kdy se má vše uskutečnit, dle čeho byli vybráni zaměstnanci k propuštění a také odstupné a jeho výše!
  2. musíte projednat s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců opatření směřující k předejití nebo omezení hromadného propouštění a ke zmírnění nepříznivých důsledků pro zaměstnance, tj. co jste všechno zkusili, nebo udělali k zamezení propouštění
  3. Musíte také písemně informovat krajskou pobočku Úřadu práce zejména o důvodech hromadného propouštění, celkovém počtu zaměstnanců a o počtu a struktuře zaměstnanců, jichž se má hromadné propouštění týkat, o období, kdy dojde k hromadnému propuštění, o navržených hlediscích pro výběr propuštěných zaměstnanců a o zahájení jednání s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců; jedno vyhotovení takové písemné informace je zaměstnavatel povinen doručit odborové organizaci či radě zaměstnanců. To je to, co jsme psali už výše v bodu 1.
  4. Musíte také prokazatelně krajské pobočce Úřadu práce doručit písemnou zprávu o svém rozhodnutí hromadně propouštět a o výsledcích jednání s odborovou organizací nebo s radou zaměstnanců. Upozorňujeme, že odbory mají právo se k celé věci vyjádřit.

Nemáte odbory? Pak musíte ta oznámení učinit vůči zaměstnancům. 

Co se stane, když nedodržím postup hromadného propouštění?

V takové situaci Vám hrozí pokuta od inspekce práce. To také znamená ztrátu dotací na zaměstnance a pracovní místa, protože v podmínkách většinou bývá, že nesmíte mít v daném období žádní pokuty.

Hromadné propouštění - výpovědní doba 2020

Při hromadném propouštění je vyjímka z výpovědní doby.  Pracovní poměr hromadně propuštěného zaměstnance skončí výpovědí uplynutím výpovědní doby, avšak nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po sobě jdoucích od doručení písemné zprávy zaměstnavatele o jeho rozhodnutí hromadně propouštět krajské pobočce Úřadu práce.

Hromadné propouštění a výše odstupného 2020

Zaměstnanec má nárok na odstupné jako vždycky. Výše odstupného je závislá na délce pracovního poměru kdy u vás působil.
 
Pokud jde o nároky zaměstnanců, ti mají v případě hromadného propouštění vždy nárok na odstupné. Jde totiž, podle § 67 ZP, o rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP nebo dohodou z týchž důvodů. Výše odstupného je pak závislá na délce trvání pracovního poměru u daného zaměstnavatele (viz ustanovení § 67 ZP).
 
Abychom nekončili pesimisticky, podívejte se na naše video k alternativám přerušení provozu.
 
Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.
 

Čtěte také:

1) Vláda spustila úvěr COVID19

2) Coronavirus z pohledu zákoníku práce

3) Koronavirus a smlouvy 2020

4) Koronavirus a daně 2020 aktuálně