Odložení EET a obnovení kompenzačního bonusu

19.10.2020

Vláda dne 16. října 2020 na svém jednání schválila dva návrhy zákonů, které reagují na opětovné vyhlášení nouzového stavu. První návrh zákona (sněmovní tisk 1056) bude novelizovat zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“) a druhý návrh zákona (sněmovní tisk 1055) se týká kompenzačního bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. 

Novela má přinést prodloužení období, po které subjekt evidence tržeb nebude muset plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení, a to až do 31.12.2022

Návrh zákona o kompenzačním bonusu se bude opět týkat osob samostatně výdělečně činných, společníků tzv. „malých s.r.o.“ a osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. První bonusové období je stanoveno od 5. října do 4. listopadu 2020 a výše kompenzačního bonusu je navržena na 500,-Kč za každý kalendářní den bonusového období. Žádost o kompenzační bonus bude muset být podána nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Oproti jarnímu kompenzačnímu bonusu nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale bude zkoumáno, zda subjekt kompenzačního bonusu vykonává činnost, která byla bezprostředně zakázána nebo omezena v důsledku opatření přijatých orgány státní správy a zda v rozhodném období (od 1. června 2020 do 30. září 2020) pocházela převažující část příjmů tohoto subjektu z jedné nebo více těchto činností. Další rozdíl lze pozorovat v tom, že předmětem kompenzačního bonusu je výkon činnosti v kalendářním dni, nikoliv v kalendářním měsíci, ve kterém nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus.

Dle důvodové zprávy k návrhu zákona o kompenzačním bonusu je kompenzační bonus cílen především na zákazy a omezení vyplývající z usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020 č. 1021, které dopadají např. na: :

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Návrh zákona o kompenzačním bonusu přesně definuje subjekty kompenzačního bonusu, předmět kompenzačního bonusu, případy vyloučení kompenzačního bonusu a jeho správu. Jelikož zákon musí projít ještě schvalovacím legislativním procesem, během kterého může dojít ke změnám, neuvádíme zatím všechny podrobnosti, ty uvedeme až na základě povědomí o konečné verzi nového zákona o kompenzačním bonusu. 

O stavu uvedených návrhů zákonů a jejich aplikaci Vás budeme informovat, proto i nadále sledujte naše webové stránky.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: