Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

30.9.2020

Dne 25. září 2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů a mění a zrušují další související právní předpisy.

Část tohoto zákona pojednávající o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, tj. 26. 9. 2020.

Případy nabytí nemovitých věcí, na které lze ustanovení tohoto zákona již aplikovat, jsou vymezeny v přechodných ustanovení prostřednictvím lhůty pro podání daňového přiznání (od 31. března 2020). Toto vymezení nemusí být každému hned zcela jasné, proto je lepší říct, že se týká už případů nabytí nemovitých věcí, u kterých nastalo provedení vkladu do katastru nemovitostí od prosince 2019 (pozor neplést s právními účinky vkladu) nebo případů, kdy došlo k nabytí vlastnického práva od prosince 2019 (u nemovitých věcí neevidovaných v katastru nemovitostí).

Výše uvedené vymezení koresponduje zcela s případy, u kterých bylo, v návaznosti na mimořádná opatření, daňovým subjektům umožněno posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a posunutí termínu splatnosti daně z nabytí nemovitých věcí, a to bez sankcí až do 31. 12. 2020.

Pokud daňový subjekt využil tyto možnosti, tak už nemusí podávat daňové přiznání ani platit daň. U ostatních daňových subjektů, kterých se tyto případy také týkají a kteří daň již zaplatily, je možnost ode dne účinnosti tohoto zákona podat žádost o vrácení vratitelného přeplatku.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí však s sebou přináší změny v zákoně o daních z příjmů, které se dotknou především fyzických osob a jsou jimi:

  • U nemovitých věcí nabytých od 1. 1. 2021 dojde k prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů z 5 na 10 let (§ 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů)
  • Snížení částky zaplacených úroků z úvěrů a hypoték, které lze odečítat od základu daně ve zdaňovacím období, a to z 300. 000,-Kč na 150.000,-Kč (§ 15 odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů). Dle přechodných ustanovení by se toto snížení částky mělo uplatnit až na úvěry nebo hypotéky uzavřené od 1. 1. 2021.

V případě, že si nejste jisti, že se tento případ týká i Vaší situace, nebo potřebujete pomoci s přípravou žádosti o vrácení přeplatku, jsme Vám plně k dispozici.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: