Příležitost k pořízení elektromobilu - představení dotační výzvy

11.8.2020

V rámci ARROWS, poradenské skupiny se věnujeme i dotačnímu procesu, a to především náš kolega Mgr. Hynek Petřík, který v naší společnosti působí jako dotační specialista. Pomůžeme Vám vybrat vhodný dotační program, který bude přesně odpovídat potřebám Vašeho projektu. Zpracujeme všechny potřebné náležitosti k žádosti o dotaci. Po jejím schválení budeme pracovat na její administraci a případné udržitelnosti. V průběhu celého projektového řízení pro Vás budeme spolehlivým partnerem.

Dne 1. zaří bude vyhlášena dotační výzva Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita VI, která může být relevantní právě pro Vaši oblast podnikání. Tato výzva je příležitostí k pořízení nového elektromobilu do Vaší společnosti či zřízení dobíjecí stanice ve Vašem podnikatelském areálu. Cílem výzvy je podpora zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru. Dalším cílem je zvýšení inovačního potenciálu České republiky.

V rámci podporované aktivity Pořízení elektromobilu je možné pořídit tyto silniční vozidla:

  • L – motocykly, čtyřkolky
  • M1 – osobní
  • M2, M3 do 7,5 tun – minibus
  • N1,N2 do 12 tun – nákladní

Způsobilým příjemcem jsou malé, střední a velké podniky. Výše způsobilých výdajů z celkové ceny elektromobilu se liší dle kategorie a velikosti příjemce dotace. Kategorie osobní vozidla (M1) je pro malé podniky podporována do výše 30 %, střední 25 % a velké 20 %. V rámci dotace je možné pořídit osobní vozidla s pořizovací cenou do 1 250 000,- Kč bez DPH. Vozidla s vyšší cenou nejsou výzvou podporovány.

Pro ilustraci uvedeme příklad. Žadatel (malý podnik) si zvolil elektromobil kategorie M1 za 1 105 000,- Kč bez DPH. Způsobilé výdaje pro tuto kategorii vozidla a žadatele jsou 30 %. Celková výše dotace je tak 331 500,- Kč.

Tato dotační příležitost podporuje většinu ekonomických odvětví. Příjem žádostí probíhá od 14. září 2020 do 25. listopadu 2020. Projekty musí být realizovány mimo Prahu, avšak sídlo žadatele v Praze být může. Výzva je financována z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Parametry dotační výzvy se během vyhlášení mohou ještě změnit.

Máte-li zájem o více informací, neváhejte kontaktovat naše dotační oddělení. Odborně posoudíme Váš investiční záměr a zpracujeme dotační žádost včetně všech navazujících úkonů.

Čtěte také: