Služby

S čím Vám pomůžeme

Žádosti o podporu

Více info

Konzultujeme a připravujeme dotační žádosti a to jak z fondů EU, tak národních dotací. Připravujeme projekty a projektové žádosti. Klientům vyhledáváme aktivně vhodné dotační tituly a děláme screening dotačních možností.

Výběrová řízení

Více info

Náš právní a administrativní tým poskytuje služby v oblasti administrace zadávacích řízení. Připravujeme návrhy zadávací dokumentace, doporučujeme vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria, včetně smluv a obchodních podmínek. Poradenství poskytujeme jak v režimu ZVZ, tak mimo něj. Samozřejmostí je uveřejňování oznámení o VZ. Vyřizujeme námitky a hodnotíme nabídky.

Dotační management

Více info

V rámci dotačního poradenství a souvisejícího servisu nabízíme podporu při realizaci projektových záměrů našich klientů. Jejich projekt kvalifikovaně posoudíme a vyhodnotíme z hlediska realizačních možností. Poté najdeme a doporučíme odpovídající dotační program a příslušnou výzvu k čerpání dotace. Zpracujeme žádost o dotaci včetně související administrativy, ve spolupráci s klientem zajistíme potřebné přílohy k žádosti a vše odevzdáme na dotační úřad. Projekt dále sledujeme a po jeho úspěšném vyhodnocení nabízíme následnou administraci po celou dobu udržitelnosti. Celý proces je dlouhodobý a vyžaduje úzkou spolupráci mezi zpracovatelem a žadatelem.

Udržitelnost projektů

Více info

Poskytujeme podporu při realizaci projektů. Zpracováváme žádosti o dílčí změny projektů, stejně tak jako monitorovací zprávy. Poskytujeme poradenství v oblasti plnění monitorovacích indikátorů a kontrolování podmínek udržitelnosti. Administrujeme právně, daňově i managersky žádosti o platby.

Obrana při krácení dotací

Více info

Poskytujeme právní poradenství a zastupování při korekcích ze strany poskytovatele dotace. I po auditecha kontrolách poskytovatele dotace je možné, že z jeho strany dojde buďto k nevyplacení dotace, nebo následnému vymáhání. Umíme řešit problémy spojené s krácením dotacím a zastupujeme před poskytovatelem dotace, či správci daně.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt