daňové poradenství

Korporátní poradenství

Analyzujeme možné varianty řešení při fúzích, odštěpeních a dalších typů přeměn obchodních společností, dále při koupí či vkladu podniku, převodu účasti na obchodní korporaci, kdy následně navrhneme optimální variantu pro dosažení požadovaného výsledného stavu. To vše při dodržení všech účetních, daňových a souvisejících právních předpisů. Samozřejmostí je pro nás metodická a konzultační podpora v průběhu celé fáze přeměny, akvizice či likvidace obchodní korporace.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt