advokátní kancelář

Insolvenční a úpadkové právo

Potřebujete konzultaci v oblasti insolvenčního a úpadkového práva?

Náš tým pro právní, daňové a ekonomické poradenství je připraven Vám pomoci v oblasti insolvenčního a úpadkového práva. Pokud jste podnikatel, je velmi pravděpodobné, že se s touto oblastí potkáte, ať už jako věřitel nebo dlužník. Jsme jedna z mála advokátních kanceláří, která Vám může nabídnout kvalitní služby z oblasti insolvenčního a úpadkového práva, neboť v tomto oboru propojujeme právo s byznysovým, daňovým a účetním náhledem na řešenou věc. Díky komplexnímu zaměření naší kanceláře a poradenské skupiny jsme v tomto oboru výjimkou, která to umí. 

Naši advokáti pracují ve specializovaných týmech a ručíme za to, že na Vaši poptávku zareagují do 24 hodin.

Jste účastníke inoslovenčního řízení a hledáte právní služby v nejširším, uceleném měřítku?

Právní služby našich advokátů se neomezují v insolvenční oblasti a při úpadkovémř ízení pouze na podávání přihlášek a zpracování insolvenčních návrhů. My uvažujeme a pracujeme jinak. Služby v této oblasti Vám poskytneme v nejširším, uceleném měřítku s návazností na všechny další související právní i neprávní oblasti. 

Právní služby poskytujeme věřitelům, dlužníkům i insolvenčním správcům.

Insolvenčním otázkám a úpadkovéu řízení věnujeme každodenní pozornost a to nám přináší bohaté zkušenosti z obou stran barikády. Ať už jste věřitel či potenciální dlužník, rádi Vám poradíme a komplexně vyřešíme Vaše obtíže ještě předtím, než se insolvenční řízení vůbec zahájí. Jste insolvenční správce nebo jste se ocitli v pozici samotného (potenciálního) dlužníka či věřitele v průběhu insolvenčního řízení a hledáte právní zastoupení? Neváhejte se na nás obrátit. Víme, co je pro Vás podstatné, ať už jste kterýkoliv z těchto subjektů. Víme, na co se zaměřit. Pokud u Vás dojde ke sporu, umíme díky „pohledu z druhé strany” využít případná slabá místa. 

Hrozí Vám insolvence?

Nejste si jisti, jestli Vám hrozí insolvence? Věnujte 5 minut testu, který Vám pomůže se v otázce úpadku zorientovat.

UPOZORŇUJEME, že je vždy žádoucí svou situaci konzultovat s advokátem. Výsledek je pouze orientační.

 

Spolupracujeme s jedním z předních insolvenčních odborníků

Přímo spolupracujeme s jedním z předních insolvenčních odborníků Mgr. Ing. Janem Škripkem, společníkem ARROWS Insolvence, insolvenčním správcem a zároveň advokátem. S využitím jeho znalostí a mnohaletých zkušeností, a to i v účetní a daňové oblasti, Vám náš insolvenční tým pod jeho vedením precizně vyhodnotí každý problém v oblasti insolvenčního práva a krizového řízení a navrhne efektivní a hospodárný způsob řešení z hlediska Vašich potřeb, ať již v rámci probíhajícího insolvenčního řízení nebo ještě před ním. 

Hledáte pomoc s reorganizací nebo moratoriem?

Dokážeme zajistit komplexní právní služby i při restrukturalizacích. Dlužníkům připravíme a vyjednáme reorganizační plány a moratorium. 

Řešíte vstup investora i odkup takzvaných problémových aktiv?

Pokud se vaše společnost ocitá v potížích anebo naopak jako investor plánujete vstoupit do společnosti v obtížích, náš tým poradců vám poskytne podporu a provede vás celým procesem. Pomůžeme vám také při řešení odkupu pohledávek nebo řešení dalších situací souvisejících s problémovými aktivy (tzv. distressed assets).

V oblasti insolvenčního práva a krizového řízení Vám rádi pomůžeme mimo jiné v těchto záležitostech:

Pro dlužníky

 • poradenství statutárním orgánům - obrana před hrozícím úpadkem a komplexní koordinace krizového řízení podniku v rámci hrozícího úpadku
 • analýza podmínek úpadku a volba dalšího vhodného postupu
 • obrana před šikanózními (nedůvodnými) insolvenčními návrhy
 • posouzení nezbytnosti insolvenčního návrhu a zhodnocení rizik spojených s výkonem funkce statutárního orgánu
 • příprava insolvenčních návrhů
 • vyjednávání podmínek s věřiteli, vyjednávání rámce pro další provozování podnikání, odklady splatnosti, splátkové kalendáře, dohody o narovnání, financování činnosti podniku či zajištění závazků
 • příprava a vyjednávání moratoria
 • příprava a vyjednávání reorganizačních plánů
 • komplexní zastupování v insolvenčním řízení, včetně reorganizací
 • ochrana před nesprávným postupem insolvenčního soudu a insolvenčního správce, uplatnění nároků z porušení povinnosti ze strany insolvenčního správce

Pro věřitele

 • dohody o narovnání, postupování pohledávek a další způsoby sanace pohledávek před zahájením insolvenčního řízení
 • přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
 • návrh na předběžné opatření k zajištění škody způsobené výkonem funkce statutárního orgánu v rozporu s péčí řádného hospodáře
 • jednání z pozice zajištěných i nezajištěných věřitelů s insolvenčním správcem a insolvenčním soudem
 • námitky, odvolání a další opravné prostředky proti rozhodnutím soudu v insolvenčním řízení 
 • monitoring insolvenčních řízení a kontrola nad efektivním výkonem funkce insolvenčního správce, podněty k dohlédací činnosti insolvenčního soudu
 • zastupování u přezkumného jednání, zastupování u dalších souvisejících jednání věřitelů 
 • zastupování v incidenčních sporech týkajících se pohledávek či jiných nároků
 • uplatňování pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavený na roveň
 • obrana věřitelů před neoprávněnými nároky insolvenčního správce
 • posouzení opatření a ochrana před budoucími spory, minimalizace škod souvisejících s úpadkem dlužníka
 • zastupování ve všech typech sporů souvisejících s insolvenčním řízením
 • hromadné zastupování věřitelů
 • zastupování ve věřitelských výborech a na věřitelských schůzích

Pro insolvenční správce

 • zastupování ve všech typech incidenčních sporů
 • poradenství při řádném vedení insolvenčního řízení
 • poradenství při řízení obchodního závodu (podniku) v insolvenčním řízení
 • uplatňování práv vůči třetím osobám např. vymáhání pohledávek
 • zastoupení insolvenčních správců v pozemkových sporech, sporech o práva z duševního vlastnictví, náhrady škody a dalších
 • poradenství při dodržování povinností insolvenčního správce
 • zpeněžení majetku dlužníka a vymáhání pohledávek dlužníka v zahraničí prostřednictvím mezinárodní sítě ARROWS International
 • poskytujeme daňové a účetní poradenství

Seriál na téma insolvencí

1. Co je to úpadek?

 

2. Jak  poznat, že je obchodní partner v úpadku?

 

3. Jak postupovat, když je klient v insolvenci?

 

4. Jak probíhá insolvence?

 

5. Jak postupovat, pokud jste v úpadku?

 

6. Jak probíhá insolvenční řízení z pohledu dlužníka?

 

 

 

 

 

 

Zaujali jsme Vás?
Kontakt