advokátní kancelář

Právní služby Německo, Rakousko a Švýcarsko

ARROWS Advokátní kancelář - partner pro německy mluvící podniky v České republice

Hledáte experta na korporátní a pracovněprávní otázky pro působení na českém trhu? Potřebujete právní asistenci v německém jazyce? ARROWS Advokátní kancelář je tu pro vás.
Jsme součást mezinárodní poradenské skupiny a máme rozsáhlé zkušenosti s podporou zahraničních klientů, především těch z Německa, Rakouska a Švýcarska. Naše společnost se hrdě opírá o silné kořeny v Německu. Díky našemu partnerovi, ETL Global, jsme se stali součástí širšího globálního kontextu. Toto partnerství nám umožňuje spojit naši místní odbornost s mezinárodními zkušenostmi a možnostmi.

Nabízíme kompletní služby v němčině - od zakládání podniků, přes hledání obchodních partnerů, až po řešení pracovněprávních a dalších otázek. Naše odbornost a zkušenosti vás povedou k úspěchu.

Výzvy čelící německy mluvícím společnostem na českém trhu

Společnosti, které se rozhodnou expandovat na český trh, se často setkávají s řadou výzev. Geografická blízkost a silné ekonomické vazby mezi těmito dvěma zeměmi nesnižují komplikace vyplývající z rozdílů v právních systémech, podnikatelské kultuře a tržních normách.

Advokáti Německo

Služby, které pomáhají německy mluvícím společnostem úspěšně expandovat a provozovat své podnikání v České republice:

  • Korporátní právo: Poradíme vám s procesem zakládání firmy, s korporátní strukturou, s fúzemi a akvizicemi, a také s due diligence.
  • Práce s obchodními partnery: Pomůžeme vám najít a navázat vztahy s důvěryhodnými obchodními partnery v České republice.
  • Zaměstnanecké právo: Poskytneme vám poradenství ohledně práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců v České republice.
  • Regulace a compliance: Poradíme vám, jak se orientovat v českých regulačních a compliance požadavcích.
  • Nemovitosti: Asistujeme při koupi, prodeji a pronájmu nemovitostí, a to včetně vyjednávání a revize smluv.
  • Daňové právo: Poskytujeme poradenství v oblasti daňových zákonů a pomáháme při řešení daňových otázek.
  • Obchodní smlouvy: Pomůžeme vám při sestavování, revizi a vyjednávání obchodních smluv.
  • Ochrana duševního vlastnictví: Poskytneme vám podporu při ochraně a využívání vašeho duševního vlastnictví.
  • Řešení sporů: Reprezentujeme vás v obchodních sporech, včetně mediace, rozhodčích řízení a soudních sporů.

Náš tým odborníků je připraven poskytnout vám komplexní a personalizované právní služby.

Partnerství pro úspěšnou expanzi německy mluvících firem na český trh:

Skrze naše bohaté zkušenosti v podpoře německých firem při expanzi na český trh jsme skvělým partnerem pro vaše podnikání. Disponujeme odborníky v oblasti korporátního a zaměstnaneckého práva, daňovými poradci a dalšími specialisty, připravenými poskytnout vám komplexní služby v německém jazyce. Kontaktujte nás a s naší pomocí překonejte výzvy spojené s expanzí na český trh.

Jaké právní služby poskytujeme:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu

Zaujali jsme Vás?
Kontakt