advokátní kancelář

OBCHODNÍ A SOUDNÍ SPORY

Právní zastoupení v soudních sporech

Naše kancelář zastupuje klienty v oblasti řešení jejich sporů v obchodních věcech. Máme mnohaleté zkušenosti a přední odborníky v našem týmu, díky kterým budete ve sporu o krok napřed před Vaším oponentem.

Věříme, že soudní spor je až tím posledním řešením sporu s partnery či zákazníky. Bývalý předseda Nejvyššího soudu Spojených států jednou uvedl, že nejlepší služba, kterou může právník poskytnout klientovi, je udržet jej mimo soud. To je i naše filozofie. Naším přesvědčením je řešit vzniklé spory především vyjednáváním podpořeným kvalitní právní argumentací.

Velký počet sporů vzniká jen nesprávným porozuměním práv a povinností z daného vztahu. Otevřená jednání za účasti zkušených právních zástupců stran velmi často stačí k vyjasnění takových nesrovnalostí a předejití nákladného a možná i vleklého sporu před soudem.

Naši odborníci mají cenné zkušenosti, které jsou nezbytné k vyhodnocení té nejlepší vyjednávací strategie dle okolností konkrétního případu. Citlivý přístup je v takových situacích nedocenitelný, jelikož pouhá znalost právních předpisů sama nestačí. Dobře víme, že je potřeba vystihnout původ problému a záměr protistrany a reagovat adekvátním způsobem. 

Zastoupení v soudních řízeních

Ačkoli plně podporujeme smírné řešení sporů, je mnoho případů, kdy to není možné. Jsme proto vybavení týmem specializovaných na sporovou agendu ať již před tradičními soudy či rozhodčími tribunály. Vždy usilujeme o to, aby spor byl vyřízen nejen s úspěchem, ale i co nejefektivněji, nejrychleji a bez zbytečných nákladů.

Díky naší mnohaleté praxi se dobře vyznáme v prostředí české justice. Disponuje perfektní znalostí práva a související judikatury, ale i znalostí mnoha soudců krajských a vyšších soudů, potažmo jejich rozhodovacích návyků. Podobně jsme dobře znalí prostředí české a evropské arbitráže, a můžeme doporučit mnoho erudovaných a opravdu kvalitních rozhodců.

Poskytujeme v této souvislosti kompletní zastupování klienta ve sporu před soudem. Připravíme pro Vás nejen odzbrojující právní argumentaci, jsme též připraveni čelit procesním nástrahám díky naší hluboké znalosti procesních pravidel, jejichž zanedbání může snadno vést ke ztrátě sporu navzdory existujícímu nároku.

V oblasti arbitrážních řízení poskytujeme služby i v případech mezinárodních arbitráží. Jsme připraveni konzultovat naše partnerské zahraničí kanceláře v případech aplikovatelnosti zahraničního práva. Máme bohaté zkušenosti s řízeními před stálými i ad hoc rozhodčími soudy.  Evidujeme mnoho úspěchů v řízeních před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Spory v obchodních korporacích

Řešíme i časté případy, kdy dojde k  neshodám mezi společníky nebo akcionáři korporací při zásadních rozhodnutích firmy či nakládání s majetkem firmy. Proti rozhodnutím přijatých valnou hromadou proti vůli některého ze společníků nebo akcionářů se lze bránit a mnohokrát i taková rozhodnutí zvrátit.

V této oblasti poskytujeme kvalifikované služby jak pro společníky či akcionáře, kteří nesouhlasí s již přijatým rozhodnutím nebo naopak pro ty, kteří chtějí uhájit svá přijatá rozhodnutí jako právně nenapadnutelná.

Podobně se velmi často zabýváme spory ze smluv o převodu podílu v obchodních korporacích.

S úspěchem jsme vyřešili několik takových složitých sporů týkajících se nároku na náhradu újmy či dokonce o neplatnost takové smlouvy.

Řešíme dále pro naše klienty spory společníků či akcionářů s vedením společnosti, tzv. společnické žaloby, spory o reflexní škodu, či o náhradu újmy způsobené vlivnou osobou. Jsme vysoce kvalifikovaní k řešení těchto a mnohých dalších sporů, které vznikají ve světě občas překvapivě křehkých korporátních vztahů.

Právní zastupování poskytujeme i ve sféře komoditních a finančních obchodních vztahů, kde zúročujeme znalosti našich odborníků zaměřených právě na tyto oblasti. To se týká jak případných řízením před řádnými soudy, tak i rozhodčích soudů.

V oblasti obchodních sporů poskytujeme naše právní služby zejména v těchto otázkách:

  • zastupování před řádnými soudy i arbitrážními soudy;
  • předběžná opatření, sporová řízení, odvolací řízení;
  • řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky;
  • spory o obchodní společnosti, spory mezi akcionáři a společníky;
  • společnické žaloby, žaloby o náhradu reflexní škody, žaloby o náhradu újmy způsobené vlivnou osobou;
  • řízení před Burzovním rozhodčí soudem při Burze cenných papírů Praha;
  • mezinárodní soudní spory, mezinárodní arbitráž.
Zaujali jsme Vás?
Kontakt