advokátní kancelář

OBCHODNÍ A SOUDNÍ SPORY

Potřebujete právní zastoupení v obchodních sporech?

Naše kancelář má mnohaleté zkušenosti s oblastí řešení sporů v obchodních věcech. Náš tým tvoří přední odborníci, díky kterým budete ve sporu o krok napřed před Vaším oponentem. Práci u nás rozdělujeme do specializovaných týmů a na Vaši poptávku zareagujeme do 24 hodin.

Věříme, že soudní spor je až posledním řešením sporu s partnery či zákazníky. Věříme, že nejlepší služba, kterou může právník poskytnout klientovi, je udržet jej mimo soud. Vzniklé spory se snažíme řešit především vyjednáváním podpořeným kvalitní právní argumentací.

Velký počet sporů vzniká jen nesprávným porozuměním práv a povinností z daného vztahu. Otevřená jednání za účasti našich zkušených právníků Vám často mohou stačit k vyjasnění takových nesrovnalostí a předejití nákladného a možná i vleklého sporu před soudem. 

Naši odborníci mají cenné zkušenosti, které jsou nezbytné k vyhodnocení té nejlepší vyjednávací strategie dle okolností konkrétního případu. Zaměříme se na původ problému a záměr protistrany a adekvátním způsobem zareagujeme. 

Hledáte zastoupení v soudních řízeních?

Ačkoli plně podporujeme smírné řešení sporů, je mnoho případů, kdy to možné není. Jsme proto vybaveni týmem specialistů na spornou agendu ať již před tradičními soudy či rozhodčími tribunály. Vynaložíme veškeré síly k tomu, aby Váš spor byl vyřízen nejen s úspěchem, ale i co nejefektivněji, rychleji a bez zbytečných nákladů. 

Jsme advokátní kancelář s mnohaletou praxí, díky které se dobře vyznáme v prostředí české justice. Disponujeme nejen perfektní znalostí práva a judikatury, ale i znalostí rozhodovacích návyků mnoha soudců krajských a vyšších soudů. Podobně jsme dobře znalí prostředí české a evropské arbitráže a můžeme Vám v případě potřeby doporučit mnoho kvalitních rozhodců. 

Poskytneme Vám v této souvislosti kompletní zastupování ve sporu před soudem. V oblasti arbitrážních řízení Vám poskytneme služby i v případech mezinárodních arbitráží.

Jsme připraveni kontaktovat naše partnerské zahraniční kanceláře se kterými spolupracujeme a podílíme se na právním poradenství ve světě. Máme bohaté zkušenosti s řízením před stálými i ad hoc rozhodčími soudy. Evidujeme mnoho úspěchů v řízeních před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Snažíte se vyřešit spory v rámci obchodních korporací?

Ocitli jste se v situaci, kdy jste se neshodli s Vaším společníkem nebo s ostatními akcionáři korporace při zásadních rozhodnutích firmy či nakládání s majetkem firmy? Poradíme Vám, jak se lze bránit proti rozhodnutím přijatých valnou hromadou proti Vaší vůli, či jak taková rozhodnutí zvrátit. 

V této oblasti Vám poskytneme kvalifikované služby ať už jste společník či akcionář a nesouhlasíte s již přijatým rozhodnutím nebo naopak chcete uhájit svá přijatá rozhodnutí jako právně nenapadnutelná. 

Často se zabýváme také spory ze smluv o převodu podílu v obchodních korporacích. Úspěšně jsme vyřešili několik složitých sporů týkajících se nároku na náhradu újmy či dokonce o neplatnost takové smlouvy. 

Právní zastupování Vám poskytneme i ve sféře komoditních a finančních obchodních vztahů, kde zúročíme znalosti našich odborníků zaměřených právě na tyto oblasti. To se týká jak případných řízením před řádnými soudy, tak i rozhodčích soudů.

Jaké právní služby poskytujeme:

  • zastupování před řádnými soudy i arbitrážními soudy
  • předběžná opatření, sporová řízení, odvolací řízení
  • řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
  • spory o obchodní společnosti, spory mezi akcionáři a společníky
  • společnické žaloby, žaloby o náhradu reflexní škody, žaloby o náhradu újmy způsobené vlivnou osobou
  • řízení před Burzovním rozhodčí soudem při Burze cenných papírů Praha
  • mezinárodní soudní spory, mezinárodní arbitráž
Zaujali jsme Vás?
Kontakt