advokátní kancelář

OBCHODNÍ A SOUDNÍ SPORY

Právní zastoupení v soudních sporech

Naše kancelář má mnohaleté zkušenosti s oblastí řešení sporů v obchodních věcech. Náš tým tvoří přední odborníci, díky kterým budete ve sporu o krok napřed před Vaším oponentem. 

Věříme, že soudní spor je až posledním řešením sporu s partnery či zákazníky. Bývalý předseda Nejvyššího soudu Spojených států jednou uvedl, že nejlepší služba, kterou může právník poskytnout klientovi, je udržet jej mimo soud. To je i filozofie naší advokátní kanceláře. Vzniklé spory se snažíme řešit především vyjednáváním podpořeným kvalitní právní argumentací.

Velký počet sporů vzniká jen nesprávným porozuměním práv a povinností z daného vztahu. Otevřená jednání za účasti našich zkušených právníků Vám často mohou stačit k vyjasnění takových nesrovnalostí a předejití nákladného a možná i vleklého sporu před soudem. 

Naši odborníci mají cenné zkušenosti, které jsou nezbytné k vyhodnocení té nejlepší vyjednávací strategie dle okolností konkrétního případu. Jsme si vědomi, že citlivý přístup je v těchto situacích nedocenitelný, jelikož pouhá znalost právních předpisů nestačí. Zaměříme se na původ problému a záměr protistrany a adekvátním způsobem zareagujeme. 

Zastoupení v soudních řízeních

Ačkoli plně podporujeme smírné řešení sporů, je mnoho případů, kdy to možné není. Jsme proto vybaveni týmem specialistů na spornou agendu ať již před tradičními soudy či rozhodčími tribunály. Vynaložíme veškeré síly k tomu, aby Váš spor byl vyřízen nejen s úspěchem, ale i co nejefektivněji, rychleji a bez zbytečných nákladů. 

Jsme advokátní kancelář s mnohaletou praxí, díky které se dobře vyznáme v prostředí české justice. Disponujeme nejen perfektní znalostí práva a související judikatury, ale i znalostí mnoha soudců krajských a vyšších soudů, potažmo jejich rozhodovacích návyků. Podobně jsme dobře znalí prostředí české a evropské arbitráže a můžeme Vám v případě potřeby doporučit mnoho erudovaných a opravdu kvalitních rozhodců. 

Poskytneme Vám v této souvislosti kompletní zastupování ve sporu před soudem. Připravíme pro Vás nejen odzbrojující právní argumentaci, jsme též připraveni čelit procesním nástrahám díky naší hluboké znalosti procesních pravidel, jejichž zanedbání může snadno vést ke ztrátě sporu navzdory existujícímu nároku.

V oblasti arbitrážních řízení Vám poskytneme služby i v případech mezinárodních arbitráží. Jsme připraveni kontaktovat naše partnerské zahraniční kanceláře v případech aplikovatelnosti zahraničního práva. Máme bohaté zkušenosti s řízením před stálými i ad hoc rozhodčími soudy.  Evidujeme mnoho úspěchů v řízeních před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Spory v obchodních korporacích

Ocitli jste se v situaci, kdy jste se neshodli s Vaším společníkem nebo s ostatními akcionáři korporace při zásadních rozhodnutích firmy či nakládání s majetkem firmy? Poradíme Vám, jak se lze bránit proti rozhodnutím přijatých valnou hromadou proti Vaší vůli, či jak taková rozhodnutí zvrátit. 

V této oblasti Vám poskytneme kvalifikované služby ať už jste společník či akcionář a nesouhlasíte s již přijatým rozhodnutím nebo naopak chcete uhájit svá přijatá rozhodnutí jako právně nenapadnutelná. 

Často se zabýváme také spory ze smluv o převodu podílu v obchodních korporacích. Úspěšně jsme vyřešili několik takových složitých sporů týkajících se nároku na náhradu újmy či dokonce o neplatnost takové smlouvy. 

Pro naše klienty řešíme také spory společníků či akcionářů ohledně vedení společnosti, tzv. společnické žaloby, spory o reflexní škodu, či o náhradu újmy způsobené vlivnou osobou. Pokud hledáte vysoce kvalifikované odborníky k řešení těchto a mnohých dalších sporů, které vznikají ve světě občas překvapivě křehkých korporátních vztahů, jste u nás na správné adrese. 

Právní zastupování Vám poskytneme i ve sféře komoditních a finančních obchodních vztahů, kde zúročíme znalosti našich odborníků zaměřených právě na tyto oblasti. To se týká jak případných řízením před řádnými soudy, tak i rozhodčích soudů.

V oblasti obchodních sporů poskytujeme naše právní služby zejména v těchto otázkách:

  • zastupování před řádnými soudy i arbitrážními soudy
  • předběžná opatření, sporová řízení, odvolací řízení
  • řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
  • spory o obchodní společnosti, spory mezi akcionáři a společníky
  • společnické žaloby, žaloby o náhradu reflexní škody, žaloby o náhradu újmy způsobené vlivnou osobou
  • řízení před Burzovním rozhodčí soudem při Burze cenných papírů Praha
  • mezinárodní soudní spory, mezinárodní arbitráž
Zaujali jsme Vás?
Kontakt