advokátní kancelář

SPORTOVNÍ PRÁVO

Sportovní právo je oblast práva, která se zabývá specifickými vztahy vznikajícími v souvislosti s organizací sportovních aktivit. V této oblasti často řešíme právní otázky ohledně vztahů sportovců a sportovních klubů, problémů týkající se dopingu, odpovědnosti sportovců za škodu při závodě či zápasu, vztahů sportovců se sponzory, problematiky úrazů a pojištění a další. 

Sport je stále větším společenským fenoménem, často nemalého ekonomického významu. Právo tak, jak je aplikováno na vztahy ve sportovním průmyslu, vykazuje často odlišné přístupy od obecných principů. Pokud jste profesionální hráč, můžete řešit například jistá omezení smluvní svobody, dále pak přísnější zásady smluvní stability, řešení sporů apod. 

Radíme sportovním klubům

S příchodem nového občanského zákoníku v roce 2014 došlo k významným změnám dotýkajícím se tradičních právních struktur sportovních klubů. Nově se organizují ve formě spolků, což pro ně znamená značnou administrativní zátěž. 

Poskytneme Vám ucelené právní služby se založením, změnou či zánikem sportovní organizace, včetně zápisu do veřejného rejstříku. Připravíme Vám smlouvy se sponzory, marketingové smlouvy i smlouvy se sportovci. Poskytneme Vám právní zastoupení před soudy, rozhodčími tribunály, národními i mezinárodními komisemi. 

Pomůžeme Vám i s posouzením, zda Váš klub splňuje podmínku veřejné prospěšnosti. To je důležité, pokud chcete žádat o dotační peníze, jako veřejně prospěšný spolek. Poskytneme Vám právní servis s přípravou dotačních žádostí včetně zastupování před příslušnými orgány. 

Připravujeme smlouvy se sportovci

Naši specialisté se zabývají i palčivou právní otázkou povahy smluvního vztahu sportovce a klubu. Praxe naráží na názor některých teoretiků o výlučné závislé povaze vztahu sportovce vůči klubu. Jinými slovy, pokud jste sportovec, měl byste být zaměstnanec svého klubu. Tento názor je velmi diskutován a má své odpůrce především mezi samotnými sportovci a kluby, pro které to znamená zvýšenou finanční zátěž. 

Věříme, že je potřeba tyto případy řešit řešit individuálně a každý se zvláštní pozorností. Nástavíme Vám správně právní vztahy hned od začátku, čímž se vyhnete možným nepříjemnostem s daňovým úřadem. 

Pokud jste vrcholový sportovec, často řešíte víc než uzavírání smlouvy mezi Vámi a klubem. Poradíme Vám i s registrací u příslušné soutěžní organizace či asociace bez níž není možno v daném sportu profesionálně působit. 

Mimo tyto hlavní palčivé problémy Vám v naší advokátní kanceláři poradíme s řadou dalších otázek spojených s vrchovlovým sportem. Často je rovněž potřeba uvážit hranici mezi právními předpisy a interními pravidly sportovních organizací, které si do určité míry regulují vztahy samy. 

Posktneme Vám právní pomoc při ochraně práv ve sportovních organizacích. Zastapujeme také klienty při nařčení z dopingu a obraně proti němu. Právní asistenci Vám poskytneme také pokud jste sportovec a přestupujete mezi jednotlivými kluby, a to jak na vnitrostátní, tak i mezinárodní úrovni. 

V oblasti sportovního práva se zejména zaměřujeme na:

  • žádání o dotační peníze jako veřejně prospěšný spolek - procedura a podmínka veřejné prospěšnosti
  • smlouvy ze sportu
  • právní regulace dopingu
  • spolkové právo a sport
  • právní odpovědnost v oblasti sportu
  • rozhodování sporů v oblasti sportu - rozhodčí soudy
Zaujali jsme Vás?
Kontakt