advokátní kancelář

ZDRAVOTNICKÉ & FARMACEUTICKÉ PRÁVO

Potřebujete konzultaci v oblasti zdravotnického a farmaceutického práva?

Náš tým v oblasti zdravotního práva pod vedením zkušených advokátů poskytuje právní poradenství zdravotnickým zařízením všech velikostí. Radíme také klientům v oblasti farmaceutického práva ohledně regulace jejich činností i běžného provozu.

Komplexně a odborně Vám poradíme, ať už patříte k velkým posyktovatelům zdravotnických služe, nebo k menším zdravotnickým zařízením. Práci u nás rozdělujeme do specializovaných týmů a na Vaši poptávku zareagujeme do 24 hodin.

Hledáte pomoc se založením nebo rozšířením zdravotnického zařízení?

Naše advokátní kancelář pomáhá klientům se založením, převodem nebo rozšířením zdravotnické praxe. Provedeme Vás celým procesem založení zdravotnického zařízení. Nabízíme právní asistenci nebo zastupování při vyřizování oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 

Analyzujeme Vaše požadavky a pomůžeme Vám se sestavením nejvhodnějšího business modelu. Naši specialisté Vám pomohou s tvorbou vnitřních předpisů a směrnic.Současně se na nás můžete obrátit v otázkách týkajících se ochrany osobních údajů (GDPR) nebo vyřízení korporátních záležitostí Vašeho zařízení. 

Potřebujete pomoc v oblasti farmaceutického práva?

Naše advokátní kancelář se zaměřujeme nejen na právní regulaci výroby či prodeje léčivých přípravků. Klientům poskytujeme také komplexní právní poradenství v oblasti distribude a redistribuce léčiv. Zkušenosti máme i se zastupováním klientů ve správním řízení před Státním ústavem pro kontrolu léčiv a dalšími správními orgány.

Uvědomujeme si, že s výrobky určenými k léčebnému užití je spojena i jejich propagace a zviditelnění v očích zákazníků. Naši specialisté Vám proto pomohou i s právními záležitostmi v oblasti reklamy na léčivé přípravky a marketingu ve farmaceutickém průmyslu.

Naše advokátní kancelář pracuje pro klienty, kteří legálně využívají konopí pro výrobu kosmetických přípravků, léčiv nebo potravinových doplňků.

Účastníte se zdravotnického sporu?

Kromě zastupování ve správních řízení se Státním ústavem pro kontrolu léčiv Vám naši právní specialisté pomohou i v dalších řízeních. Analyzujeme Vaši situaci a navrhneme nejlepší strategii pro uplatnění nebo obranu Vašeho nároku. Nestavíme se jen na jednu stranu barikády.

Máte za to, že jste poskytli lekářskou službu lege artis? Nabízíme obhajobu zdravotníků ve všech fázích disciplinárního, správního nebo trestního řízení. Vznikla Vám postupem zdravotníka škoda nebo bylo jinak zasaženo do Vašich práv? Zastoupíme Vás v soudních sporem o náhradu škody na zdraví a zásahu do osobnostních práv. 

Jaké právní služby poskytujeme:

 • Zastupování a podpora při vyřizování oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 • Komplexní podpora při založení, převodu či dědění zdravotnické praxe
 • Sestavení nejvhodnějšího business modelu
 • Tvorba vnitřních předpisů a směrnic
 • Právní poradenství v oblasti reklamy na léčivé přípravky a marketingu ve farmaceutickém průmyslu
 • Právní poradenství v oblasti distribuce a redistribuce léčiv
 • Právní služby pro komerční využití konopí/léčebné využití konopí
 • Zastupování ve správních řízeních se státním ústavem pro kontrolu léčiv a dalšími správními orgány
 • Zastupování v soudním řízení o náhradu škody na zdraví a zásah do osobnostních práv
 • Zastupování v disciplinárních řízeních 
 • Obhajoba zdravotníků ve všech fázích trestního řízení
Zaujali jsme Vás?
Kontakt