advokátní kancelář

ZDRAVOTNICKÉ & FARMACEUTICKÉ PRÁVO

V oblasti zdravotnického a farmaceutického práva máme bohaté a dlouholeté zkušenosti. Komplexně a odborně Vám poradíme, ať už patříte k velkým nemocnicím, nebo k menším zdravotnickým zařízením.

S čím Vám pomůžeme?

Zakládání a rozšiřování zdravotnického zařízení

 • Zastupování a podpora při vyřizování oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 • Komplexní podpora při založení, převodu či dědění zdravotnické praxe
 • Sestavení nejvhodnějšího business modelu
 • Tvorba vnitřních předpisů a směrnic
 • Korporátní poradenství

Farmaceutické právo

Zdravotnické spory

 • Zastupování ve správních řízeních se státním ústavem pro kontrolu léčiv a dalšími správními orgány
 • Zastupování v soudním řízení o náhradu škody na zdraví a zásah do osobnostních práv
 • Obhajoba zdravotníků ve všech fázích trestního řízení
 • Právní poradenství v oblasti distribuce a redistribuce léčiv
 • Zastupování ve správních a disciplinárních řízeních 

Potravinové doplňky

 • Právní poradenství v oblasti výroby a distribuce potravinových doplňků
 • Další služby související s prodejem a distribucí potravinových doplňků
 • Konzultace v oblasti regulace reklamy na potravinové doplňky
Zaujali jsme Vás?
Kontakt