advokátní kancelář

PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovnímu právu skutečně rozumíme

V oblasti pracovního práva disponujeme specialisty na té nejvyšší úrovni. Naši experti se tomuto odvětví věnují pečlivě, se zálibou a nadšením, a je to ne jejich práci vidět. Díky úzkému zaměření a zájmu našich odborníků Vám tak poradíme i se sebevíce specifickými problémy a otázkami. 

S pracovním právem máme opravdu bohaté zkušenosti. Odborně Vám pomůžeme třeba s žalobami, které se týkají mzdových nároků, pracovních úrazů, sporů z kolektivního vyjednávání, nebo také s žalobami o neplatnost výpovědi. Absolvovali jsme mnoho úspěšných kontrol inspekce práce a můžete se na nás spolehnout i při jednáních s odbory nebo v otázce soudních řízení

Jsme tu pro zaměstnance i zaměstnavatele

Komplexně a odborně poradíme jak zaměstnancům, tak i zaměstnavatelům.  

Zaměstnance nejčastěji zastupujeme v případech pracovních úrazů či dlužné mzdy. Asistujeme také často v případech neplatného rozvázání pracovního poměru.

O naše firemní klienty se staráme, jak nejlépe umíme. Zajišťujeme, aby standardy jejich zaměstnávání byly v naprostém souladu s právem. To zahrnuje přípravu či revize vzorové smluvní dokumentace. Pozor by si měli zaměstnavatelé i zaměstnanci dávat při sjednávání tzv. konkurenčních doložek ve smlouvách, nebo podobně u ochrany obchodního tajemství a kvalifikačních dohod.

Nastavíme, proškolíme, poradíme

Pomůžeme Vám při přípravě vnitřních předpisů, mzdových směrnic i předpisů v oblasti BOZP. Pečlivě s Vámi prokonzultujeme nastavení systémů odměn a benefitů i nastavení optimálních systémů odměňování manažerů a vedoucích zaměstnanců.

Jsme tu pro Vás i v otázce změn či ukončení pracovního poměru, ať už dohodou, výpovědí nebo okamžitým zrušením. Obzvláště obezřetný přístup doporučujeme při nastavení spolupráce s jinými podnikateli tak, aby nedošlo k nařčení ze švarcsystému.

Bohaté zkušenosti máme v problematice zaměstnávání cizinců a dalších mezinárodních pracovních poměrů. 

Taktéž oblast souběhu funkcí a odměňování manažerů je nám velice blízká. Souběh funkcí je nesprávně nastaven téměř v každé druhé korporaci. Setkáváme se nejednou s případy velmi vysoce postavených manažerů v prestižních společnostech, jejichž smlouvy mohou být napadeny jako neplatné. Právě proto Vám více než doporučujeme svěřit přípravu takové smluvní dokumentace odborníkům.

Obrátit se na nás můžete i v otázce proškolování. Poskytujeme jak odborná školení týkající se ožehavých témat z této oblasti, tak i školení, která budou připravena přesně na míru danému klientovi. 

Kolektivní právo

Jsme zkušení znalci kolektivního práva. Poskytneme Vám zkušenou právní asistenci při zakládání odborových organizací, ale i při obraně proti účelově založeným odborovým organizacím. Poradíme při vyjednávání kolektivních smluv, při nastavení optimálních právních vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci kolektivu zaměstnanců a řešíme i kolektivní spory.

Neváhejte se na nás obrátit ani s otázkami, které se týkají zákona o zaměstnanosti. I v této sféře máme opravdu bohaté zkušenosti. 

S čím Vám například můžeme pomoci?

 • revize pracovních dokumentů a jejich optimalizace pro bezchybný vnitřní chod firmy (pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, mzdové směrnice, předpisy v oblasti BOZP aj.)
 • návrhy a revize kolektivních smluv
 • změny a skončení pracovního poměru (dohody, výpovědi, okamžité zrušení apod.)
 • právní poradenství a zastupování před orgány inspekce práce
 • zastupování firem při jednání s odborovými organizacemi a odborovými svazy
 • zastupování v případě pracovního úrazu zaměstnance
 • komplexní právní poradenství agenturám práce (založení, nastavení spolupráce s uživatelem, odpovědnost, pojištění aj.)
 • nastavení spolupráce mezi podnikateli (vyloučení nařčení ze švarcsystému)
 • nastavení optimálních systémů odměňování manažerů a vedoucích zaměstnanců
 • konkurenční doložky a ochrana obchodního tajemství, kvalifikační dohody
 • veškeré pracovní soudní spory (odstupné, neplatné skončení pracovního poměru, dlužná mzda, diskriminace)
Zaujali jsme Vás?
Kontakt