advokátní kancelář

PRACOVNÍ PRÁVO

ARROWS Advokátní kancelář - Váš spolehlivý partner v pracovním právu v ČR

Potřebujete pomoc v oblasti pracovního práva? V ARROWS Advokátní kanceláři máme specialisty na nejvyšší úrovni, kteří se věnují výhradně pracovnímu právu. S našimi detailními znalostmi a bohatými zkušenostmi získanými z dlouholeté praxe jsme připraveni vám poskytnout komplexní služby.

Pracovní právo řešíme od A až do Z. Ať už Vás trápí účelově založená odborová organizace, spolupracující agentura práce, nebo třeba řešíte "jen" problémové zaměstnance, jsme na vše připraveni.

 

Právní služby v oblasti pracovního práva pro společnosti (zaměstnavatele):

 • Komplexní konzultace: Od účelově založených odborových organizací, přes spolupracující agentury práce, až po řešení individuálních problémů
  s zaměstnanci - jsme připraveni vám pomoci.
 • Optimalizace procesů: Naši odborníci působí v různorodých odborných organizacích a spolcích, včetně Sekce zaměstnanosti
  a práce Hospodářské komory ČR. Díky tomu můžeme zajistit, aby vaše vnitřní systémy byly v souladu se zákonem a byly efektivní.
 • Rychlá reakce: Naši advokáti pracují ve specializovaných týmech a garantujeme, že na vaši poptávku zareagují do 24 hodin.
 • Revize pracovních dokumentů: Optimalizace pro bezchybný vnitřní chod firmy (pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, mzdové směrnice,
  předpisy v oblasti BOZP aj.).
 • Změny a skončení pracovního poměru: Dohody, výpovědi, okamžité zrušení a další.
 • Právní poradenství a zastupování: Před orgány inspekce práce a při jednání s odborovými organizacemi a odborovými svazy.

Právní služby v oblasti pracovního práva pro zaměstnance:

 • Odborné konzultace: Nabízíme komplexní a odborné poradenství jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Díky naší schopnosti vidět situaci
  z obou stran můžeme efektivně řešit různé pracovněprávní výzvy.
 • Zastupování v soudních sporech: Ať už jde o pracovní úrazy, nemoci z povolání, neplatné výpovědi, dlužnou mzdu nebo jiné otázky,
  stojíme při vaší straně.
 • Komplexní poradenství: Poskytujeme vám pomoc při přípravě pracovních řádů, mzdových směrnic, předpisů v oblasti BOZP
  a dalších aspektů pracovního práva.
 • Odborná školení a workshopy: Ať už potřebujete školení na aktuální témata z oblasti pracovního práva, nebo "výstražná" školení
  na odpovědnost zaměstnanců, jsme zde pro vás.
 • Kolektivní pracovněprávní vztahy: Pomoc při zakládání odborových organizací, vyjednávání kolektivních smluv a dalších aspektů
  kolektivního pracovního práva.

Náš hlavní specialista - Mgr. Jakub Oliva, LL.M., MSc.

Naše široká klientská základna, která zahrnuje firmy s několika tisíci zaměstnanci, nám umožňuje věnovat se intenzivně také kolektivním pracovněprávním vztahům. Náš advokát Mgr. Jakub Oliva, jako odborník v oblasti pracovního práva, byl ministryní práce a sociálních věcí jmenován zprostředkovatelem pro řešení kolektivních sporů. S jeho odborností a zkušenostmi jsme připraveni vám poskytnout nejlepší služby.

Spolupráce s ARROWS Advokátní kanceláří pro úspěšné řešení pracovněprávních výzev

Naše bohaté zkušenosti a specializované týmy nám dávají možnost nabídnout vám komplexní služby a poradenství v oblasti pracovního práva. Kontaktujte nás a s naší pomocí překonejte všechny výzvy spojené s pracovním právem

Jaké specifické právní služby poskytujeme:

 • revize pracovních dokumentů a jejich optimalizace pro bezchybný vnitřní chod firmy (pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, mzdové směrnice, předpisy v oblasti BOZP aj.)
 • návrhy a revize kolektivních smluv
 • změny a skončení pracovního poměru (dohody, výpovědi, okamžité zrušení apod.)
 • právní poradenství a zastupování před orgány inspekce práce
 • zastupování firem při jednání s odborovými organizacemi a odborovými svazy
 • zastupování v případě pracovního úrazu zaměstnance nebo nemoci z povolání
 • komplexní právní poradenství agenturám práce (založení, nastavení spolupráce s uživatelem, odpovědnost, pojištění aj.)
 • nastavení spolupráce mezi podnikateli (vyloučení pokuty za švarcsystém)
 • nastavení optimálních systémů odměňování manažerů a vedoucích zaměstnanců
 • konkurenční doložky a ochrana obchodního tajemství, kvalifikační dohody
 • veškeré pracovněprávní soudní spory (odstupné, neplatné skončení pracovního poměru, dlužná mzda, diskriminace aj.)

 

 

Zaujali jsme Vás?
Kontakt