advokátní kancelář

PRACOVNÍ PRÁVO

Právníci na pracovní právo

Naši specialisté se úzce specializují na předpisy pracovního práva a tím zaručujeme opravdu kvalifikované poradenství v této značně specifické právní oblasti. Jsme schopni poskytnout konzultace v otázkách, které jsou pro všeobecně zaměřené právníky tvrdým oříškem.

Máme mnoho zkušeností s žalobami o neplatnost výpovědi, žalobami týkajících se mzdových nároků, pracovních úrazů či například sporů z kolektivního vyjednávání.  Za sebou máme mnoho úspěšných kontrol inspekce práce, jsme zkušení právní poradci při jednáních s odbory. Zastupujeme běžně naše klienty v soudních řízeních týkajících se pracovního práva.

Naši experti se pracovnímu právu věnují se zálibou a nadšením a je to na jejich práci vidět. Primárně působíme v Olomouci, Hradci Králové, Praze a Pardubicích.

Pro zaměstnance i zaměstnavatele

Naše právní služby v oblasti pracovního práva jsou zde jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Zaměstnance nejčastěji zastupujeme v případech pracovních úrazů či dlužné mzdy. Asistujeme také často poškozeným zaměstnancům v případech neplatného rozvázání pracovního poměru.

O naše firemní klienty se staráme od A do Z. Zajišťujeme, aby standardy jejich zaměstnávání byly v naprostém souladu s právem. To zahrnuje přípravu či revize vzorové smluvní dokumentace, potažmo individuálních smluv v případě nestandardních poměrů. Pozor by si měli zaměstnavatelé i zaměstnanci dávat při sjednávání tzv. konkurenčních doložek ve smlouvách, nebo podobně u ochrany obchodního tajemství a kvalifikačních dohod.

Vyčistíme, nastavíme, proškolíme

Právní poradenství dále poskytujeme při přípravě vnitřních předpisů zaměstnavatele, mzdových směrnic, předpisů v oblasti BOZP. Klienti nás konzultují v otázkách nastavení systémů odměn a benefitů, nastavení optimálních systémů odměňování manažerů a vedoucích zaměstnanců.

Asistenci nabízíme v případech změn či ukončení pracovního poměru, ať už dohodou, výpovědí nebo okamžitým zrušením. Obzvláště obezřetný přístup doporučujeme při nastavení spolupráce s jinými podnikateli tak, aby nedošlo k nařčení ze švarcsystému.

S našimi firemními klienty často řešíme zaměstnávání cizinců, potažmo mezinárodní pracovní poměry. To jsou především situace, kdy pro českého zaměstnavatele pracuje cizinec nebo pro něho český zaměstnanec pracuje v jiném státě. V případech, kdy se jedná o cizince občana Evropské unie ale i občana nečlenského státu.

Nevyhnutelně jsme během mnoha let naší praxe získali bohaté zkušenosti v otázkách odměňování manažerů a palčivého problému souběhu funkcí. Souběh funkcí je nesprávně nastaven téměř v každé druhé korporaci. Setkáváme se nejednou s případy velmi vysoce postavených manažerů v prestižních společnostech, jejichž smlouvy mohou být napadeny jako neplatné. Proto můžeme jen doporučit svěřit přípravu takové smluvní dokumentace odborníkům, jako jsou ti naši.

Mezi naše klienty z řad zaměstnavatelů patří i velké společnosti zaměstnávající nad 500 zaměstnanců. Poskytujeme rovněž odborná školení týkající se ožehavých témat z této oblasti, či školení připravených na míru individuálnímu klientovi.

Kolektivní právo

Jsme zkušení znalci kolektivního práva. Našim klientům poskytujeme právní asistenci při zakládání odborových organizací, ale i při obraně proti účelově založeným odborovým organizacím. Radíme při vyjednávání kolektivních smluv při nastavení optimálních právních vztahů mezi zástupci kolektivu zaměstnanců (především odbory a rady zaměstnanců) a zaměstnavateli (či jejich sdruženími). Řešíme i kolektivní spory.

Poradenství rovněž poskytujeme ve sféře zákona o zaměstnanosti. Jedná se tedy hlavně o poradenství firmám ohledně povinností, které jim z tohoto zákona vyplývají a které po nich stát vymáhá a jejich nesplnění postihuje vysokými pokutami.

Mezi oblasti, se kterými Vám můžeme pomoci, patří především:

 • revize pracovních dokumentů a jejich optimalizace pro bezchybný vnitřní chod firmy (pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, mzdové směrnice, předpisy v oblasti BOZP aj.);
 • návrhy a revize kolektivních smluv;
 • změny a skončení pracovního poměru (dohody, výpovědi, okamžité zrušení apod.);
 • právní poradenství a zastupování před orgány inspekce práce;
 • zastupování firem při jednání s odborovými organizacemi a odborovými svazy;
 • zastupování v případě pracovního úrazu zaměstnance;
 • komplexní právní poradenství agenturám práce (založení, nastavení spolupráce s uživatelem, odpovědnost, pojištění aj.);
 • nastavení spolupráce mezi podnikateli (vyloučení nařčení ze švarcsystému);
 • nastavení optimálních systémů odměňování manažerů a vedoucích zaměstnanců;
 • konkurenční doložky a ochrana obchodního tajemství, kvalifikační dohody;
 • veškeré pracovní soudní spory (odstupné, neplatné skončení pracovního poměru, dlužná mzda, diskriminace).
Zaujali jsme Vás?
Kontakt