advokátní kancelář

PRACOVNÍ PRÁVO

Potřebujete pomoct v oblasti pracovního práva?

V oblasti pracovního práva disponuje naše advokátní kancelář specialisty na té nejvyšší úrovni. Naši advokáti se ve své praxi věnují pouze pracovnímu právu, což jim poskytuje nejenom detailní znalost právní úpravy, ale také širokou paletu praktických zkušeností a know-how, které nelze získat jinak než dlouholetou praxí. Tyto poznatky jsme připraveni přenášet na naše klienty.

Pracovní právo řešíme od A až do Z. Ať už Vás trápí účelově založená odborová organizace, spolupracující agentura práce, nebo třeba řešíte "jen" problémové zaměstnance, jsme na vše připraveni.

Naši advokáti pracují ve specializovaných týmech a ručíme za to, že na Vaši poptávku zareagují do 24 hodin.

Jsme tu pro firmy i jednotlivé zaměstnance.

Komplexně a odborně poradíme jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Tím, že svoji pozornost neupínáme pouze na jednu stranu, jsme schopni vidět každou situaci z pohledu obou stran, což nám umožňuje nastavit efektivní strategii a předjímat právní kroky protistrany.

O naše firemní klienty se staráme, jak nejlépe umímeZajišťujeme, aby byly jejich vnitřní systémy nastaveny v souladu se zákonem, ale hlavně efektivně a flexibilně. Naši právníci působí v různorodých odborných organizacích a spolcích (např. Sekce zaměstnanosti a práce Hospodářské komory ČR), takže máme vždy relevantní informace z první ruky.

Nejsme také příznivci "opatrných řešení", které ve výsledku firmy finančně poškozují, i když pro to není žádný důvod. Právu rozumíme a veškeré postupy máme prověřeny roky praxe a stovkami kontrol z inspekce práce.

Zaměstnance pak nejčastěji zastupujeme v případech soudních sporů s jejich zaměstnavateli (pracovní úrazy, nemoci z povolání, neplatné výpovědi, dlužná mzda, nevyplacené odstupné, neplatné odvolání z funkce apod.).

Potřebujete nastavit systém práce, proškolit zaměstnance nebo jinak poradit?

Pomůžeme Vám při přípravě pracovních řádů, mzdových směrnic i předpisů v oblasti BOZP. Pečlivě s Vámi prokonzultujeme nastavení systémů odměn a firemních benefitů včetně optimálního nastavení manažerských pozic.

Jsme tu pro Vás i v otázce rozvazování pracovních poměrů, ať už propuštíte problémového zaměstnance nebo celé oddělení. Obzvláště obezřetný přístup pak doporučujeme při nastavení trvalé spolupráce s jinými podnikateli tak, aby nedošlo k obvinění z nelegální práce, tzv. švarcsystému.

Bohaté zkušenosti máme také v problematice zaměstnávání cizinců (pracovní smlouvy cizinců, zahraniční lékařské prohlídky, zaměstnanecké karty, vysílání v rámci EU aj.).

Oblast souběhu funkcí a odměňování manažerů je další z našich klíčových služeb klientům. Souběh funkcí je nesprávně nastaven téměř v každé druhé firmě. Běžně se setkáváme s případy velmi vysoce postavených manažerů v prestižních společnostech, jejichž smlouvy mohou být napadeny jako neplatné.

Obrátit se na nás můžete i v otázce odborných školení a workshopů. Poskytujeme jak odborná školení týkající se ožehavých témat z této oblasti, tak i školení, která budou připravena přesně na míru danému klientovi. Máte ve firmě problém s krádežemi materiálu? Není pro nás problém realizovat "výstražná" školení na odpovědnost zaměstnanců za škodu.

Účastníte se vyjednávání kolektivní smlouvy? Zakládáte odborovou organizaci nebo Vás trápí účelově založené odbory?

Naše široká klientská základna, která zahrnuje firmy s několika tisíci zaměstnanci, nám umožňuje věnovat se intenzivně také kolektivním pracovněprávním vztahům. Náš advokát Mgr. Jakub Oliva pak byl ministryní práce a sociálních věcí jmenován jako zprostředkovatel pro řešení kolektivních sporů.

Poskytneme Vám zkušenou právní asistenci při zakládání odborových organizací, ale i při obraně proti účelově založeným odborům. Poradíme při vyjednávání kolektivních smluv, při nastavení optimálních právních vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců a jsme připraveni také na kolektivní spory před Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Neváhejte se na nás obrátit ani s otázkami, které se týkají zákona o zaměstnanosti, zákona o inspekci práce nebo právních předpisů v oblasti BOZP. I v této sféře máme reálné a četné zkušenosti. 

Jaké právní služby poskytujeme:

 • revize pracovních dokumentů a jejich optimalizace pro bezchybný vnitřní chod firmy (pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, mzdové směrnice, předpisy v oblasti BOZP aj.)
 • návrhy a revize kolektivních smluv
 • změny a skončení pracovního poměru (dohody, výpovědi, okamžité zrušení apod.)
 • právní poradenství a zastupování před orgány inspekce práce
 • zastupování firem při jednání s odborovými organizacemi a odborovými svazy
 • zastupování v případě pracovního úrazu zaměstnance nebo nemoci z povolání
 • komplexní právní poradenství agenturám práce (založení, nastavení spolupráce s uživatelem, odpovědnost, pojištění aj.)
 • nastavení spolupráce mezi podnikateli (vyloučení pokuty za švarcsystém)
 • nastavení optimálních systémů odměňování manažerů a vedoucích zaměstnanců
 • konkurenční doložky a ochrana obchodního tajemství, kvalifikační dohody
 • veškeré pracovněprávní soudní spory (odstupné, neplatné skončení pracovního poměru, dlužná mzda, diskriminace aj.)

 

Zaujali jsme Vás?
Kontakt