advokátní kancelář

Whistleblowing

ARROWS Advokátní kancelář -  Whistleblowing

Hledáte právní řešení pro whistleblowing? Jsme tu pro Vás!
ARROWS Advokátní kancelář je váš spolehlivý partner ve světě whistleblowingu.
Naši odborníci jsou připraveni pomoci velkým společnostem, malým podnikatelům i jednotlivým zaměstnancům.

Kompletní řešení pro whistleblowing

Whistleblowing je důležitým komunikačním kanálem, který slouží k ochraně integrity, dobré pověsti a oprávněných zájmů obchodní korporace. Naše právní služby zahrnují státem přiznaná a zaručená opatření pro právní ochranu oznamovatelů protiprávního jednání.

Spolehnout se na nás můžete i v otázce interních směrnic a veškeré další dokumentace. Vše pro Vás nastavíme a zároveň Vám pečlivě vysvětlíme, jak aktuální právní úpravu v praxi aplikovat, a jak s ní pracovat. Zajistíme implementaci softwaru na míru Vašim potřebám.

Pokud se snažíte splnit legislativní požadavky týkající se ukládání informací vaší organizace, nebo hledáte účinné řešení pro boj s podvody a korupcí, naši experti v whistleblowingu mohou nabídnout kompletní a bezpečné řešení.

Služby kanceláře v oblasti Whistleblowingu:

  • Poradenství v oblasti whistleblowingových práv a povinností: Odborné poradenství pro oznamovatele a organizace.
  • Vytváření a revize whistleblowingových politik a postupů: Pomoc s vytvářením a revizí whistleblowingových politik.
  • Školení managementu a zaměstnanců: Školení o whistleblowingových politikách a postupech.
  • Právní zastoupení oznamovatelů: Zastupování oznamovatelů čelících odplatě.
  • Vyšetřování whistleblowingových tvrzení: Provedení nezávislých vyšetřování tvrzení oznamovatelů.
  • Právní zastoupení organizací: Zastupování organizací v právních výzvách souvisejících s whistleblowingem.
  • Poradenství v oblasti dodržování předpisů: Poradenství týkající se dodržování whistleblowingových zákonů.
  • Podpora při implementaci whistleblowingových systémů: Pomoc s implementací systémů pro whistleblowing.
  • Právní poradenství v oblasti ochrany dat: Poradenství v oblasti ochrany dat a soukromí při whistleblowingových aktivitách.
  • Mediace a řešení sporů: Poskytování mediace a řešení sporů mezi oznamovateli a organizacemi.

Udržení kontroly nad celým procesem

Jednotlivci a organizace se potýkají s výzvami spojenými s whistleblowingu, jako jsou komplexní předpisy, riziko odplaty a problémy s ochranou. S nepochopením právního systému a hledáním právní pomoci může situace být ještě složitější. Spravedlnost a transparentnost jsou zásadní při řešení whistleblowingových případů pro zachování reputace.
S naší odbornou pomocí můžete tyto výzvy překonat a zvládnout whistleblowing efektivně a bezpečně. Těšíme se na budoucí spolupráci!

Přečtěte si:

Zaujali jsme Vás?
Kontakt