advokátní kancelář

Whistleblowing

Hledáte právní řešení pro whistleblowing?

Whistleblowing můžeme na jedné straně chápat jako specifický komunikační kanál sloužící k ochraně integrity, dobré pověsti a oprávněných zájmů obchodní korporace.

Na straně druhé jej pak vnímáme jako systém státem přiznaných a zaručených opatření, která slouží k právní ochraně oznamovatelů protiprávního jednání, tedy osob, které oznámí porušení právních předpisů.

Jsme tu pro Vás, ať již patříte mezi velké společnosti, malé podnikatele či jednotlivé zaměstnance. V problematice whistleblowingu se vyznáme a naši právní specialisté mají s aplikací právní úpravy ochrany oznamovatelů bohaté zkušenosti.

V čem vám pomůžeme?


Spolehnout se na nás můžete i v otázce interních směrnic a veškeré další dokumentace. Vše pro Vás nastavíme a zároveň Vám pečlivě vysvětlíme, jak aktuální právní úpravu v praxi aplikovat, a jak s ní pracovat. Zajistíme implementaci softwaru na míru Vašim potřebám.

Pokud se snažíte splnit legislativní požadavky týkající se ukládání informací vaší organizace, nebo hledáte účinné řešení pro boj s podvody a korupcí, naši experti v whistleblowingu mohou nabídnout kompletní a bezpečné řešení.

Pomůžeme vám udržet kontrolu nad celým procesem a provést interní vyšetřování oznámení v odpovídající fázi.

Pokud oznamovatel z nějakého důvodu raději kontaktuje ministerstvo nebo média, hrozí velké riziko, protože společnost ztrácí kontrolu nad interním vyšetřováním a může utrpět ztrátu reputace a právní dopady. Statisticky je whistleblowing považován za velmi účinné řešení proti podvodům a korupci.

Přečtěte si:

 

Zaujali jsme Vás?
Kontakt