advokátní kancelář

Development & stavební právo

Potřebujete konzultaci v oblasti developerských projektů?

Patříte-li mezi developery, jistě oceníte naši pomoc v podobě projednávání návrhů smluv a vypracování veškeré smluvní dokumentace. Zajistíme Vám veškeré kroky, které jsou potřebné v řízeních dle stavebního zákona, a to tak, aby výstavba mohla být po všech hlediscích úspěšně realizována. Najdete u nás komplexní právní poradenství na jednom místě, pomůžeme Vám tak i s problematikou daní či dotací.

Naši advokáti pracují ve specializovaných týmech a ručíme za to, že na Vaši poptávku zareagují do 24 hodin.

V oblasti stavebního práva Vám zajistíme posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), provedeme Vás řízením o umístění stavby, stavebním řízením i řízením kolaudačním. A pokud je potřeba, poradíme Vám ohledně nutných změn územní plánovací dokumentace tak, aby Váš projekt mohl být v realizován, a to včetně případného vyjednávání se zástupci obcí.

Pokud je to, jsme připraveni bránit Vaše práva a obrátit se na příslušné soudy. Připravíme a podáme za Vás správní žaloby, kasační stížností i ústavní stížnosti. Zastoupíme Vás ve všech řízeních, která s problematikou stavebního práva souvisejí.

Specializujeme se také na právní poradenství v oblasti územního plánování a stavebního řádu, kde máme bohaté zkušenosti se všemi typy řízení. Jsme tak schopni Vám v tomto směru nabídnout komplexní pomoc tak, abyste rychle a efektivně dosáhli svého cíle.

Máme opravdu hlubokou znalost stavebního zákona a související legislativy. Podrobně se tak vyznáme v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí, zákoně o integrované prevenci, zákoně o ochraně přírody a krajiny, zákoně o státní památkové péči nebo například zákoně o ochraně veřejného zdraví.

Hledáte pomoc s umisťováním staveb a jejich povolováním? 

Vyřízení všech povolení nutných pro realizaci Vašeho záměru výstavby znamená obíhání úřadů, sousedů, shánění stanovisek a tak dále. Kdo má však dnes na takové věci čas? My za vás se stavebními úřady stavební záměr projednáme, zjistíme, jaké jsou možnosti výstavby na daném pozemku, a zajistíme všechny potřebné podklady pro získání nutných povolení.

Samozřejmě pro Vás také vyplníme a podáme nezbytné návrhy, zajistíme seznamy vlastníků sousedních nemovitostí a v případě potřeby s nimi budeme jednat o vyslovení souhlasu s plánovanou výstavbou. Budeme také jednat se správci a vlastníky dotčených inženýrských sítí a dotčené technické infrastruktury.

Nabízíme i ucelené právní poradenství při nutnosti soukromoprávního vypořádání mezi zúčastněnými osobami. To zahrnuje především přípravu smluv, které bude třeba uzavřít s vlastníky sousedních nemovitostí tak, aby bylo možné výstavbu vůbec realizovat, nebo přípravu smluv, které bude třeba uzavřít k zajištění napojení stavby na technickou infrastrukturu. 

Účastníte se procesu územního plánování?

V oblasti územního plánování Vás provedeme celým procesem, ať se již jedná o pořizování nového územního plánu nebo přijímání změny stávajícího územního plánu. Ať již patříte mezi klienty, kteří jsou plánovanými územními změnami dotčeni, nebo jste v pozici pořizovatele územního plánu, neváhejte se na nás se svými právními problémy obrátit. 

Pomůžeme Vám v případech, kdy Vám náleží náhrada za změnu v území dle příslušných ustanovení stavebního zákona nebo náhrada za omezení vlastnického práva nově přijatou územně plánovací dokumentací. Takové náhrady pro Vás aktivně uplatníme a následně je budeme vymáhat, a to i soudní cestou.    

Jaké právní služby poskytujeme:

  • komplexní právní servis pro oblast stavebnictví a developerských projektů
  • zastupování v soudních řízeních (spory ze smluv o dílo apod.)
  • zastupování ve všech fázích povolovacího procesu staveb
  • negociace mezi vlastníky pozemků, stavebníky a developery
  • zastupování před stavebními úřady a dalšími orgány veřejné správy
  • zastupování v řízeních o pořízení nového územního plánu, případně změny územního plánu stávajícího
  • zastoupení při uplatnění náhrad za změnu v území nebo náhrad za omezení vlastnického práva
  • vyjednávání smluv s nájemníky, úvěrová dokumentace, korporátní struktury
Zaujali jsme Vás?
Kontakt