advokátní kancelář

Bankovnictví & pojišťovnictví

Právní a daňové poradenství bankám a pojišťovnám

Jsme stabilní partner, který poskytuje bankám, družstevním záložním a jejich klientům právní poradenství ohledně akvizičního, realitního a projektového financování. Radíme také poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, pojišťovnám a dalším finančním institucím ohledně právní regulace jejich činností i jejich běžného provozu.

Náš tým je složen z právníků s expertízou a zkušeností z tohoto unikátního oboru s odborným zázemím akademiků, který úzce spolupracuje s ostatními týmy jiných specializací (korporátní právo, fúze a akvizicepracovní právo, GDPR)

Bankovní financování a regulace bankovního sektoru

 • vystavení legal opinion na vymahatelnost finanční dokumentace a kapacitu dlužníka;
 • příprava a vyjednávání kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace;
 • příprava vzorové smluvní dokumentace pro bankovní produkty;
 • poradenství v oblasti bankovní regulace;
 • zastupování ve sporech s klienty;
 • právní prověrky dlužníků;
 • Odborná školení.

Spotřebitelské úvěry

 • vzorová smluvní dokumentace pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů a další finanční instituce;
 • kontrola plnění povinností nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů (compliance officer);
 • odborná stanoviska z oblasti ochrany spotřebitele, audit smluvní dokumentace;
 • zastupováním v licenčních i sankčních řízeních před Českou národní bankou;
 • zastupování v řízení před finančním arbitrem;
 • zastupování ve sporech s klienty;
 • odborná školení. 

Pojišťovnictví

 • Řešení regulatorních aspektů týkajících se činnosti domácích i zahraničních pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů, včetně EU passportingu;
 • Příprava vzorové smluvní dokumentace pro pojišťovací produkty;
 • Právní podpora při likvidaci pojistných událostí;
 • Zastupování ve sporech s klienty;
 • Odborná školení.
Zaujali jsme Vás?
Kontakt