advokátní kancelář

Komerční využití konopí

Potřebujete konzultaci v oblasti komerčního využití konopí?

Naše advokátní kancelář pracuje pro klienty, kteří legálně využívají konopí pro výrobu kosmetických přípravků, léčiv nebo potravinových doplňků.

Naši advokáti pracují ve specializovaných týmech a ručíme za to, že na Vaši poptávku zareagují do 24 hodin.

V rámci několika posledních měsíců doznala právní regulace nakládání s konopím celou řadu změn. Na základě novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, došlo s účinností od 1. 1. 2022 k uvolnění podmínek v zejména oblasti pěstování, výroby a distribuce technického konopí.

Nově je možné pěstovat rostliny, z nichž lze získat konopí s obsahem do 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, popř. rostliny, které pochází z osiva registrovaných odrůd.

Pokud je technické konopí využíváno k průmyslovým, potravinářským, kosmetickým, technickým nebo zahradnickým účelům, není nutné disponovat povolením k zacházení s návykovými látkami. Až na výjimky nicméně technické konopí i nadále představuje návykovou látku, v důsledku čehož je třeba řídit se při jeho zpracování a prodeji výsledných produktů příslušnou právní regulací.

Hledáte pomoc s právní regulací komerčního konopí?

Pokud si nejste jisti, zda na Vás právní regulace dopadá, rádi Vám v této oblasti poradíme. Ve spolupráci s americkou advokátní kanceláří Hoban Law Group Vám naši právníci pomohou ve všech aspektech činnosti. Od pomoci s úřady, přes jednání s obchodními partnery až po předání zkušeností ze zahraničí.

S ohledem na členství našeho partnera Mgr. Vojtěcha Suchardy ve spolku Český konopný klastr, z. s. jsme rovněž schopni Vám jako jedni z mála poskytnout nejnovější informace o aktuální situaci na trhu s konopnými produkty či informace o současných i plánovaných změnách v legislativě.

Vyrábíte kosmetické výrobky nebo léčiva, které obsahují konopí pro léčebné použití?

V takovém případě Vám rádi pomůžeme s právním posouzením podmínek výroby a distribuce produktů obohacených o látku konopí. Dále pro Vás připravíme nebo zrevidujeme veškeré dokumenty, jejichž existence je nezbytná k získání povolení k zacházení s návykovými látkami nebo pro získání licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití.

Naše advokátní kancelář Vám pomůže s nastavením vnitřního fungování podnikání z pohledu příslušné regulatoriky. Na míru pro Vás připravíme systém vnitřních předpisů, které budou odpovídat podmínkám správné pěstitelské, výrobní či distribuční praxe.

Pokud budete mít problémy, zastoupíme Vás před dozorovými orgány.

Jaké právní služby poskytujeme:

 • právní poradenství v oblasti pěstování rostlin technického a léčebného konopí 
 • právní poradenství v oblasti  výroby a distribuce produktů z technického a léčebného konopí 
 • zpracování přehledu aktuálních omezení v oblasti regulace technického a léčebného konopí
 • nastavení systému compliance
 • vypracování komplexní smluvní dokumentace 
 • zastupování při jednání se správními úřady
 • zastupování ve správních řízeních (např. zastupování v řízení o udělení licence, v řízení o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami, v přestupkových řízení apod.)
 • poskytování aktuálních informací z trhu (např. informace o aktuálních cenách konopných produktů, informace o dostupných zemědělských postupech a technologiích souvisejících se sklizní konopí, zpracování semen apod.) 
 • informace o plánovaných změnách legislativy v oblasti regulace rekreačního konopí
 • zprostředkování poradenství v oblasti zemědělství a agronomie
 • zprostředkování kontaktů na subjekty působící na trhu s konopnými produkty
 • zajištění pomoci při výběru odrůd konopí určeného k pěstování
 • zajištění pomoci při výběru a nákupu certifikovaného osiva od šlechtitelů z EU

   

Zaujali jsme Vás?
Kontakt